Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fusioner: Kommissionen godkender General Electric Companys overtagelse af LM Wind Power Holding

Bruxelles, den 20. marts 2017

Europa-Kommissionen har efter EU's fusionsregler godkendt det amerikanske selskab General Electric Companys overtagelse af den danske vingeproducent LM Wind Power uden betingelser. Kommissionen konkluderede, at den fusionerede enhed fortsat vil komme til at stå over for en effektiv konkurrence i Europa.

General Electric producerer land- og havvindmøller. LM Wind Power producerer vindmøllevinger til General Electrics og dennes konkurrenters vindmøller. Kommissionen koncentrerede sin undersøgelse af sagen om, hvilke virkninger overtagelsen ville få både på det forudgående marked for produktion og salg af vindmøllevinger og på det efterfølgende marked for produktion og salg af land- og havvindmøller.

General Electric har en relativt lille markedsandel inden for både landvindmøller og havvindmøller. Og selv om LM Wind Power sidder på en stor del af markedet for vindmøllevinger, har virksomhedens markedsandel været faldende igennem de seneste år, og der er desuden flere vindmølleproducenter, der selv producerer vinger.

På grundlag af sin markedsundersøgelse drog Kommissionen den konklusion, at der ikke kunne antages at opstå konkurrenceproblemer efter denne fusion, fordi:

  • GE ikke vil være i stand til at øve nogen større indflydelse på markedet for vindmøllevinger, især ikke fordi konkurrerende vingeproducenter fortsat vil have adgang til andre vindmølleproducenter end GE
  • GE på vindmøllemarkederne fortsat vil være udsat for hård konkurrence fra andre store vindmølleproducenter som Siemens, (MHI) Vestas, Nordex og Senvion, som enten selv producerer deres vinger og/eller ikke er afhængige af at købe dem hos LM Wind Power.

Kommissionen fandt derfor, at den anmeldte fusion ikke vil føre til nogen væsentlig mindskelse af konkurrencen på EU's indre marked.

 

Virksomhederne og produkterne

General Electric er en verdensomspændende koncern, der består af en lang række forskellige divisioner inden for produktion, teknologi og services. GE Renewable Energy står for produktionen af land- og havvindmøller, der sælges til hele verden, og udfører også service på vindmøller, især vindmøller produceret af selskabet selv.

LM Wind Power beskæftiger sig med konstruktion, testning, produktion og salg af vindmøllevinger både inden for EØS og i resten af verden.

 

Fusionskontrolregler og –procedurer

Transaktionen blev anmeldt til Kommissionen den 13. februar 2017.

Kommissionen har pligt til at tage stilling til fusioner og overtagelser mellem virksomheder med en omsætning over et nærmere fastsat tærskelbeløb (se fusionsforordningens artikel 1) og forbyde fusioner, der vil hæmme den effektive konkurrence inden for EØS eller en væsentlig del deraf.

Langt størsteparten af de fusioner, der bliver anmeldt, rejser ikke konkurrenceproblemer og bliver godkendt efter en rutineundersøgelse. Fra det øjeblik, hvor en fusion er blevet anmeldt, har Kommissionen normalt i alt 25 arbejdsdage til at afgøre, om den vil godkende den (fase 1) eller iværksætte en tilbundsgående undersøgelse (fase 2).

Flere oplysninger kan findes på Kommissionens konkurrencewebsted, i det offentligt tilgængelige sagsregister under sagsnummeret M.8283.

IP/17/684

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar