Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Antitröszt: A Bizottság javaslata a munkahelyteremtés és a növekedés érdekében tovább fokozná a nemzeti versenyhatóságok jogalkalmazói hatékonyságát

Brüsszel, 2017. március 22.

Az Európai Bizottság új szabályok bevezetése révén kívánja elérni, hogy a tagállami versenyhatóságok hatékonyabban tudják érvényesíteni az uniós antitrösztszabályokat. A vonatkozó javaslat azt hivatott biztosítani, hogy ennek eléréséhez az összes szükséges eszköz rendelkezésükre álljon.

A versenypolitikáért felelős uniós biztos, Margrethe Vestager a következőket nyilatkozta: „Az uniós antitrösztszabályok javítják a piacok működését, és a tagállami versenyhatóságok, valamint a Bizottság vállvetve dolgoznak ezen a területen. Éppen ezért azt szeretnénk, hogy valamennyi nemzeti versenyhatóság képes legyen a teljesen független döntéshozatalra, és hatékony eszköztárral rendelkezzen a jogsértések megszüntetése és szankcionálása érdekében. Hiszen a jól működő egységes piac az európai fogyasztók és vállalkozások érdekeit egyaránt szolgálja.”

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök hozzátette: „A Bizottság minden egyes nemzeti versenyhatósággal szorosabbra fogja fűzni partneri kapcsolatait, hogy ezáltal előmozdítsa az egységes piac működését, valamint Unió-szerte közelebb kerüljön a polgárokhoz és a vállalkozásokhoz.”

Az Európai Bizottság és a tagállamok nemzeti versenyhatóságai az Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN) keretében szoros együttműködést folytatnak az uniós antitrösztszabályok érvényesítése érdekében. Ez a hálózat megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy valamennyi jogalkalmazó koherens módon szerezzen érvényt az uniós antitrösztszabályoknak. A Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok 2004 óta több mint 1000 határozatot fogadtak el, és az esetek széles körét vizsgálták ki valamennyi gazdasági ágazatra kiterjedően. 2004 és 2014 között az uniós antitrösztszabályok alkalmazásáról szóló határozatok több mint 85%-át a nemzeti versenyhatóságok hozták.

A Bizottság mai javaslatával a tagállami versenyhatóságok pozícióját kívánja megerősíteni. A javaslat célja annak biztosítása, hogy az azonos jogalap alkalmazásakor a nemzeti versenyhatóságok megfelelő jogérvényesítési eszközökkel rendelkezzenek a versenyjog valódi közös jogérvényesítési térségének megvalósítása érdekében.

A versenyjogi szabályok alkalmazása nem függhet attól, hogy egy adott vállalat hol székel az egységes piacon belül. A Bizottság javaslata a nemzeti versenyhatóságok eredményes fellépésének biztosítása által kíván hozzájárulni a valódi egységes piac céljához, előmozdítva a piaci versenyre, a munkahelyteremtésre és a növekedésre vonatkozó általános célkitűzéseket.

Az új szabályokra irányuló javaslat előterjesztését nyilvános konzultáció előzte meg, amelyet a Bizottság 2015 novemberében indított a nemzeti versenyhatóságok pozíciójának erősítéséről és jogalkalmazói hatékonyságuk javításáról. A javasolt szabályok elfogadásukat követően egy minimális közös eszköztárral vértezik fel, valamint tényleges jogalkalmazói hatáskörökkel ruházzák fel a nemzeti versenyhatóságokat, ezáltal biztosítva, hogy:

a) az uniós antitrösztszabályok érvényesítésekor függetlenül és teljesen pártatlanul járjanak el, és ne fogadjanak el utasításokat más állami vagy magánszereplőktől;

b) rendelkezzenek a feladataik ellátásához szükséges pénzügyi és humánerőforrásokkal;

c) rendelkezzenek a releváns bizonyítékok beszerzéséhez szükséges valamennyi hatáskörrel, például a mobiltelefonon, laptopon és táblagépen tárolt adatok lekérdezésének jogával;

d) rendelkezzenek megfelelő eszközökkel, amelyek az uniós antitrösztszabályok megsértése esetén lehetővé teszik az arányos és elrettentő erejű szankciók kiszabását. A javaslat az anyavállalatok felelősségére és a vállalati utódlásra vonatkozó szabályokat is tartalmaz, hogy a vállalatok szerkezeti átalakítás révén se bújhassanak ki a pénzbírság megfizetése alól. A nemzeti versenyhatóságok emellett az olyan jogsértő vállalkozásokra kirótt pénzbírságokat is behajthatják majd, amelyek az adott tagállam területén jogilag nincsenek jelen – ez a nemzetközi tevékenységet folytató vállalkozások egyre növekvő számára való tekintettel kiemelt jelentőséggel bír;

e) összehangolt engedékenységi programokat léptessenek életbe, így ösztönözve a vállalatokat arra, hogy szolgáltassanak bizonyítékot a jogellenes kartelltevékenységről. Ennek nyomán a vállalkozások még erősebb ösztönzést kapnak az engedékenységi programokba való bekapcsolódásra és a kartellben való részvételük bejelentésére.

A Bizottság javaslata felhívja a figyelmet a vállalkozások alapvető jogainak jelentőségére, és a hatóságok számára megfelelő biztosítékok alkalmazását írja elő hatásköreik gyakorlása során, az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban.

Az új szabályokra irányuló javaslatot irányelv formájában terjesztették elő, ami lehetővé teszi a nemzeti sajátosságok tiszteletben tartását. A rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően következő lépésként az irányelvjavaslatot elfogadás céljából az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztik. Az elfogadást követően az irányelv rendelkezéseit a tagállamoknak át kell ültetniük nemzeti jogukba.

 

Háttér-információk

Az 1/2003/EK tanácsi rendelet korszerűsíti a korlátozó kereskedelmi gyakorlatokra (101. cikk) és a piaci erőfölénnyel való visszaélésre (102. cikk) vonatkozó uniós antitrösztszabályok érvényesítését, és ebből adódóan 2004. május 1-i hatálybalépése óta hozzájárul az antitrösztszabályok Unión belüli erőteljesebb érvényesítéséhez. A rendelet megszüntette a korábbi bejelentési rendszert, amely szerint a tagállamok jóváhagyás céljából bejelentették megállapodásaikat a Bizottságnak, valamint nagyobb szerepet biztosított a tagállami bíróságoknak és versenyhatóságoknak az európai versenyjogi szabályok érvényesítése terén. A rendelet ezen túlmenően létrehozta az Európai Versenyhatóságok Hálózatát (ECN), amelynek keretében a Bizottság és a nemzeti versenyjogi hatóságok összehangolják az uniós antitrösztszabályok alkalmazását.

Az antitrösztszabályok 1/2003/EK rendelet alapján történő érvényesítésének tíz évéről szóló bizottsági közlemény (COM(2014) 453) számos potenciális cselekvési területet azonosított a nemzeti versenyhatóságok jogalkalmazói hatékonyságának fokozása érdekében.

A Bizottság ennek nyomon követéseként 2015. november és 2016. február között nyilvános konzultációt folytatott, és a nemzeti versenyhatóságok, valamint a tagállami minisztériumok bevonásával feltérképezte a lehetséges konkrét intézkedéseket.

2016. április 19-én az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága, valamint a Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága nyilvános ülést tartott, amelynek témája a nemzeti versenyhatóságok pozíciójának erősítése volt jogalkalmazói hatékonyságuk növelése érdekében.

 

 

IP/17/685

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar