Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Handla och lösa tvister på nätet – 24 000 konsumenter använde EU:s nya tvistlösningswebbplats det första året

Bryssel den 24 mars 2017

EU har visserligen ett starkt konsumentskydd men det kan ändå vara svårt att hävda sina rättigheter som konsument, särskilt om man köpt något utomlands.

När man har handlat på nätet borde man också kunna lösa eventuella tvister på nätet. Det kan vara en butik som vägrar att laga ens bärbara dator trots att garantin fortfarande gäller, eller en researrangör som inte vill ge kompensation för en förstörd semester. Sådana tvister kan lösas snabbare och billigare utanför domstol direkt på nätet via EU:s tvistlösningswebbplats som öppnade den 15 februari 2016.

– Även om tvistlösningswebbplatsen inte har funnits så länge kan vi redan nu se att konsumenterna är nöjda med den, säger Věra Jourová, EU-kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. Näringsidkarna får också ett starkt incitament att försöka lösa tvisten när de får in ett klagomål via webbplatsen. Alla har något att vinna. Konsumenterna kan lättare hävda sina rättigheter, medan näringsidkarna (särskilt näthandelsföretagen) kan vinna kundernas förtroende och får ett enkelt och snabbt verktyg för att lösa tvister.

Under det första året kom det in över 24 000 klagomål. Mer än en tredjedel av klagomålen gällde köp i ett annat EU-land. De flesta gällde kläder och skor, flygbiljetter och it-produkter.

Exempel

  • En konsument från Italien klagade på en defekt it-produkt som köpts på nätet i Belgien. Genom webbplatsen skickades klagomålet till det behöriga tvistlösningsorganet i Belgien. Kunden fick sedan ersättning för produkten.
  • En konsument från Luxemburg klagade på en hyrbil som hyrts på nätet från en firma i Grekland. Klagomålet skickades till det behöriga tvistlösningsorganet i Grekland och tvisten löstes i godo inom 60 dagar. Biluthyrningsfirman ersatte kundens alla extrakostnader.
  • Parterna kan ofta komma fram till en lösning utan att ta hjälp av ett tvistlösningsorgan: En belgisk konsument hade i flera månader klagat på en defekt torktumlare hos en belgisk näringsidkare, men utan framgång. När näringsidkaren däremot tog emot klagomålet via webbplatsen kontaktade han kunden och erbjöd sig att skicka en ny torktumlare.

Vad händer nu?

Kommissionen kommer att lägga fram en ingående rapport i slutet av 2017. Man planerar också ytterligare insatser under 2017 för att få fler näringsidkare och konsumenter att använda tvistlösningswebbplatsen. Kommissionen kommer också att förbättra webbplatsen och kontrollera att näringsidkarna länkar dit från sina egna webbplatser.

Bakgrund

Tvistlösningswebbplatsen finns på alla officiella EU-språk. När ett klagomål lämnas in skickas det direkt till ett tvistlösningsorgan som uppfyller EU:s kvalitetskrav. Hittills har 260 tvistlösningsorgan registrerats på webbplatsen.

Den rättsliga grunden är förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister som kräver att kommissionen inrättar och driver en flerspråkig webbplattform för tvistlösning. EU-länderna ska också utse kontaktpunkter för att hjälpa användarna. Företag som bedriver näthandel måste på sin webbplats lägga ut sin mejladress och en länk till tvistlösningswebbplatsen.

Förordningen kompletterar direktivet om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. Direktivet ser till att konsumenterna kan vända sig till ett tvistlösningsorgan om de får problem med en säljare som de köpt en produkt eller tjänst av. Det gäller praktiskt taget alla sektorer och oavsett om man handlat på nätet eller i en butik, hemma eller utomlands. Tvistlösningsorganen måste uppfylla vissa kvalitetskrav. EU-länderna ska ta fram en lista med godkända tvistlösningsorgan och skicka den till kommissionen. I vissa fall måste näringsidkarna informera konsumenterna om vilket tvistlösningsorgan de måste använda sig av.

Hittills har 27 EU-länder meddelat kommissionen att de har genomfört direktivet om alternativ tvistlösning helt och hållet. 24 länder har skickat in listor med tvistlösningsorgan och 27 länder har utsett nationella kontaktpunkter för tvistlösning på nätet.

Norge, Island och Liechtenstein kommer att börja använda tvistlösningswebbplatsen i år.

Mer information

 

 

IP/17/727

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar