Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Semesterbokning på nätet: EU-kommissionen och konsumentskyddsmyndigheterna vidtar åtgärder mot vilseledande bokningssajter

Bryssel den 7 april 2017

Det blir allt vanligare att man bokar hotell och flygresor på nätet, men konsumenterna får allt oftare problem med den här typen av nättjänster. Det här har blivit en av de allra vanligaste typerna av klagomål enligt de europeiska konsumentcentrumen.

EU-kommissionen och EU:s konsumentskyddsmyndigheter inledde i oktober 2016 en samordnad genomgång av 352 webbplatser för prisjämförelser och resebokningar i hela EU. Man fann att priserna inte var tillförlitliga på 235 av webbplatserna, vilket var två tredjedelar. Exempelvis tillkom olika typer av prispåslag i ett sent skede av bokningsprocessen utan att konsumenten fick någon tydlig information om att det inte fanns några tillgängliga tjänster till det annonserade priset.

Myndigheterna har uppmanat de berörda webbplatserna att anpassa sitt arbetssätt till EU:s konsumentlagstiftning, som föreskriver att priserna ska vara tydligt redovisade och att utbudet ska presenteras klart och tydligt redan i början av bokningsprocessen.

– Internet ger konsumenterna mycket information som hjälper dem att förbereda, jämföra och boka sina semesterresor, säger EU:s konsumentkommissionär Věra Jourová. Men om omdömena på jämförelsewebbplatser är partiska och priserna inte är öppet redovisade så vilseleds konsumenterna. De berörda företagen måste iaktta de europeiska konsumentbestämmelserna, precis som resebyråer gör. EU:s konsumentmyndigheter måste nu se till att webbplatserna åtgärdar de här problemen. Konsumenterna förtjänar samma skydd på nätet som vid vanlig handel.

Viktiga punkter

 • Är det du tror att du ska betala och det som du faktiskt får betala samma sak? I en tredjedel av fallen är det pris som först visas inte detsamma som slutpriset.
 • Rör det sig om ett faktiskt erbjudande eller ett lockbete? I en femtedel av fallen fanns reklamerbjudandena inte tillgängliga i verkligheten.
 • Förvirring eller förvirrande priser? I nästan en tredjedel av fallen framgick det inte tydligt vilket totalpriset skulle bli eller hur det beräknades.
 • Hotellets sista billiga rum eller bara det sista som säljs på den aktuella webbplatsen? I en fjärdedel av fallen angav webbplatsen inte att utsagor som ”bara två rum kvar” i själva verket bara gällde antalet rum som såldes just där.

Nästa steg

Nätverket för konsumentskyddssamarbete kommer att kontakta 235 webbplatser och uppmana dem att rätta till brister. Om de inte följer uppmaningen kan de nationella myndigheterna vidta administrativa eller rättsliga åtgärder, antingen direkt eller via nationell domstol beroende på den tillämpliga nationella lagstiftningen.

Bakgrund

EU-genomgången av webbplatser är en samordnad åtgärd där konsumentskyddsmyndigheterna i olika länder genomför samtidiga kontroller. Kontrollerna visar om EU:s konsumentskyddslagstiftning följs. Om så inte är fallet kan konsumentskyddsmyndigheterna kontakta de berörda företagen och be dem göra ändringar. Tidigare samordnade åtgärder har fokuserat på: flygbolag (2007), mobilinnehåll (2008), elektronikvaror (2009), onlinebiljetter (2010), konsumentkredit (2011), digitalt innehåll (2012), resetjänster (2013), garantier för elektronikvaror (2014) och direktivet om konsumenträttigheter (2015).

Varje år samordnar EU-kommissionen en genomgång av webbplatser inom en viss sektor, med hjälp av nätverket för konsumentskyddssamarbete som för samman konsumentmyndigheterna i 28 länder (26 EU-länder plus Norge och Island). Dessa myndigheter har ansvaret för att se till att EU:s konsumentskyddslagstiftning följs i hela EU.

Resultatet av 2016 års genomgång av webbplatser för jämförelse och bokning av resor 

Konsumentmyndigheterna i 28 länder (26 EU-länder plus Norge och Island) kontrollerade sammanlagt 352 webbplatser som jämförde erbjudanden och priser inom framför allt resesektorn.

Av det totala antalet webbplatser jämförde 23,6 % hotellpriser, 21,3 % biljettpriser (flyg-, båt-, tåg- och bussbiljetter) och 5,1 % jämförde hyrpriser på bilar, medan

44,6 % jämförde en kombination av produkter och tjänster (biljetter, hotell, paketerbjudanden etc.).

Genomgången visade att jämförelseverktygen på nätet hade många brister. Det gällde framför allt priset och hur det beräknades och redovisades:

 • I 32,1 % av fallen var det pris som angavs på jämförelsesidan inte detsamma som det som visades på den slutliga bokningssidan.
 • På 30,1 % av webbplatserna framgick det inte tydligt vilket det totala priset var (inklusive skatter) eller hur det beräknades.
 • På 20,7 % av webbplatserna visades lockpriser som inte fanns tillgängliga när man väl kom till den faktiska bokningssidan.
 • 25,9 % av webbplatserna gav intrycket att utbudet av vissa saker var knappt (formuleringar som ”endast två kvar”), utan att det angavs att siffran endast gällde just den webbplatsen.

Man hittade också följande brister:

 • Identiteten på jämförelseverktygets leverantör: 22,7 % lämnade endast begränsad information (t.ex. namn och etableringsadress), medan 4 % inte lämnade någon som helst information.
 • Användarnas omdömen: 21,3 % presenterade användarnas omdömen på ett oklart sätt (och/eller inkluderade omdömen vars sanningsenlighet kunde ifrågasättas).
 • Jämförelsens omfattning: 10,5 % av webbplatserna saknade väsentlig information av betydelse för jämförelsen.

Den minst problematiska frågan var presentationen av reklam och marknadsföring. Där hittade man endast brister på 2.8 % av webbplatserna.

 

Antal webbplatser som kontrollerats vid genomgången och som behöver undersökas ytterligare

 

Graf1

 

Antal webbplatser som kontrollerats per typ av jämförelseverktyg

Graf2

 

Antal webbplatser som kontrollerats per typ av jämförd tjänst/produkt

 

Graf3

 

 

Mer information:

EU-genomgång av webbplatser (Sweeps)

Konsumentskyddssamarbete

Faktablad

Frågor och svar

 

IP/17/844

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar