Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Autovuokraamot parantavat kuluttajien kohtelua EU:n laajuisen täytäntöönpanon ansiosta

Bryssel 19. tammikuuta 2017

Oletko koskaan varannut autoa internetin kautta ja huomannut sitten vuokraamon tiskillä, että joudutkin maksamaan enemmän?

Oletko koskaan varannut autoa internetin kautta ja huomannut sitten vuokraamon tiskillä, että joudutkin maksamaan enemmän? Viime vuonna näin tapahtui 2 000 kuluttajalle Euroopassa. He raportoivat ongelmista Euroopan kuluttajakeskuksille, jotka auttavat kuluttajia matkustamiseen tai rajat ylittäviin ostoksiin liittyvissä ongelmissa.

Autonvuokraukseen liittyvät valitukset ovat lisääntyneet huomattavasti. Tästä syystä komissio ja kansalliset kuluttajansuojaviranomaiset ryhtyivät yhteistyöhön viiden johtavan autovuokraamon kanssa ongelmien ratkaisemiseksi.

Viranomaiset päättivät tänään saattaa tämän täytäntöönpanon valvontayhteistyön päätökseen. Ne ovat tyytyväisiä viiden markkinajohtajan (Avis, Europcar, Enterprise, Hertz ja Sixt) tekemiin muutoksiin. Kyseisten vuokraamoiden kaupalliset käytännöt ovat nyt EU:n kuluttajansuojasääntöjen mukaisia. Hankkeessa avustanut autovuokraamoyrittäjien järjestö Leaseurope jatkaa alan käytännesääntöjen kehittämistä.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová totesi tämän olevan suuri päivä eurooppalaisille kuluttajille. ”Olemme tehneet autovuokraamoiden kanssa paljon töitä taataksemme, että auton vuokraajia kohdellaan kaikkialla EU:ssa tasapuolisesti vuokrauspaikasta riippumatta. Kiitän kansallisia viranomaisia hyvästä työstä ja autovuokraamoja yhteistyökyvystä. Euroopan kuluttajat voivat nyt nauttia oikeuksistaan, jotka on suojattu entistä paremmin.”

Kansallisten kuluttajansuojaviranomaisten kanssa käytyä vuoropuhelua edistivät Euroopan komissio ja Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen. Vuoropuhelun ansiosta autonvuokraus on nyt kuluttajien kannalta selkeämpää mm. seuraavista syistä:

  • Varaushinta kattaa kaikki pakolliset kustannukset. Jos esimerkiksi talvirenkaiden käyttö on pakollista jossakin maassa, renkaat sisältyvät ilmoitettuun hintaan.
  • Keskeiset autonvuokrauspalvelut kuvataan selkeästi. Kuluttajille kerrotaan selkeästi, mitä vuokraus pitää sisällään (hintaan kuuluvat kilometrit, polttoainekäytäntö, peruutusehdot, panttivaatimukset jne.).
  • Lisävakuutuksista tiedotetaan selkeästi. Kuluttajille kerrotaan valinnaisten lisäominaisuuksien yksityiskohdat ja hinnat. Tämä koskee erityisesti omavastuuvakuutuksia, jotka vähentävät vahinkotapauksessa maksettavan omavastuun määrää. Ennen kuin kuluttaja tekee ostopäätöksen, hänelle on ilmoitettava selkeästi, mitä vuokrauksen perushintaan sisältyvä vakuutus kattaa ja mitä hyötyä lisävakuutuksesta olisi.
  • Polttoainesäännöt ovat selkeät. Kuluttajille annetaan aina mahdollisuus saada auto käyttöönsä ja palauttaa se tankattuna.

Vahinkotapaukset:

  • Ajoneuvotarkastuksia koskevan menettelyn selkiyttäminen. Kuluttajille esitetään perustelut ja todisteet kaikista vahingoista ennen kuin niistä perittävä maksu veloitetaan.
  • Oikeudenmukainen vahinkojen käsittely. Kuluttajalle annetaan mahdollisuus vahingon riitauttamiseen ennen kuin siitä perittävä maksu veloitetaan.

Seuraavat vaiheet

Euroopan komissio ja kansalliset kuluttajansuojaviranomaiset seuraavat autonvuokrausmarkkinoita edelleen tiiviisti. Komissio keskittyy erityisesti muiden markkinatoimijoiden, kuten välittäjien ja muiden autovuokraamojen, käytäntöihin. Kaikkien toimijoiden palvelujen ja kustannusten tulisi olla yhtä selkeitä.

Tausta

Komissio, Euroopan kuluttajansuojaviranomaiset ja viisi suurinta autovuokraamoa, joiden kautta vuokrataan kaksi kolmasosaa kaikista yksityishenkilöiden EU:ssa vuokraamista autoista, aloittivat vuoropuhelun vuonna 2014 sen jälkeen, kun Euroopan kuluttajakeskukset olivat vastaanottaneet suuren määrän valituksia matkailijoilta eri puolilta EU:ta (ks. IP/15/5334). Kyseiset autovuokraamot (Avis, Europcar, Enterprise, Hertz ja Sixt) ovat vuoropuhelun myötä muuttaneet ja parantaneet kaupallisia käytäntöjään, sopimusehtojaan ja sisäisiä käytäntöjään, ja muutosten täytäntöönpano on saatu päätökseen.

Autonvuokrausalaa koskevien valitusten määrä kaksinkertaistui vuosien 2010 ja 2016 välillä. Kaikkiaan kuluttajakeskusten saamien valitusten määrä lisääntyi vain kahdella kolmasosalla. Tapauksia oli noin 1 050 vuonna 2012, 1 750 vuonna 2014 ja yli 2 000 vuonna 2016. Euroopan kuluttajakeskusten havaintojen mukaan autonvuokraukseen liittyvät ongelmalliset käytännöt ovat levinneet laajalle. Siksi Euroopan komissio pyysi kansallisia kuluttajansuojaviranomaisia yhdistämään voimansa EU:n tasolla Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomaisen johdolla ja vaatimaan autonvuokrausalaa noudattamaan EU:n kuluttajansuojasääntöjä paremmin.

EU:n kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetulla asetuksella kansallisista kuluttajansuojaviranomaisista kootaan Euroopan laajuinen täytäntöönpanoverkosto, jonka kautta minkä tahansa EU-maan kansallinen viranomainen voi kehottaa muiden EU-maiden viranomaisia koordinoimaan toimiaan laajalle levinneisiin ongelmiin vastaamiseksi. Euroopan komissio toimii tässä välittäjänä.

___________________________________________________________________________________________________________

Kölnistä kotoisin oleva Peter oli vuokrannut auton lomaillessaan Nizzassa perheensä kanssa. Hän sattui ajamaan pienen kiven yli ja ilmoitti tästä autovuokraamolle palatessaan. Autolle ei näyttänyt aiheutuneen vahinkoa, joten Peter ajatteli asian olevan loppuun käsitelty. Pian hän kuitenkin huomasi, että hänen luottokortiltaan oli veloitettu yli 600 euroa. Hän protestoi välittömästi. Vuokraamo kuitenkin vaati Peteriä maksamaan selittämättä, että hänen maksamansa perusvuokrapalvelu ei kattanut auton pohjalle aiheutuneita vahinkoja. Tämä oli ilmoitettu pienellä painetussa osassa. Peter soitti Euroopan kuluttajakeskuksen Saksan toimipisteeseen.

Uuden käytännön mukaan viiden johtavan autovuokraamon on kerrottava kuluttajille selkeästi, mitä auton perusvuokrapalvelu kattaa, ja kuvattava erityisesti ne vahingot, joita se ei kata tai joihin sovellettaisiin omavastuuta. Lisäksi autovuokraamon olisi esitettävä Peterille korjaamon kuitti tai riippumaton arvio korjauskustannuksista ennen hänen tilinsä veloittamista.

______________________________________________________________________________________________

 

Lisätietoja

Euroopan kuluttajakeskus omassa maassasi

Euroopan kuluttajakeskuksen 10-vuotisraportti (EN)

EU:n kuluttajapolitiikan täytäntöönpano:

IP/17/86

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar