Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Pirkiniai internetu ir elektroninis ginčų sprendimas. Per pirmuosius EGS platformos gyvavimo metus ja pasinaudojo 24 000 vartotojų

Briuselis, 2017 m. kovo 24 d.

Nors ES taikomos griežtos vartotojų apsaugos taisyklės, praktikoje vartotojai kartais patiria sunkumų siekdami kompensacijos dėl pažeistų teisių, ypač tarpvalstybinėse situacijose.

Internetu apsipirkusiam vartotojui turėtų būti sudaryta galimybė tokias problemas taip pat išspręsti internetu. Tokiais atvejais, pavyzdžiui, jei prekiautojas atsisako sutaisyti garantiniu laikotarpiu sugedusį nešiojamąjį kompiuterį arba jei kelionių agentas nemoka kompensacijos už sugadintas atostogas, ginčus galima greičiau ir pigiau išspręsti internetu, nesikreipiant į teismą – per Komisijos sukurtą elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformą, kuri pradėjo veikti 2016 m. vasario 15 d.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „Nors priemonė dar labai nauja, jau įsitikinome, kad elektroninio ginčų sprendimo platformą vartotojai įvertino teigiamai. Pastebėjome, kad vien tai, jog vartotojas pasinaudojo platforma, dažnai prekiautojui yra pakankama paskata išspręsti ginčą. Sukūrėme vartotojams skirtą praktinę priemonę, padėsiančią lengviau pasinaudoti savo teisėmis realiame gyvenime. Kita vertus, platforma naudinga ir prekiautojams – jie turėtų dažniau ja naudotis. Prekiautojams internetu ypač svarbu, kad galimi vartotojai laikytų juos patikimais. Šios priemonės naudojimas padės jiems pelnyti vartotojų pasitikėjimą ir taip pat leis paprastai ir greitai išspręsti ginčus“.

Per pirmuosius veiklos metus joje pateikta daugiau kaip 24 000 vartotojų skundų. Daugiau kaip trečdalis skundų buvo dėl pirkinių kitose ES valstybėse narėse. Dažniausiai – dėl drabužių ir avalynės, lėktuvo bilietų bei informacinių ir ryšių technologijų prekių.

Pavyzdžiai

  • Vartotojas iš Italijos pasiskundė dėl nekokybiško IRT produkto, įsigyto iš Belgijos internetinio prekiautojo. Platforma perdavė skundą kompetentingai Belgijos ginčų sprendimo įstaigai. Po šios procedūros Italijos vartotojui buvo grąžinti pinigai.
  • Vartotojas iš Liuksemburgo pasiskundė dėl Graikijoje iš internetinio prekiautojo išsinuomoto automobilio. Platforma perdavė skundą kompetentingai Graikijos ginčų sprendimo įstaigai. Per 60 dienų ginčas buvo išspręstas taikiu susitarimu. Prekiautojas kompensavo visas vartotojo patirtas papildomas išlaidas.
  • Neretai platforma veikia ir kaip priemonė, leidžianti šalims užmegzti ryšį ir abipusiu susitarimu išspręsti problemą – tuomet nereikia teikti skundo ginčų sprendimo įstaigai. Pavyzdžiui, vartotojas iš Belgijos kelis mėnesius skundėsi Belgijos prekiautojui dėl nekokybiško džiovintuvo, tačiau jo skundai liko be atsako. Gavęs skundą per platformą, prekiautojas susisiekė su vartotoju ir pasiūlė pakeisti džiovintuvą nauju.

Tolesni veiksmai

2017 m. pabaigoje Komisija parengs išsamią platformos veikimo ataskaitą. 2017 m. ji taip pat planuoja imtis naujų priemonių, kuriomis siekiama įtraukti kuo daugiau prekiautojų ir toliau populiarinti platformą tarp vartotojų. Be to, Komisija sieks padaryti platformą dar patogesnę vartotojams ir stebės, ar prekiautojai laikosi savo įsipareigojimų savo svetainėse skelbti nuorodą į platformą.

Pagrindiniai faktai

Elektroninio ginčų sprendimo platforma yra patogi naudoti ir prieinama bet kuria oficialiąja ES kalba. Platformoje pateikti skundai perduodami sertifikuotiems alternatyvaus ginčų sprendimo subjektams, kurie laikosi ES lygmeniu nustatytų privalomųjų kokybės reikalavimų. Platformoje jau užsiregistravo daugiau kaip 260 alternatyvaus ginčų sprendimo subjektų.

EGS platforma sukurta remiantis Reglamentu dėl vartotojų EGS, kuriuo Komisijai pavesta sukurti ir administruoti šią platformą – daugiakalbę internetinę IT priemonę. Taip pat šiame reglamente nustatyta, kad valstybės narės turi paskirti kontaktinius centrus, kurie teiktų pagalbą platformos naudotojams. Prekiautojai internetu privalo paskelbti nuorodą į platformą, o jos svetainėje pateikti savo e. pašto adresą.

Reglamente vadovaujamasi Direktyvos dėl vartotojų AGS principais. Šia direktyva ES vartotojams užtikrinama galimybė kreiptis į sertifikuotus alternatyvaus ginčų sprendimo subjektus kilus ginčui dėl įsigytos prekės arba paslaugos iš esmės visuose ekonomikos sektoriuose, nesvarbu, kur (šalies viduje ar užsienyje) ir kokiu būdu prekė (internete ar ne) atliktas pirkimas. Sertifikuoti AGS subjektai turi laikytis privalomųjų kokybės reikalavimų. Valstybės narės turi parengti nacionalinius sertifikuotų AGS subjektų sąrašus ir pateikti juos Komisijai. Tam tikromis aplinkybėmis prekiautojai privalo informuoti vartotojus apie AGS subjektą, kuris atsakingas už jų ginčų sprendimą.

Iki šiol 27 valstybės narės pranešė Komisijai visiškai įgyvendinusios Direktyvą dėl vartotojų AGS. 24 valstybės narės pateikė nacionalinius AGS subjektų sąrašus. Nacionalinius EGS kontaktinius centrus paskyrė 27 valstybės narės.

Šiais metais prie platformos prisijungs Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas.

Daugiau informacijos

 

 

IP/17/727

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar