Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Romtraktaterne fylder 60 år: Kommissionen ser tilbage på Europas resultater og fører an i drøftelserne om fremtiden for et EU med 27 medlemsstater.

Bruxelles, den 24. marts 2017

Den 25. marts samles EU's ledere i Rom for at fejre 60-årsdagen for Romtraktaterne, som blev undertegnet på denne dato i 1957.

Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, deltager i topmødet i Rom, hvor der vil blive afholdt en række arrangementer for at markere jubilæet og reflektere over Europas fælles fremtid.

Romtraktaterne, som blev undertegnet af de seks grundlæggende medlemsstater, banede vejen for Den Europæiske Union, vi kender i dag, nemlig et forenet kontinent med fred, der er grundlagt på værdier som solidaritet, demokrati og retsstatsprincippet. Det indre marked sikrer valgfrihed og retten til fri bevægelighed, økonomisk vækst og velstand til EU's 500 mio. borgere. Det er den største handelsblok i verden og den største donor af udviklingsbistand og humanitær bistand. Dette jubilæum er en lejlighed til at se tilbage på vores fælles resultater og drøfte fremtiden for et EU med 27 medlemsstater. Efter fremlæggelsen af Kommissionens hvidbog om Europas fremtid forventes EU's ledere at vedtage Romerklæringen, som skitserer Unionens tidligere resultater og fremtidige udfordringer, og hvor der afgives et løfte om at arbejde for enhed for EU-27 og om at styrke de fælles tiltag inden for vigtige politiske områder til gavn for borgerne.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker udtaler: "Vores forældre og bedsteforældre grundlagde denne union med én fælles vision: aldrig mere krig. Det var deres faste overbevisning, at det gør os alle stærkere, hvis vi fjerner barrierer og arbejder sammen i stedet for at modarbejde hinanden. Historien har givet dem ret. De sidste 60 år har de værdier, som Unionen er bygget på, ikke ændret sig: fred, frihed, tolerance, solidaritet og retsstatsprincippet binder og sammen og forener os. De skal ikke tages for givet, og vi skal kæmpe for dem hver eneste dag. Vores demokrati, vores mangfoldighed og vores uafhængige, frie presse er grundpillerne i Europas styrke – intet individ og ingen institution er hævet over loven. Den Europæiske Union har ændret vores liv til det bedre. Vi skal sikre, at det fortsætter for dem, som ønsker at følge os. Lige nu fører alle veje til Rom. Efter Rom er der kun én vej fremad – uanset hvordan den er brolagt – og det er europæisk enhed."

Forud for topmødet i Rom lancerede Kommissionen den 1. marts med hvidbogen om Europas fremtid en paneuropæisk debat, som skal gøre det muligt for borgerne og lederne at skabe en vision for EU-27. Hvidbogen indeholder forskellige scenarier for, hvordan Europas fremtid kan forme sig. Efter de 27 stats- og regeringschefers uformelle møde i Bruxelles den 10. marts er topmødet i Rom den næstkommende lejlighed, hvor EU's ledere kan fortsætte drøftelserne. I Rom vil lederne undertegne Romerklæringen, der er udarbejdet i fællesskab af formand for Rådet, Donald Tusk, formand for Kommissionen, Jean-Claude Juncker, premierminister Joseph Muscat og premierminister Paolo Gentiloni.

Romerklæringen markerer starten på en proces. Kommissionen vil efter topmødet i Rom fremlægge en række oplæg om de vigtigste emner for Europa: 1) udvikling af Europas sociale dimension 2) uddybning af den økonomiske og monetære union 3) styring af globaliseringen 4) fremtiden for Europas forsvar og 5) fremtiden for EU's finanser. Kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale i september 2017 vil føre disse ideer videre, inden de første konklusioner vil kunne drages på Det Europæiske Råds møde i december 2017. Det vil bidrage til, at der kan udstikkes en kurs i god tid inden valget til Europa-Parlamentet i juni 2019.

I de kommende måneder vil Kommissionen også organisere offentlige debatter med Europa-Parlamentet og medlemsstaterne såvel som offentlige høringer, så europæerne kan blive hørt og få mulighed for at udtrykke deres syn på Europas fremtid. Det skal ske via Kommissionens repræsentationer og et dertil indrettet websted, som vil blive lanceret den 25. marts. Dette er nogle af milepælene i hvidbogsprocessen.

Kommissionens arrangementer i Rom

Kommissionen arrangerer i samarbejde med de italienske myndigheder adskillige begivenheder på højt niveau i Rom for at markere jubilæet og drøfte Europas fortid, nutid og fremtid.

 • Den digitale dag (den 23. marts), Palazzo Doria Pamphilj: Næstformand Andrus Ansip og kommissær Günther Oettinger samler EU's ministre og enhversledere for at fremme samarbejdet og forberede vores samfund og økonomi på at høste det fulde udbytte af Europas digitale omstilling. Det forventes, at medlemsstaterne forpligter sig til højtydende databehandling, sammenbundet mobilitet, digitalisering af industrien og digitale job.
 • Jean Monnet-seminar "The future of Europe: a commitment for You(th)" (den 23. og 24. marts), Hotel Quirinale: Over 100 Jean Monnet-professorer, politiske beslutningstagere, journalister, civilsamfundet, repræsentanter for ungdomsorganisationer og studerende vil debattere EU's fremtid og behovet for, at de unge generationer engagerer sig i det europæiske projekt.
 • Borgerdialog (den 24. marts), Acquario di Roma: Højtstående repræsentant og næstformand, Federica Mogherini, og Joseph Muscat, premierminister for Malta, der p.t. har formandskabet for Rådet, afholder en borgerdialog med flere hundrede unge europæere, herunder Erasmus-studerende, som for øjeblikket er på udveksling i Rom.
 • Møde med arbejdsmarkedets parter (den 24. marts), Palazzo Chigi: Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, næstformand Valdis Dombrovskis og kommissær Marianne Thyssen vil sammen med formændene for Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet mødes med fagforeninger og erhvervsorganisationer ved et arrangement afholdt af den italienske premierminister.
 • Forum og koncert (den 24. marts), University La Sapienza: "Happy birthday Europe – Changing course to Europe".
 • Koncert med EU's ungdomsorkester (den 25. marts), Villa Medici:"The Sound of a Dream".

Baggrund

Med Romtraktaterne blev der etableret et fælles marked, hvor mennesker, varer, tjenesteydelser og kapital kan bevæge sig frit, og der blev skabt betingelser for velstand og stabilitet for de europæiske borgere. På dette grundlag og de fælles værdier demokrati, retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne, voksede Unionen og forenede kontinentet efter Berlinmurens fald og sikrede velstand, social og økonomisk velfærd samt bæredygtighed for 500 mio. indbyggere.

EU er nu det område, hvor europæerne kan nyde en enestående mangfoldighed af kultur, ideer og traditioner. Europæerne har knyttet livsvarige bånd til andre europæere og kan rejse, studere og arbejde på tværs af nationale grænser. Europa er pioner inden for ligestilling mellem kønnene, og kvinders beskæftigelsesfrekvens er nu på et historisk højt niveau. 6,5 mio. europæere arbejder på nuværende tidspunkt i en anden EU-medlemsstat. 1,7 mio. europæere pendler dagligt til en anden medlemsstat for at arbejde. 9 mio. unge europæere har draget fordel af Erasmus-programmet for udveksling af studerende, unge under erhvervsuddannelse og erhvervsfolk.

I 2017, hvor vi fejrer traktaternes 60-årsdag, kan vi for første gang i ti år sige, at samtlige medlemsstater igen oplever økonomisk vækst. Euroen, som er den fælles valuta i 19 ud af de 28 EU-lande, bruges af 338,6 mio. mennesker hver dag. Den Europæiske Union er blevet den største handelsblok i verden. Den samlede eksport fra EU27 beløber sig til 5,8 bio EUR. Det er mere end en tredjedel af den samlede globale eksport, mere end 2,5 gang Kinas eksport, og over 3 gange USA's eksport. EU er den største handelspartner for 80 % af alle lande. Hver gang EU's eksport stiger med 1 mia. EUR, understøtter det 15 000 nye arbejdspladser i EU

I hvidbogen, som Europa-Kommissionen præsenterede den 1. marts, skitseres der fem scenarier for Unionens udvikling frem til 2025:

 • "Uændret kurs": EU-27 fortsætter med at skabe resultater på baggrund af sin positive reformdagsorden.
 • "Intet andet end det indre marked": EU-27 skifter gradvist fokus tilbage på det indre marked, da de 27 medlemsstater ikke er i stand til at finde fælles fodslag på et stigende antal politikområder.
 • "De, som vil mere, gør mere": EU-27 fortsætter som i dag, men de medlemsstater, som ønsker det, kan gøre mere sammen på specifikke områder.
 • "Mindre, men mere effektivt": Der fokuseres på at gøre mere og hurtigere på udvalgte politiske områder og gøre mindre på andre områder.
 • "Langt mere sammen": Medlemsstaterne beslutter at være fælles om flere beføjelser, ressourcer og beslutninger.

Scenarierne dækker en række muligheder og er af illustrativ karakter. De udelukker ikke hinanden, ligesom de heller ikke er udtømmende.

Yderligere oplysninger

Faktaark: Hvidbogens proces

Hvidbog om Europas fremtid

Websted: EU fylder 60 – herunder arrangementer i medlemsstaterne

Audiovisuel portal: 60 videoberetninger om Europa

Brochure fra Kommissionen: "EU – 60 gode grunde"

Brochure fra Det Europæiske Center for Politisk Strategi: "The European Story: 60 Years of Shared Progress"

Websted for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil: 60 år med EU i verden

EU 60 år – fold din egen due i origami

GIF-konkurrence: EU GIFstory

#EU60 #FutureOfEurope

IP/17/701

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar