Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Puhkuse broneerimine internetis: komisjon ja tarbijakaitsjad tegelevad eksitavate reisibroneeringusaitide probleemiga

Brüssel, 7. aprill 2017

Hotelli või lennu broneerimine internetis on muutumas üha tavalisemaks, kuid tarbijatel tekib üha rohkem probleeme veebis reisiteenuste pakkujatega. Euroopa tarbijakeskuste väitel on reisiteenuste kohta esitatud kaebused nüüd tarbijakaebuste hulgas esikohal.

Euroopa Komisjon ja ELi tarbijakaitseasutused käivitasid 2016. aasta oktoobris ELis 352  reisihindade võrdlemise ja broneerimise veebisaidi koordineeritud kontrollimise. Selgus, et hinnad ei ole usaldusväärsed 235 veebisaidil. See moodustab kaks kolmandikku kontrollitud saitidest. Näiteks lisati hinnale broneerimise hilisemas etapis tarbijat sellest selgelt teavitamata täiendavaid hinnaelemente või ei olnud soodushinnaga pakkumist tegelikult saadaval.

Asutused on palunud viia veebisaitidel esitatud teabe vastavusse ELi tarbijakaitsenormidega, mille kohaselt nõutakse, et veebis esitatud hinnad oleksid täiesti läbipaistvad ja pakkumised peavad olema esitatud üheselt mõistetavalt juba broneerimisprotsessi algetapis.

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová ütles: „Internet pakub tarbijale hulga teavet, mis võimaldab puhkust ette valmistada, hindu võrrelda ja vajalikke broneeringuid teha. Kuid kui hinnangud võrdlussaitidel on erapoolikud või hinnad ei ole läbipaistvad, on need veebisaidid tarbija jaoks eksitavad. Asjaomased ettevõtted peavad Euroopa tarbijakaitse-eeskirjadest kinni pidama täpselt samuti, nagu peavad seda tegema reisibürood. Tarbijakaitseasutused paluvad veebisaitidel probleemid lahendada. Tarbijad väärivad võrdväärset kaitset nii veebis kui ka väljaspool seda.“

Kontrollimise peamised tulemused

 • Kas hind, mida sa enda arvates maksma pead, on tõepoolest lõplik hind? Ühel kolmandikul juhtudest ei olnud algselt näidatud hind lõplik hind.
 • Kas tegemist on pakkumise või lihtsalt peibutisega? Ühel viiendikul juhtudest ei olnud sooduspakkumisi tegelikult saadaval.
 • Kas viga on tarbija arvutusoskuses või hindades? Peaaegu ühel kolmandikul juhtudest ei olnud selge kas lõplik hind või see, kuidas see arvutati.
 • Kas tegemist on viimase odava toaga terves hotellis või lihtsalt viimase soodsa hinnaga toaga sellel veebisaidil? Ühel neljandikul juhtudest ei olnud veebisaidil täpsustatud, et teave tubade nappuse kohta (nt „ainult kaks alles“, „saadaval ainult täna“) puudutab ainult nende veebilehte.

Järgmised sammud

Tarbijakaitsealase koostöö võrgustik võtab ühendust 235 probleemse veebisaidiga ja palub puudused kõrvaldada. Juhul kui seda ei tehta, võivad riiklikud ametiasutused alustada haldus- või kohtumenetlust siseriiklikust õigusest sõltuvalt kas otse või siseriikliku kohtu kaudu.

Taustteave

Kogu ELis korraldatud veebisaitide lauskontroll hõlmab järelvalvetoiminguid, mida tarbijakaitseasutused teostavad liikmesriikides samaaegselt. Kontrolli käigus selgub, kas ELi tarbijakaitse-eeskirju järgitakse. Kui leitakse, et ELi tarbijakaitse-eeskirju on rikutud, võtab tarbijakaitseasutus ühendust asjaomase ettevõttega ja palub tal rikkumise kõrvaldada. Varasemad lauskontrollid on teostatud järgmistes sektorites: lennuettevõtjad (2007), mobiiliteenused (2008), elektroonikakaubad (2009), veebipõhine piletimüük (2010), tarbijakrediit (2011), digitaalne sisu (2012), reisiteenused (2013), elektroonikakaupade garantiid (2014) ja tarbijaõiguste direktiiv (2015).

Igal aastal korraldab komisjon veebisaitide kontrolli teatavas sektoris. Seda aitab teha tarbijakaitsealase koostöö võrgustik, mis ühendab 28 riigi (26 ELi liikmesriiki, Norra ja Island) tarbijakaitseasutusi. Need asutused vastutavad ELi tarbijakaitse-eeskirjade täitmise tagamise eest ELis.

Reisihindade võrdlemise ja broneerimise veebisaitide 2016. aastal toimunud kontrollimise tulemused 

28 riigi (26 ELi liikmesriigi, Norra ja Islandi) tarbijakaitsealase koostöö asutused kontrollisid 352 veebisaiti, võrreldes peamiselt reisisektori pakkumisi ja hindu.

23,6%-l veebisaitidest oli võimalik võrrelda majutusteenuste hindu, 21,3%-l piletihindu (lennu-, laeva-, rongi- ja bussipiletid) ning 5,1%-l veebisaitidest sai võrrelda autorendi hindu.

44,6% veebisaitidest võimaldas tooteid ja teenuseid (piletid, majutusteenused, puhkusepaketid jne) kombineeritult võrrelda.

Kontrollimise tulemusel ilmnes hulk veebipõhiste võrdlusvahendite kitsaskohti. Peamised neist olid seotud hindadega ning hinna arvutamise ja esitamise viisidega.

 • 32,1%-l juhtudest ei olnud hinnavõrdluslehel esitatud hind sama, mis broneeringu tegemise lehel esitatud lõplik hind.
 • 30,1%-l veebisaitidest ei esitatud selgelt kas koguhinda (koos maksudega) või jäi segaseks selle arvutamise viis.
 • 20,7%-l veebisaitidest esitati erihindu, mida ei olnud aga võimalik leida broneeringu tegemise lehel.
 • 25,9%-l veebisaitidest jäi mulje, et teatavaid pakkumisi on väga vähe alles (nt „ainult kaks alles“, „saadaval ainult täna“), kuid ei täpsustatud, et see puudutab ainult konkreetset veebilehte.

Lisaks tuvastasid tarbijakaitsealase koostöö asutused puudujääke järgmistes valdkondades:

 • võrdlusvahendi pakkuja andmed: 22,7% pakkujatest esitasid ainult teatavad andmed (nt nimi ja asukoha aadress), 4% ei esitanud üldse mingeid andmeid;
 • kasutajatele mõeldud hindamisvahendid: 21,3%-l veebisaitidest ei esitatud tarbijate hinnanguid selgelt ja läbipaistvalt (ja/või nendesse oli lisatud elemente, mis võisid seada kahtluse alla nende tõepärasuse);
 • võrdluse ulatus: 10,5%-l veebisaitidest ei esitatud olulist teavet, mis oli võrdluse tegemiseks tähtis.

Kõige vähem probleeme oli reklaami ja turustamise valdkonnas. Ainult 2,8%-l veebisaitidest esines neis valdkondades puudujääke.

 

Lauskontrolli käigus kontrollitud ja edasise uurimise eesmärgil märgistatud veebisaitide arv

 

Graafik 1

 

Kontrollitud veebisaitide arv võrdlusvahendite kaupa

Graafik 2

 

Kontrollitud veebisaitide arv teenuse- või tooteliikide kaupa

 

Graafik 3

 

 

Lisateave

Veebisaitide kontrollimine ELis (lauskontrollid)

Tarbijakaitsealane koostöö

Teabeleht

Küsimused ja vastused

 

IP/17/844

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar