Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A legújabb adatok szerint rekordot döntött az Erasmus+ program résztvevőinek száma

Brüsszel, 2017. január 26.

Az Európai Bizottság ma friss statisztikákat tett közzé, amelyek arról tanúskodnak, hogy az EU oktatási és képzési programja, mely idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, sikeresebb és nyitottabb, mint valaha.

2015-ben az Erasmus+ 678 ezer európainak tette lehetővé, hogy külföldön folytasson tanulmányokat, vegyen részt képzésben, illetve végezzen fizetett vagy önkéntes munkát. Ez minden korábbi év eredményét felülmúlja. Ugyanebben az évben az EU 2,1 milliárd eurót ruházott be több mint 19 600 projektbe, melyekben összesen 69 ezer szervezet vett részt. Ezek a fő megállapításai az Erasmus+ programról szóló 2015. évi jelentésnek, melyet az Európai Bizottság a mai napon tett közzé. Az eredmények alapján úgy tűnik, a program jó úton halad afelé, hogy teljesítse kitűzött célját, nevezetesen azt, hogy 2014 és 2020 között 4 millió embernek nyújtson támogatást.

Jyrki Katainen, a Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke, aki annak idején maga is külföldön – Nagy-Britanniában, a Leicesteri Egyetemen – tanult Erasmus-diákként, a következőket mondta: „Az oktatás elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberek elsajátítsák mindazokat az ismereteket, készségeket és képességeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy kibontakoztassák adottságaikat és kamatoztassák a rendelkezésükre álló lehetőségeket. Az Erasmus program által kínált mobilitás szélesíti látókörünket és erősebbé tesz bennünket. Annak idején, Erasmus-diákként ezt első kézből megtapasztalhattam. A jelenlegi diáknemzedék tagjainak és főképp a tanároknak, a képzési szakembereknek és az ifjúságsegítőknek, valamint a szakképzésben részt vevő fiataloknak ezért azt üzenem, hogy ragadják meg az Erasmus+ által nekik kínált lehetőségeket.”

Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságpolitikáért és a sportért felelős biztos így nyilatkozott: „Az Erasmus már három évtizede lehetőséget nyújt a fiataloknak arra, hogy fontos készségekre tegyenek szert, ideértve a szociális és interkulturális készségeket is, és elősegíti az aktív polgári szerepvállalást. Kapcsolatba hozza egymással az embereket, és segíti együttműködésüket, ezáltal pedig kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy kontinensük fiataljai képessé váljanak kedvező társadalmi változásokat előidézni. Európának erre a fajta szolidaritásra van szüksége – most még inkább, mint eddig bármikor. Feltett szándékom biztosítani, hogy a jövőben az Erasmus+ még több embernek segítsen, és a program résztvevői még több társadalmi rétegből kerüljenek ki.”

2015-ben az Erasmus+ program tovább bővült: ebben az évben először a felsőoktatási intézményeknek lehetőségük nyílt arra, hogy diákjaikat és oktatási szakembereiket Európán kívüli országok felsőoktatási intézményeibe küldjék, illetve Európán kívüli országok hallgatóit és oktatási szakembereit fogadják. 2015-ben több mint 28 ezren vettek részt ilyen csereprogramban. Továbbra is Franciaország, Németország és Spanyolország az a három ország, amelyből a legtöbb résztvevő vág neki a külföldi kalandnak az Erasmus+ keretében, ami pedig az Erasmus+ résztvevőit fogadó országokat illeti, a lista első három helyezettje Spanyolország, Németország és az Egyesült Királyság. A résztvevők beszámolói szerint az Erasmus+ keretében külföldön töltött időszak egyértelműen hasznosnak bizonyult: 94%-uk úgy nyilatkozott, hogy készségei fejlődtek, 80%-uk pedig arról számolt be, hogy sikerült javítania szakmai kilátásait. Azok közül a diákok közül, akik az Erasmus+ program keretében külföldi szakmai gyakorlaton vettek részt, minden harmadik állásajánlatot kap az őt fogadó cégtől.

A mai jelentés áttekintést ad továbbá arról, milyen intézkedéseket hozott a Bizottság az Erasmus+ átalakítására, hogy a program segíteni tudjon az EU-nak és a tagállamoknak a társadalmi kihívások kezelésében, például a menekültek és a migránsok integrációjának megkönnyítése révén. A Bizottság többek között kiszélesítette az online nyelvi támogatás rendszerét, amely így már 100 ezer menekült beilleszkedési esélyeit javítja a következő három év alatt. Erre a célra 4 millió euró áll rendelkezésre a szóban forgó időszakban. A cél az, hogy a menekülteknek és migránsoknak, különösen a fiataloknak jobb esélyük legyen arra, hogy bekerüljenek a fogadó országok oktatási intézményeibe, és fejlesszék készségeiket.

A jelentés közzétételével egyidejűleg kezdetét veszi az Erasmus program fennállásának 30. évfordulója alkalmából szervezett kampány. (A program elnevezése 2014 óta már nem Erasmus, hanem Erasmus+, ami arra utal, hogy a program 2014 óta több embert céloz meg, és a lehetőségek szélesebb spektrumát kínálja). 2017 során számos eseményre fog sor kerülni európai uniós, tagállami és helyi szinten egyaránt, melyek ráirányítják majd a figyelmet a program áldásos hatásaira, mind az abban részt vevő diákok és szakemberek, mind a társadalom egésze szempontjából, egyúttal pedig alkalmat adnak minden érdekelt félnek és érdeklődőnek, hogy megvitassák, hogyan lehetne továbbfejleszteni a programot a jövőben. Az utóbbi 30 évben az Erasmus+ és annak elődprogramjai több mint 5 millió diáknak, gyakornoknak és önkéntesnek nyújtottak segítséget, ezenfelül pedig ifjúsági és szakembereknek szóló csereprogram-lehetőségeket is biztosítottak. Összesen 9 millió résztvevője volt a programnak mindezidáig.

Háttér-információk

Az Erasmus az Európai Unió egyik legsikeresebb programja. A létrejötte óta eltelt 30 év alatt a program lehetőséget biztosított a résztvevők, elsősorban a fiatalok számára, hogy bizonyos időt külföldön eltöltve új tapasztalatokra tegyenek szert és szélesítsék látókörüket. A program a felsőoktatási intézmények hallgatóinak mobilitását szolgáló, viszonylag szerény kezdeményezésként indult 1987-ben. Fennállásának első évében még csak 3200 diák vett benne részt, de az azóta eltelt három évtizedben az EU egyik legismertebb és legfontosabb programjává nőtte ki magát, melynek előnyeiből évente csaknem 300 ezer felsőoktatási hallgató részesül. Ezzel egyidejűleg a program kibővült: ma már lehetőségeket kínál a felsőoktatásban tanuló és a szakképzésben részesülő diákoknak arra, hogy tanulmányaik során egy bizonyos időszakot külföldi intézményeknél töltsenek, illetve hogy szakmai gyakorlaton / tanulószerződéses gyakorlati képzésben vegyenek részt egy másik uniós országban, továbbá csereprogramokat kínál fiataloknak, önkénteseknek és szakembereknek az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén. Az Erasmus+ program az elődprogramokhoz képest a hátrányos társadalmi helyzetű emberek előtt is nagyobb mértékben nyitva áll.

A program földrajzi hatóköre 1987 óta 11 országról 33 országra bővült (jelenleg az EU 28 tagországa mellett kiterjed Törökországra, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra, Norvégiára, Izlandra és Liechtensteinre is).

A jelenlegi, azaz a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló Erasmus+ program 14,7 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik, és összességében 4 milliónál is több embernek fog lehetőséget kínálni arra, hogy tanulmányokat folytasson, képzésben vegyen részt, illetve munka- vagy önkéntesmunka-tapasztalatra tegyen szert külföldön. A program támogatja ezenkívül az oktatási, képzési és ifjúságsegítő intézmények közötti transznacionális partnerségeket, valamint a sport európai dimenziójának fejlesztésére és a sportot aláásó, több országot érintő fenyegetések kezelésére irányuló tevékenységeket. A program az európai integrációval kapcsolatos oktatási és kutatási projekteket is elősegíti a Jean Monnet-akciók révén.

2017 során számos esemény kerül megrendezésre Európa-szerte az Erasmus+ program fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Júniusban például az Európai Parlament fog szervezni egy nagyszabású Erasmus-rendezvényt.

További információk

MEMO/17/83


Erasmus+
(2015. évi jelentés, tájékoztatók, videofilmek, élménybeszámolók, infografikák)

 

IP/17/82

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar