Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Koncentracije: Komisija zabranila predloženo preuzimanje poduzetnika Cemex Hrvatska od strane poduzetnikā HeidelbergCement i Schwenk

Bruxelles, 5. travnja 2017.

Koncentracije: Komisija zabranila preuzimanje poduzetnika Cemex Hrvatska

Europska komisija zabranila je predloženo preuzimanje poduzetnika Cemex Hrvatska od strane poduzetnikā HeidelbergCement i Schwenk na temelju Uredbe o koncentracijama. Komisija je bila ozbiljno zabrinuta da bi preuzimanje dovelo do znatnog smanjenja tržišnog natjecanja na tržištima sivog cementa i povećanja cijena u Hrvatskoj.

Današnja odluka donesena je nakon Komisijine detaljne istrage predloženog preuzimanja. Tim bi preuzimanjem njemački proizvođači cementa HeidelbergCement i Schwenk stekli imovinu poduzetnika Cemex u Hrvatskoj preko svojeg zajedničkog pothvata Duna Dráva Cement (DDC).  

Povjerenica za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: Raspolagali smo jasnim dokazima da bi ovo preuzimanje dovelo do rasta cijena u Hrvatskoj, što bi moglo nepovoljno utjecati na građevinski sektor. HeidelbergCement i Schwenk nisu ponudili odgovarajuće mjere za otklanjanje te zabrinutosti. Komisija je stoga odlučila zabraniti preuzimanje kako bi zaštitila konkurentnost tržišta za hrvatske kupce i poduzeća. Nastavit ćemo jednako primjenjivati pravila tržišnog natjecanja u cijeloj Europskoj uniji, bez obzira na to gdje se nalaze sjedišta poduzeća.

Komisijina istraga

U svojoj je istrazi Komisija analizirala tržišno natjecanje među strankama na hrvatskim tržištima cementa. Kao i većina građevinskih materijala, kao što su agregati i gotovi beton, cement se prodaje na relativno kratkoj udaljenosti od lokacije na kojoj se proizvodi. Zbog visokih troškova prijevoza i problema sigurnosti opskrbe, tvornice cementa neće biti konkurentne ako se nalaze predaleko od kupaca. U ovom se konkretnom slučaju u istrazi utvrdilo da svaka tvornica cementa ima područje obuhvata u radijusu od približno 250 km.

Cemex Hrvatska trenutačno je najveći proizvođač cementa u zemlji i ima tri profitabilne i vrijedne tvornice u južnoj Hrvatskoj, u blizini Splita.

DDC i HeidelbergCement najveći su uvoznici cementa u Hrvatsku. DDC uvozi sivi cement u Hrvatsku iz svojih tvornica u Mađarskoj i Bosni i Hercegovini (najbliža konkurentska tvornica Cemexovim tvornicama u Splitu). HeidelbergCement uvozi sivi cement u Hrvatsku iz tvornice u Italiji.

Komisija je istraživala preklapanja na hrvatskim tržištima cementa između poduzetnika Cemex Hrvatska s jedne strane i poduzetnikā HeidelbergCement i DDC s druge strane.

Pitanja koja zabrinjavaju Komisiju

Komisija je bila ozbiljno zabrinuta da bi se preuzimanjem moglo smanjiti tržišno natjecanje na hrvatskim tržištima sivog cementa koja trenutačno opskrbljuju Cemexove tvornice cementa u Splitu. To bi povisilo cijene kupcima cementa.

Preuzimanjem bi se uklonila konkurencija među poduzećima koja se izravno natječu za poslovanje s hrvatskim kupcima cementa i moglo bi doći do dominantnog položaja na tržištima. Ukupni tržišni udio stranaka iznosio bi približno 45-50 %, dok bi u nekim dijelovima zemlje (posebno u Dalmaciji) iznosio više od 70%.

Komisija je u istrazi utvrdila i da je DDC provodio strategiju za povećanje prodaje u Hrvatskoj, što je za posljedicu imalo konkurentnije cijene za hrvatske kupce tijekom posljednjih nekoliko godina. Preuzimanjem bi se ta konkurencija uklonila. Osim toga, Komisija je pronašla konkretne dokaze koji upućuju na to da bi nakon preuzimanja došlo do znatnog povećanja cijena cementa.

Komisija je u svojoj ocjeni zaključila da se preostali domaći dobavljači i uvoznici cementa ne bi mogli učinkovito natjecati sa spojenim društvom nakon preuzimanja. Razlog tomu jest činjenica da ostali dobavljači imaju ograničen potencijal za širenje prodaje i nalaze se na udaljenijim lokacijama te su suočeni s većim troškovima prijevoza ako žele doprijeti do kupaca na relevantnim tržištima. Osim toga, na hrvatskoj obali nema raspoloživih neovisnih terminala za uvoz s mora.

Naposljetku, spojeno poduzeće moglo bi otežati i poskupjeti ulazak konkurenata na tržište.

Mjere koje su predložile stranke

Mjere poduzetnika koji se spajaju moraju u potpunosti i trajno otkloniti zabrinutost Komisije u pogledu tržišnog natjecanja. Ako postoji zabrinutost u pogledu tržišnog natjecanja zbog činjenice da poduzeća koja se spajaju konkuriraju jedno drugome na istim tržištima, u načelu se prednost daje mjerama koje nude strukturno rješenje, kao što je prodaja poslovne jedinice. Time se na tržištima izravno nadomješta oslabljeno tržišno natjecanje koje je posljedica koncentracije. Stranke su takva strukturna rješenja nudile, a Komisija ih je prihvatila, u prijašnjim spajanjima u sektoru cementa, npr. Holcimovo preuzimanje Lafargea i preuzimanje Italcementa od strane HeidelbergCementa.

Međutim, u ovom slučaju stranke nisu ponudile prodaju postojećeg cementnog pogona. Predložene mjere odnosile su se na davanje pristupa terminalu za cement u Metkoviću, na jugu Hrvatske. Terminal, skladišni prostor za cement koji se nalazi na rijeci Neretvi, trenutačno je u zakupu poduzetnika Cemex Hrvatska.

Komisija je u istrazi zaključila da se predloženim mjerama dobavljačima ne bi omogućilo učinkovito tržišno natjecanje sa spojenim poduzećem na trajnoj osnovi.

Komisija je bila zabrinuta da bi se predloženim mjerama konkurentu ponudila samo nesigurna mogućnost izgradnje novog cementnog pogona u južnoj Hrvatskoj, umjesto da je ponuđena prodaja postojećeg održivog pogona. Razlog tomu jest činjenica da je mjerama ponuđen samo pristup skladišnom prostoru bez postojećih kupaca, robnih marki, prodajnog osoblja ili uspostavljenog pristupa cementu.

Komisija je utvrdila da bi novi konkurent imao ograničenu mogućnost tržišnog natjecanja s poduzetnicima HeidelbergCement, Schwenk i Cemex koji bi kombinirali svoje cjelokupne aktivnosti proizvodnje i prodaje u Hrvatskoj:

  • Poduzeće koje bi u zakup uzelo skladišni prostor u Metkoviću imalo bi veće troškove za dopiranje do kupaca na hrvatskim tržištima i tako bi bilo manje konkurentno od stranaka. Razlog tomu su uglavnom troškovi prijevoza za otpremu cementa iz udaljenijih proizvodnih pogona do terminala prije isporuke krajnjim kupcima.
  • Predložene mjere bile bi nedostatne i u pogledu veličine jer je kapacitet terminala za skladištenje cementa ograničen. Osim toga, terminal bi se zbog svojeg položaja vjerojatno koristio za opskrbu kupaca izvan hrvatskih tržišta cementa u vezi s kojima je Komisija izrazila zabrinutost u pogledu tržišnog natjecanja.

Stoga je Komisija zaključila da se ponuđenim mjerama ne bi moglo spriječiti vjerojatno povećanje cijena sivog cementa u Hrvatskoj nakon transakcije.

Na temelju toga Komisija je zabranila predloženu transakciju. Odluka Komisije neće imati nikakav učinak na mogućnost ili inicijative poduzetnikā HeidelbergCement, DDC i Cemex da nastave proizvodnju u svojim tvornicama i opskrbu hrvatskih tržišta cementom.

Kontekst

HeidelbergCement i Schwenk prijavili su Komisiji 5. rujna 2016. zajedničko preuzimanje dvaju ciljnih poduzetnika u okviru iste transakcije, Cemex Hrvatska i Cemex Mađarska. Današnjom odlukom Komisije obuhvaćena je cijela transakcija.

Iako se preuzimanje provodi preko poduzetnika DDC, HeidelbergCement i Schwenk bili su pokretači transakcije i znatno uključeni u pokretanje, organizaciju i financiranje preuzimanja. Stoga je u ocjenjivanju nadležnosti Komisije u obzir uzet njihov promet. HeidelbergCement i Schwenk osporavaju nadležnost Komisije nad ovim predmetom pred Općim sudom (predmeti T-902/16 HeidelbergCement protiv Komisije i T-907/16 Schwenk protiv Komisije).

U pogledu poduzetnika Cemex Mađarska, koji je bio dio iste transakcije, Komisija je analizu potencijalnih učinaka preuzimanja u Mađarskoj uputila mađarskim nadležnim tijelima.

Komisija nije primila zahtjeve za upućivanje drugih dijelova transakcije.

Poduzeća i proizvodi

HeidelbergCement i Schwenk proizvođači su građevinskog materijala sa sjedištem u Njemačkoj. Zajedno kontroliraju mađarsko poduzeće Duna Dráva Cement (DDC). DDC, među ostalim, upravlja pogonima za proizvodnju sivog cementa u Beremendu (Mađarska) i Kaknju (Bosna i Hercegovina).

Cemex Hrvatska (Cemex Hrvatska dd) društvo je kći Grupe Cemex, također globalnog dobavljača građevinskim materijalom. Cemex Hrvatska prodaje sivi cement, gotovi beton, klinker i agregate u Hrvatskoj i na zapadnom Balkanu, no cementom opskrbljuje i Italiju, Sloveniju, Maltu i druga izvozna tržišta. Cemex Hrvatska vlasnik je tri proizvodna pogona za cement u Splitu te nekoliko terminala za cement i proizvodnih pogona za gotovi beton u Hrvatskoj.

Cemex Mađarska (Cemex Hungária Építőanyagok Kft) uglavnom proizvodi i prodaje gotovi beton u Mađarskoj.

Pravila o kontroli koncentracija i postupak

Komisija je dužna procijeniti koncentracije i preuzimanja koji se odnose na poduzetnike s prometom koji premašuje određene pragove (vidi članak 1. Uredbe o koncentracijama) i spriječiti koncentracije koje bi bitno ograničavale učinkovito tržišno natjecanje na Europskom gospodarskom prostoru ili na bilo kojem njegovu značajnom dijelu.

Velika većina prijavljenih koncentracija ne uzrokuje probleme za tržišno natjecanje te ih se dopušta nakon rutinske provjere. Od trenutka prijave transakcije Komisija uglavnom ima ukupno 25 radnih dana da odluči hoće li dati odobrenje (I. faza) ili će započeti detaljnu istragu (II. faza).

Dodatne informacije bit će dostupne na web-mjestu posvećenom tržišnom natjecanju, u Komisijinu javnom registru predmeta, pod brojem predmeta M.7878.

IP/17/883

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar