Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL MT HR AR SQ

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija dosegla desetletno zavezo za rešitev staležev rib v Sredozemskem morju

Bruselj, 30. marca 2017

Po večmesečnih pogajanjih je Evropska komisija danes dosegla desetletno zavezo za rešitev sredozemskih staležev rib ter zaščito ekološkega in gospodarskega bogastva regije.

V malteški izjavi MedFish4Ever, ki je praktičen primer uspešne evropske sosedske politike, je za naslednjih 10 let določen podroben program, ki temelji na ambicioznih, a realističnih ciljih. Na ribiških plovilih v Sredozemlju je neposredno zaposlenih več kot 300 000 posameznikov, od sektorja pa je posredno odvisnih še mnogo več delovnih mest. Izjavo so podpisali ministrski predstavniki tako s severne kot z južne obale Sredozemlja, ta podpis pa pomeni politično zavezanost k vprašanju, ki se je doslej obravnavalo na tehnični ravni. Izjava zaznamuje konec procesa, ki ga je vodila Evropska komisija in ki se je začel februarja 2016 v Catanii na Siciliji.

Komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je dejal: „Danes je zgodovinski trenutek. S podpisom malteške izjave MedFish4Ever potrjujemo politično voljo za konkretno ukrepanje v zvezi z ribištvom in drugimi dejavnostmi, ki vplivajo na ribolovne vire, modro gospodarstvo, socialno vključevanje ter solidarnost med severno in južno obalo Sredozemlja. Upam, da bo ta izjava obveljala za prelomno in prinesla svetlo prihodnost tako ribičem kot obalnim skupnostim in ribolovnim virom.“

Podpisniki so se med drugim zavezali k naslednjemu:

-  do leta 2020 zagotoviti primerno zbiranje podatkov za vse ključne sredozemske staleže in njihovo redno znanstveno ocenjevanje. Zlasti naj bi pri zbiranju potrebnih podatkov dobili pomembnejšo vlogo mali ribiči, kar bi okrepilo znanstvena spoznanja;

-  določiti večletne načrte upravljanja za vsa ključna ribolovna območja. Komisija je ta proces že sprožila s predlogom večletnega načrta za ribolov za male pelagične staleže v Jadranskem morju;

-  do leta 2020 zagotoviti, da imajo vse države pravni okvir ter potrebne človeške in tehnične zmogljivosti za izpolnjevanje svojih obveznosti nadzora in inšpekcijskih pregledov ter s tem izkoreniniti nezakoniti ribolov. Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) bo usmerjala pripravo nacionalnih sistemov nadzora in kaznovanja;

-  podpreti trajnostni mali priobalni ribolov in akvakulturo s poenostavitvijo shem financiranja za lokalne projekte, kot so posodobitev ladjevja s tehnikami in ribolovnim orodjem z majhnim okoljskim vplivom, socialno vključevanje in prispevek ribičev varstvu okolja.

Dejansko izvajanje izjave bo postalo mogoče z vključevanjem ribičev, obalnih skupnosti, civilne družbe, industrijskega, malega in rekreacijskega ribolova ter Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo ter GFCM v proces. Današnja izjava je še en prispevek k mednarodnim zavezam Evropske unije v okviru ciljev trajnostnega razvoja (cilj št. 14: „Ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj“).

Ozadje

Sredozemsko morje je edinstven morski bazen, za katerega sta značilna dolga obala in ribiški sektor, ki zaposluje več kot 300 000 posameznikov. Osemdeset odstotkov ribiške flote predstavljajo mali ribiči (tj. ribiči s plovili, krajšimi od 10 m), ki ulovijo četrtino celotnega ulova. Zmanjševanje staležev rib v Sredozemlju ogroža ta delovna mesta: približno 90 % ocenjenih staležev je pretirano izkoriščanih. Ogroženi so prehranska varnost, preživetje in regionalna stabilnost ter varnost.

Današnja izjava je rezultat t. i. procesa iz Catanie, ki ga je lani februarja sprožil komisar Karmenu Vella in ki vključuje plodno sodelovanje z deležniki, sekretariatom GFCM, državami članicami EU in tretjimi državami. Pomembni mejniki so bili med drugim prva ministrska konferenca sredozemskih ministrov za ribištvo aprila 2016, letno zasedanje GFCM junija 2016 ter vmesno srečanje GFCM septembra 2016.

Na ministrski konferenci MedFish4Ever na Malti so bili predstavniki Evropske komisije, osmih držav članic (Španije, Francije, Italije, Malte, Slovenije, Hrvaške, Grčije, Cipra), sedmih tretjih držav (Maroka, Alžirije, Tunizije, Egipta, Turčije, Albanije, Črne gore), Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju, Evropskega parlamenta, Svetovalnega sveta EU za Sredozemlje.

Več informacij

Malteški izjavi MedFish4Ever

kampanja #MedFish4Ever

IP/17/770

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar