Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Sociālais fonds svin 60 gadu jubileju. Seši gadu desmiti ieguldīti cilvēkos

Briselē, 2017. gada 22. martā

2017. gadā 60. gadadienu atzīmējam Eiropas Sociālajam fondam (ESF) — Eiropas senākajam ieguldītājam cilvēkos.

Tas tagad ir kļuvis par svarīgu darba vietu radītāju un labākas izglītības, mūsdienīgākas valsts administrācijas un sociālās iekļaušanas veicinātāju, līdz ar to — par darbarīku taisnīgu iespēju sagādāšanai visiem pilsoņiem.

Par nodarbinātību, sociālajām lietām, prasmēm un darbaspēka mobilitāti atbildīgā Komisijas locekle Marianna Teisena: "Eiropas Sociālā fonda 60. jubileja ir iemesls pelnītām svinībām. Sešos gadu desmitos Eiropas Sociālais fonds ir palīdzējis miljoniem darba meklētāju un darbinieku un atbalstījis simtiem tūkstošu uzņēmējsabiedrību un jaunuzņēmumu. Ieguldot tieši cilvēkos, mēs palīdzam nodrošināt, ka neviens netiek atstāts malā, un reizē briedējam Eiropas konkurētspēju un ejam kopsolī ar mainīgo darba pasauli. Tie ir panākumiem bagāti 60 gadi, kas rāda, ka Eiropas Savienība eiropiešu dzīvi tik tiešām uzlabo, uzlaboja un uzlabos."

60 gados Eiropas sociālais fonds ir palīdzējis eiropiešu miljoniem sameklēt darbu, iegūt kvalifikāciju vai atestātu un izkopt prasmes. Šie rezultāti sasniegti tūkstošos un tūkstošos projektu, kas realizēti it visos Eiropas nostūros.

Par piemēru var minēt projektus ar šādiem mērķiem:

  • Cilvēku iesaistīšana darbā. Organizācija Caritas Spānijā sadarbībā ar ESF ir palīdzējusi vairāk nekā miljonam cilvēku uzlabot iespējas atrast algotu darbu. Te ietilpst apmācība darba meklēšanā, iekārtošana darbā un darba vietu izveide ar sociālo uzņēmumu palīdzību. Daudzas no iniciatīvām koncentrējas uz grupām, kam ir īpašas grūtības, tostarp imigrantiem, nelabvēlīgi situētām sievietēm, mazkvalificētiem jauniešiem un bezdarbniekiem pēc 45 gadu vecuma.
  • Izglītības rezultātu uzlabošana. Itālijas projekts Diritti a Scuola aptver vairāk nekā 200 000 bērnu un pozitīvi ietekmē viņu skolas gaitas. Ar kopīgām skolu, skolotāju, vecāku un skolnieku pūlēm uzlabojas mācību saturs un metodika un jaunie ļaudis un viņu ģimenes saņem individuālas konsultācijas. Apūlijā skolnieku atbirums ir samazinājies no 30,3 % 2004. gadā līdz 19,5 % 2011. gadā.
  • Sociālās iekļautības veicināšana. Polijas projekts "Sociālekonomiskās attīstības akadēmija" ir radījis plaukstošu sociālo ekonomiku Mazpolijas vaivadijas vismazāk nodrošinātajiem pilsoņiem. Tas konsultē juridiskos un komerciālos jautājumos un finansiāli atbalsta sociālo uzņēmumu ierīkošanu. Ieguvums no projekta darbībām līdz šim ir jau vairāk nekā 1700 cilvēkiem, kā arī 245 sociālās ekonomikas organizācijām un 126 vietējiem partneriem.

Ar to mūsu darbs nebeidzas. Laikā no 2014. līdz 2020. gadam miljoniem cilvēku jau ir izmantojuši un vēl izmantos ESF 86,4 miljardu eiro ieguldījumus no ES budžeta. Šajā plānošanas periodā ESF koncentrējas uz mazāk prioritātēm, toties maksimālu ietekmi, un uzsver jauniešu nodarbinātību un sociālo iekļautību. Tiešsaistes Atvērto datu platformā, kur pieejami dati par Eiropas strukturālo un investīciju fondu sasniegto 2014.–2020. gadā, redzams, ka ESF projekti attīstās ļoti labi: jau vairāk nekā 30 % projektu ir izraudzīti finansēšanai. Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas projekti īstenoti par 60 %.

Fonda sasniegumu atzīmēšanu un diskusiju par cilvēkkapitāla finansēšanas nākotni rītdien iezvanīs ES prezidējošās valsts Maltas rīkotā konference "Eiropas Sociālais fonds — pagātne, tagadne un nākotne", un tai sekos Romas līgumu 60. gadadienas svinības un neoficiālā tikšanās ar ES sociālajiem partneriem Romā, kur piedalīsies Komisijas priekšsēdētājs Ž.-K. Junkers, viņa vietnieks V. Dombrovskis un Komisijas locekle M. Teisena. Dalībvalstis augu gadu rīko līdzīgus sarīkojumus un diskusijas, kur atskatās uz ESF panākto, inventarizē ESF veikumu un pamato turpmāku ieguldīšanu cilvēkkapitālā. Maijā tūkstošiem ES finansētu projektu vērs durvis publikai kampaņas Eiropa manā reģionā ietvaros.

Konteksts

Eiropas Sociālais fonds ir vecākais Eiropas Savienības fonds, tas dibināts 1957., Romas Līguma parakstīšanas, gadā ar mērķi uzlabot darba ņēmēju darba iespējas un paaugstināt viņu dzīves līmeni. No sākuma tas bija relatīvi vienkāršs instruments, kas kompensēja dalībvalstīm pusi no izdevumiem par profesionālo sagatavošanu un pārcelšanās pabalstiem darba ņēmējiem, kurus skārusi tautsaimniecības pārstrukturēšana. Tagad ESF vēl precīzāk un stratēģiskāk arvien vairāk tēmē līdzekļus uz sistēmiskiem pārkārtojumiem, no kuriem ir labums iespējami vairāk cilvēkiem.

ESF balstās uz līdzfinansēšanu — maksā gan dalībvalstis, gan Eiropas Komisija, reizēm arī privātais sektors. Pašreizējā finansēšanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam ESF darbojas visās 28 dalībvalstīs un tā kopējais budžets ir 124,9 miljardi eiro (no tiem 86,4 mrd. nāk no ES budžeta).

Konkrētās vietās ESF tiek īstenots ar darbības programmām (DP). Eiropas līmeņa virsmērķus — cilvēku iesaistīšanu nodarbinātībā, izglītības uzlabošanu, sociālās iekļaušanas un publisko pakalpojumu uzlabošanu — tās iedzīvina, apmierinot reģiona vai dalībvalstu un to pilsoņu konkrētās vajadzības. DP tiek izstrādātas valsts iestāžu un Komisijas sarunās, bet to īstenošana ir katras valsts attiecīgo pārvaldes iestāžu ziņā. Tā izpaužas ESF darbošanās uz dalītas pārvaldības pamatiem, kas nozīmē atbildību piemērotākajā līmenī.

Sīkākas ziņas

Eiropas Sociālā fonda vietne

Abonējiet e-pastā Eiropas Komisijas bezmaksas biļetenu par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību:

Tvītojumi: @mariannethyssen @EU_Social #ESF #EU60

IP/17/681

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar