Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL MT SL AR SQ

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Desetogodišnji plan Europske komisije za spas ribljih stokova u Sredozemlju

Bruxelles, 30. ožujka 2017.

Nakon mjeseci pregovora Europska komisija danas je uspjela dogovoriti desetogodišnje obećanje o radu na spašavanju ribljih stokova u Sredozemlju te zaštiti ekološkog i ekonomskog bogatstva te regije.

U Deklaraciji Malta MedFish4Ever, koja je praktični primjer uspješne susjedske politike EU-a, utvrđen je detaljan program rada za sljedećih deset godina, utemeljen na ambicioznim, ali ostvarivim ciljevima. Na ribarskim plovilima u Sredozemlju izravno je zaposleno 300 000 ljudi, a još veći broj radnih mjesta neizravno ovisi o tom sektoru. Deklaraciju su potpisali predstavnici ministarstava zemalja sa sjeverne i južne obale Sredozemnog mora, a tim je potpisivanjem pitanje koje se dosad rješavalo na tehničkoj razini dobilo i političku dimenziju. To je rezultat procesa koji je, pod vodstvom Europske komisije, pokrenut u veljači 2016. u Cataniji, na Siciliji.

Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: „Danas stvaramo povijest. Potpisivanjem Deklaracije Malta MedFish4Ever potvrđujemo političku volju za konkretnim djelovanjem: u pogledu ribarstva i drugih aktivnosti koje utječu na ribolovne resurse, plavog gospodarstva, socijalne uključenosti te solidarnosti između sjeverne i južne obale Sredozemnog mora. Nadam se da će se na ovu deklaraciju gledati kao na prekretnicu — za svijetlu budućnost ribarā, obalnih zajednica i ribolovnih resursa.”

Obveze koje su preuzeli potpisnici obuhvaćaju sljedeće:

-  do 2020. osigurati da se o svim najvažnijim sredozemnim stokovima prikupljaju odgovarajući podaci koji će se redovito znanstveno ocjenjivati; malim ribarima dati veću ulogu u prikupljanju potrebnih podataka kako bi se povećala znanstvena saznanja;

-  donijeti višegodišnje planove upravljanja za sve najvažnije ribolovne aktivnosti. Komisija je sa svoje strane već pokrenula taj proces prijedlogom višegodišnjeg plana za ulov male plave ribe u Jadranskome moru;

-  zaustaviti nezakoniti ribolov do 2020. tako što će se državama članicama osigurati pravni okvir te neophodni ljudski i tehnički kapaciteti kako bi mogle ispuniti svoje dužnosti u pogledu kontrole i inspekcije. Razvoj nacionalnih sustava kontrole i sankcioniranja predvodit će Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja (GFCM);

-  pružiti potporu održivom malom ribolovu i akvakulturi pojednostavnjenjem programā financiranja za lokalne projekte, kao što je unapređenje flote tehnikama i ribolovnim alatom niskog učinka, socijalno uključivanje i doprinos ribarā zaštiti okoliša.

Da bi se deklaracija uspješno provela u djelo, u proces će se uključiti svi ribari, obalne zajednice, civilno društvo, industrijski, mali, artizanalni i rekreacijski ribolov te Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu i GFCM. Današnja je deklaracija još jedan doprinos ispunjenju međunarodnih obveza EU-a u okviru ciljeva održivog razvoja (Cilj 14.: „Očuvati i održivo iskorištavati oceane, mora i morske resurse u cilju održivog razvoja”).

Kontekst

Sredozemno more jedinstven je morski bazen koji karakteriziraju duga obala i sektor ribarstva u kojem je zaposleno više od 300 000 ljudi. Čak 80 % njegove flote pripada malim ribarima (s plovilima manjima od 10 m duljine), čiji ulov predstavlja četvrtinu ukupnog ulova ribe. Ta su radna mjesta u opasnosti jer su riblji stokovi u Sredozemlju sve manji – oko 90 % ocijenjenih stokova prekomjerno se iskorištava. Ugroženi su sigurnost opskrbe hranom, egzistencija te stabilnost i sigurnost regije.

Današnja deklaracija rezultat je tzv. procesa iz Catanije, koji je u veljači prošle godine pokrenuo povjerenik Vella i koji je doveo do plodne suradnje s dionicima, Tajništvom GFCM-a, državama članicama EU-a i trećim zemljama. Važniji su događaji u dosadašnjem tijeku procesa prva ministarska konferencija ministara ribarstva Sredozemlja održana u travnju 2016., godišnje zasjedanje GFCM-a održano u lipnju 2016, i međukonferencijski sastanak GFCM-a održan u rujnu 2016.

Na ministarskoj konferenciji Malta MedFish4Ever bili su predstavnici sljedećih strana: Europske komisije, osam država članica (Španjolska, Francuska, Italija, Malta, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Cipar), sedam trećih zemalja (Maroko, Alžir, Tunis, Egipat, Turska, Albanija, Crna Gora), FAO-a, Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja, Europskog parlamenta te Savjetodavnog vijeća EU-a za Sredozemlje.

Dodatne informacije

Deklaracija Malta MedFish4Ever

#MedFish4Ever campaign

IP/17/770

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar