Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

60. obletnica Evropskega socialnega sklada: 6 desetletij naložb v ljudi

Bruselj, 22. marca 2017

Letos praznujemo 60. obletnico Evropskega socialnega sklada (ESS), prvega in glavnega instrumenta EU za naložbe v ljudi.

ESS je danes pomembno gonilo ustvarjanja delovnih mest, spodbujanja boljšega izobraževanja, sodobnejše javne uprave in socialne vključenosti ter zato ključno orodje za zagotavljanje pravičnejših priložnosti za vse državljane.

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je povedala: „60. obletnica Evropskega socialnega sklada je pravi razlog za praznovanje. Evropski socialni sklad je v šestih desetletjih pomagal milijonom iskalcem zaposlitve in zaposlenim ter podprl več sto tisoč podjetij in zagonskih podjetij. Z neposrednimi naložbami v ljudi skrbimo, da nihče ni zapostavljen, obenem pa krepimo konkurenčnost Evrope, da ostane v koraku s spreminjajočim se svetom dela. 60 let zgodb o uspehu, ki kažejo, da Evropska unija resnično vpliva na življenja Evropejcev: danes, v preteklosti in prihodnosti.“

Milijoni Evropejcev so v preteklih 60 letih s pomočjo Evropskega socialnega sklada našli delo, si pridobili kvalifikacijo ali spričevalo in izboljšali svoja znanja in spretnosti. Ti dosežki so zasluga več tisoč projektov, ki se izvajajo po vsej Evropi.

Prikazani so projekti, katerih namen je:

  • vključitev na trg dela: v Španiji je organizacija Karitas skupaj z ESS več kot milijonu posameznikom pomagala, da imajo boljše možnosti pri iskanju zaposlitve. To je storila med drugim s kovčingom pri iskanju zaposlitve, delovnimi praksami ali ustvarjanjem novih delovnih mest prek ustanavljanja socialnih podjetij. Številne pobude so namenjene zlasti zapostavljenim skupinam, kot so priseljenci, prikrajšane ženske, manj kvalificirani mladi in brezposelni, starejši od 45 let;
  • izboljšanje učnih rezultatov: z italijanskim projektom Diritti a Scuola je pomoč prejelo več kot 200 000 otrok, projekt pa pozitivno prispeva k njihovemu šolanju. V sodelovanju s šolami, učitelji, starši in učenci so bili izboljšani učni načrti in metode poučevanja, mladim in njihovim staršem pa je bilo zagotovljeno individualno svetovanje. Posledično se je stopnja osipa v Apuliji zmanjšala s 30,3 % v letu 2004 na 19,5 % v letu 2011;
  • spodbujanje socialne vključenosti: s projektom Akademija razvoja socialnega gospodarstva v malopoljskem vojvodstvu na Poljskem se je razvilo rastoče socialno gospodarstvo, ki koristi številnim najbolj prikrajšanim prebivalcem. S projektom je zagotovljeno pravno in poslovno svetovanje ter finančna podpora za ustanavljanje socialnih podjetij. Doslej je v dejavnostih projekta sodelovalo več kot 1 700 ljudi ter 245 organizacij socialnega gospodarstva in 126 lokalnih partnerjev.

Naše delo pa se tu ne konča. Tudi v obdobju 2014–2020 so milijoni posameznikov prejeli podporo iz ESS in prejemali jo bodo tudi v prihodnje, saj bo iz proračuna EU namenjenih 86,4 milijarde evrov naložb. V tem programskem obdobju se ESS osredotoča na le nekaj prednostnih nalog, da bi tako dosegel kar največji učinek, poudarek pa je na zaposlovanju mladih in socialnemu vključevanju. Spletna odprta podatkovna platforma, ki omogoča dostop do podatkov o dosežkih v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020, kaže, da projekti Sklada zelo dobro napredujejo, saj je bilo več kot 30 % projektov že izbranih za financiranje. Projekti v okviru pobude za zaposlovanje mladih kažejo kar 60-odstotno stopnjo izvrševanja.

Proslavljanje dosežkov Sklada in razprave o prihodnosti človeškega kapitala v Evropi se bodo začeli jutri s konferenco „Evropski socialni sklad: preteklost, sedanjost in prihodnost“, ki jo bo gostilo malteško predsedstvo EU. Temu bo sledilo praznovanje 60. obletnice Rimskih pogodb in srečanje socialnih partnerjev EU v Rimu, ki se ga bodo udeležili tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, podpredsednik Valdis Dombrovskis in evropska komisarka Marianne Thyssen. Skozi leto države članice organizirajo podobne dogodke in razprave, da se ozremo nazaj in naredimo pregled preteklih dosežkov ESS ter tako ocenimo uspešnost Sklada in utemeljimo obsežne naložbe v človeški kapital v prihodnosti. Maja bo v okviru kampanje Evropa v moji regiji svoja vrata za javnost odprlo na tisoče projektov, ki jih financira EU.

Ozadje

Evropski socialni sklad je najstarejši sklad Evropske unije. Ustanovljen je bil z Rimsko pogodbo leta 1957, da se izboljšajo zaposlitvene možnosti za delavce in zviša njihov življenjski standard. Sprva je šlo za dokaj preprost instrument, s katerim je bila državam članicam povrnjena polovica stroškov, ki so jih namenili poklicnemu usposabljanju in dodatkom za preselitev delavcev, ki jih je prizadelo gospodarsko prestrukturiranje. Danes je ESS vedno bolj ciljno usmerjen in strateški instrument, osredotočen na sistemske reforme, ki lahko koristijo čim večjemu številu ljudi.

ESS temelji na sofinanciranju, kar pomeni, da njegove projekte finančno podpirajo države članice in Evropska komisija, včasih pa tudi zasebni sektor. V sedanjem obdobju financiranja 2014–2020 ESS deluje v vseh 28 državah članicah s skupnim proračunom 124,9 milijarde evrov (od katerih je 86,4 milijarde evrov iz proračuna EU).

Evropski socialni sklad se izvaja prek operativnih programov (OP). Ti prenašajo splošne cilje z ravni EU, kot so ustvarjanje novih delovnih mest, izboljšanje izobraževanja, spodbujanje socialne vključenosti in boljše javne storitve, na raven držav članic oziroma regij v skladu s posebnimi potrebami tamkajšnjih prebivalcev. O vsebini operativnih programov se nacionalni organi pogajajo s Komisijo, njihovo izvajanje pa upravljajo relevantni organi posamezne države. To dokazuje, da ESS temelji na načelu deljenega upravljanja, po katerem se odgovornost dodeljuje na ustrezni ravni.

Več informacij

Spletišče Evropskega socialnega sklada

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Twitter: @mariannethyssen @EU_Social #ESF #EU60

IP/17/681

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar