Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

60 let Římských smluv: Komise připomíná úspěchy Evropy a vede debatu o její budoucnosti s 27 členy

Brusel 24. března 2017

25. března se lídři EU sejdou v Římě na oslavách 60letého výročí Římských smluv, které byly podepsány v tento den v roce 1957.

Summitu v Římě, kde se organizuje řada akcí, které připomenou památnou událost a budou podnětem k diskuzím o společné budoucnosti Evropy, se zúčastní předseda Komise Jean-Claude Juncker.

 

 

Římské smlouvy – podepsané šesti zakládajícími členskými státy – vydláždily cestu k Evropské unii, jak ji známe dnes: k sjednocenému kontinentu, kde panuje mír a jehož základem jsou hodnoty solidarity, demokracie a právního státu. Její jednotný trh zajišťuje svobodu volby a pohybu, ekonomický růst a prosperitu pro 500 milionů občanů. Je to největší obchodní uskupení na světě a největší dárce rozvojové a humanitární pomoci. Toto výročí je příležitostí k tomu, abychom se ohlédli zpět za našimi společnými výsledky a zahájili debatu o budoucnosti EU s 27 členy. Poté, co Komise představila bílou knihu o budoucnosti Evropy, by měli čelní představitelé EU přijmout tzv. římské prohlášení. V něm má být kromě přehledu dosavadních úspěchů Unie a současných výzev uveden závazek pracovat pro jednotnou unii 27 členů a posílit společnou činnost v hlavních oblastech politiky ve prospěch občanů.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Naši rodiče a prarodiče tuto Unii založili s jednou společnou vizí: už nikdy více válku. Byli hluboce přesvědčeni, že odstraněním bariér a tím, že budeme pracovat společně – a nikoli proti sobě –, se staneme silnějšími. Historie ukázala, že měli pravdu. Za šedesát let se hodnoty, na nichž tato Unie stojí, nezměnily: mír, svoboda, tolerance, solidarita a právní stát nás spojují a sjednocují. Nesmíme je brát jako samozřejmost a musíme o ně každý den bojovat. Naše demokracie, rozmanitost a nezávislost a svoboda tisku jsou pilíře evropské síly – žádná osoba nebo instituce nestojí nad právem. Evropská unie naše životy změnila k lepšímu. Musíme zajistit, aby tomu tak bylo nadále i pro ty, kteří přijdou po nás. Prozatím všechny cesty vedou do Říma. Po Římu existuje jediná cesta vpřed, ať je dlážděna čímkoli: cesta evropské jednoty.“

Ještě před římským summitem, 1. března, zahájila Komise svou bílou knihou o budoucnosti Evropy celoevropskou debatu, v jejímž rámci by občané a politici měli utvořit vizi EU s 27 členy. Bílá kniha nastiňuje možné scénáře evropské budoucnosti. Po neformálním setkání sedmadvaceti hlav států nebo předsedů vlád dne 10. března v Bruselu je summit v Římě pro vrcholné představitele EU další příležitostí, jak posunout tuto diskuzi dále. V Římě podepíší tzv. římské prohlášení, jež společně připravili předseda Evropské rady Donald Tusk, předseda Komise Jean-Claude Juncker a premiéři Joseph Muscat a Paolo Gentiloni.

Římské prohlášení představuje začátek celého procesu. Po summitu v Římě předloží Komise několik diskusních dokumentů týkajících se hlavních otázek evropské budoucnosti: 1) rozvíjení sociálního rozměru Evropy, 2) prohloubení hospodářské a měnové unie, 3) využití potenciálu globalizace 4) budoucnosti evropské obrany a 5) budoucnosti financí EU. Předseda Juncker o těchto oblastech podrobněji pohovoří ve svém projevu o stavu Unie v září 2017, na což případně naváže Evropská rada v prosinci 2017 svými prvními závěry. Díky tomu bude možné přijmout a představit rozhodnutí o směřování Unie včas před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2019.

V nadcházejících měsících Komise také zorganizuje veřejné diskuse s Evropským parlamentem a členskými státy, jakož i online konzultace, aby své názory na budoucnost Evropy mohli vyjádřit i její občané prostřednictvím zastoupení Komise a vyhrazených internetových stránek, které budou spuštěny 25. března. Toto jsou některé z milníků v procesu zahájeném bílou knihou.

Akce Komise v Římě

Na oslavu výročí a podnícení diskusí o minulosti, současnosti a budoucnosti Evropy organizuje Komise v Římě ve spolupráci s italskými orgány několik akcí na vysoké úrovni.

 • Digitální den (23. března), Palazzo Doria Pamphilj: Místopředseda Komise Andrus Ansip a komisař Günther Oettinger přivítají ministry a čelné představitele odvětví IKT v EU na setkání, jehož cílem je podpořit spolupráci a lepší přípravu společnosti a hospodářství na vytěžení plného potenciálu evropské digitální transformace. Očekává se, že členské státy přijmou závazky týkající se vysoce výkonné výpočetní techniky, propojené mobility, digitalizace průmyslu a digitálních pracovních míst.
 • Seminář programu Jean Monnet „Budoucnost Evropy: Závazek pro mladé – i pro vás“ (23.–24. března), hotel Quirinale: Více než stovka profesorů, politiků, novinářů, zástupců občanské společnosti, asociací mládeže a studentů programu Jean Monnet bude diskutovat o budoucnosti EU a potřebě zainteresovat mladou generaci do budování evropského projektu.
 • Dialog s občany (24. března), Acquario di Roma: Vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogherini a maltský premiér Joseph Muscat (Malta právě vykonává předsednictví Rady) povedou dialog s několika stovkami mladých Evropanů včetně studentů programu Erasmus, kteří v současnosti studují v Římě.
 • Setkání se sociálními partnery (24. března), Palazzo Chigi: Předseda Komise Juncker, místopředseda Dombrovskis, komisař Thyssen a předsedové Evropské rady a Evropského parlamentu se na akci pořádané italským předsedou vlády setkají se zástupci odborových svazů a podnikatelských sdružení.
 • Fórum a koncert (24. března), univerzita La Sapienza: "Happy birthday Europe – Changing course to Europe".
 • Koncert Orchestru mladých Evropské unie (25. března), Villa Medici: „The Sound of a Dream“.

Souvislosti

Římskými smlouvami byl založen společný trh, kde se mohou lidé, zboží, služby a kapitál svobodně pohybovat, a byly vytvořeny podmínky pro prosperitu a stabilitu ve prospěch evropských občanů. Na těchto základech a společně sdílených hodnotách demokracie, právního státu a respektování lidských práv Unie rostla a sjednotila kontinent po pádu Berlínské zdi a zajistila prosperitu, sociální a ekonomický blahobyt a udržitelnost pro 500 milionů občanů.

EU je nyní místem, kde se Evropané mohou seznámit s neobyčejnou rozmanitostí kultur, názorů a tradic. Evropané si mezi sebou vytvořili celoživotní pouta a mohou cestovat, studovat a pracovat bez ohledu na hranice států. Evropa je průkopníkem rovného postavení žen a mužů, přičemž míra zaměstnanosti žen je nyní nejvyšší v historii. 6,5 milionu Evropanů nyní pracuje v jiném členském státě EU. 1,7 milionu Evropanů každý den překročí hranici při cestě za prací do jiného členského státu. 9 milionů mladých Evropanů již využilo možnosti programu Erasmus pro vzdělávání, odbornou přípravu a výměnu profesních zkušeností.

V roce 2017, kdy slavíme 60. výročí Smluv, můžeme také poprvé po deseti letech říci, že každý členský stát opět vykazuje hospodářský růst. Euro – společnou měnu 19 z 28 zemí EU – používá každý den 338,6 milionu lidí. Evropská unie se stala největším obchodním seskupením na světě. Celkový vývoz evropské sedmadvacítky dosahuje přibližně 5,8 bilionu EUR. To představuje více než třetinu celkového světového vývozu, více než dvouapůlnásobek čínského vývozu a více než trojnásobek vývozu USA. EU je hlavní obchodní partner pro 80 zemí. Každá další miliarda eur z vývozu podpoří 15 000 pracovních míst v EU.

Bílá kniha představená 1. března Evropskou komisí nabízí pět scénářů vývoje Unie do roku 2025:

 • „Pokračování v dosavadní praxi“: EU27 pokračuje v plnění pozitivního reformního programu,
 • „Pouze jednotný trh“: EU27 by se zaměřila na jednotný trh, neboť členské státy nejsou schopny se dohodnout na stále větším počtu oblastí politiky,
 • „Státy, které chtějí, dělají více“: EU27 pokračuje jako doposud, ale členské státy, které o to mají zájem, mohou v určitých oblastech spolupracovat úžeji,
 • „Dělat méně, zato efektivněji“: zaměřit se na dosahování více výsledků a rychleji ve vybraných oblastech politiky a v jiných dělat méně,
 • „Dělat mnohem více společně“: členské státy se rozhodnou sdílet více pravomocí, zdrojů a rozhodování napříč hranicemi.

Scénáře pokrývají několik možností a jsou svou povahou ilustrativní. Vzájemně se nevylučují, ani nepředstavují vyčerpávající seznam.

Další informace

Informační přehled: Proces zahájený bílou knihou

Bílá kniha o budoucnosti Evropy

Internetové stránky: 60. výročí EU včetně akcí pořádaných v členských státech

Audiovizuální portál: 60 videodůkazů o Evropě

Brožura Komise: „60 důvodů pro EU“

Brožura Evropského centra politické strategie: „Evropský příběh: 60 let společného pokroku“

Internetové stránky Evropské služby pro vnější činnost: 60 let EU ve světě

Složte si vlastní origami – holubici EU60

Soutěž GIF: Příběh EU v GIF

#EU60 #FutureOfEurope

IP/17/701

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar