Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Statsstøtte: Kommissionen godkender dansk støtte til Kriegers Flak Havmøllepark

Bruxelles, den 28. marts 2017

Europa-Kommissionen har fastslået, at støtten til den 600 MW store Kriegers Flak Havmøllepark i dansk territorialfarvand er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Den vil bidrage til Danmarks reduktion af CO2-emissionerne i overensstemmelse med EU's energi- og klimamål, uden samtidig uforholdsmæssigt at fordreje konkurrencen.

EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager udtaler: "Kriegers Flak Havmøllepark vil bidrage til at reducere CO2-emissionerne, og støtten er omhyggeligt udformet, så konkurrencen ikke fordrejes på elmarkederne. Jeg er glad for at kunne godkende statsstøtten til dette projekt."

I februar 2017 anmeldte Danmark en statsstøtteforanstaltning til Kommissionen i form af en udbudsprocedure vedrørende udformning, opførelse, drift og nedlukning af en havmøllepark på Kriegers Flak i den danske del af Østersøen.

Støtten vil blive ydet som et tillæg til elprisen på Nord-Pool-markedet. Udbuddet blev gennemført i 2016, og det vindende bud var 0,372 DKK/kWh (ca. 50 €/MWh), der vil blive betalt for i alt 30 TWh af produktionen. Dette er den anslåede produktion på Kriegers Flak ved ca. 12 års drift. Elproduktionen fra Kriegers Flak Havmøllepark skal opfylde de almindelige forpligtelser til sikring af balancen mellem udbud og efterspørgsel på elnettet. Der vil ikke blive ydet støtte, hvis priserne er negative.

Derudover vil der blive etableret en ny sammenkobling, så Sjælland forbindes med Tyskland via Kriegers Flak Havmøllepark og to tyske havmølleparker, Baltic 1 og Baltic 2. Sammenkoblingen vil således gøre det muligt at øge udvekslingen af el mellem Danmark og Tyskland. Dette er i fuld overensstemmelse med målet om et modstandsdygtigt og integreret energimarked i EU.

Kommissionen konkluderede, at projektets bidrag til at øge andelen af vedvarende energi, der produceres i Danmark, og til at nedbringe CO2-emissionerne vejer tungere end potentielle konkurrencefordrejninger som følge af den offentlige støtte.

Baggrund

I henhold til Kommissionens retningslinjer fra 2014 om statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi kan medlemsstaterne yde statsstøtte til el fra vedvarende energikilder, når støtten bidrager til, at EU når sine energi- og klimamål, samtidig med at uforholdsmæssig fordrejning af konkurrencen på det indre marked undgås.

Yderligere oplysninger om retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi fra 2014 findes i Kommissionens politiknote Improving State Aid for Energy and the Environment.

Yderligere oplysninger om afgørelsen vil være tilgængelige, når eventuelle spørgsmål om fortrolighed er afklaret, i statsstøtteregisteret på webstedet for konkurrence under sag nummer SA.45974. State Aid Weekly e-News indeholder en oversigt over nye statsstøtteafgørelser, der er offentliggjort på internettet og i EU-Tidende.

IP/17/782

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar