Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

60. évfordulóját ünnepli az Európai Szociális Alap: hat évtizednyi beruházás a humántőkébe

Brüsszel, 2017. március 22.

2017-ben 60 éves a humántőkébe való befektetés legrégibb és legfontosabb európai eszköze, az Európai Szociális Alap (ESZA)

Az ESZA napjainkban fontos szerepet játszik a munkahelyteremtésben, valamint az oktatás javításának, a közigazgatás korszerűsítésének és a társadalmi befogadásnak az előmozdításában, és ily módon valamennyi polgár számára a méltányosabb lehetőségek biztosításának kulcsfontosságú eszköze.

Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos így nyilatkozott: „Az Európai Szociális Alap 60. évfordulója méltán ad okot az ünneplésre. Az utóbbi hat évtizedben az Európai Szociális Alap több millió álláskeresőnek és alkalmazottnak nyújtott segítséget, és több százezer vállalatot és induló vállalkozást támogatott. Az emberekbe való közvetlen befektetés révén gondoskodunk arról, hogy senki ne maradjon le, miközben fokozzuk Európa versenyképességét, és lépést tartunk a munka világának változásaival. A 60 év sikertörténet azt mutatja, hogy az Európai Unió képes kézzelfogható eredményeket hozni az európaiak életébe: ahogy tette ezt a múltban, úgy teszi ma és a jövőben is.”

Az elmúlt 60 évben az Európai Szociális Alap európaiak millióinak segített munkát találni, képesítést vagy bizonyítványt szerezni, valamint előrelépni a készségek fejlesztésében. Ezek az eredmények több ezer projekt révén valósulnak meg Európa-szerte.

Céljaink, amelyeket egy-egy projekt segítségével illusztrálunk, többfélék:

  • Az emberek munkába állítása: Spanyolországban a Caritas szervezet az ESZA-val együttműködve több mint egymillió személynek segít a munkakeresési esélyek javításában. Ez a segítség kiterjed a munkakeresésre vonatkozó tanácsadásra, a szakmai gyakorlatokra vagy a szociális vállalkozások révén történő munkahelyteremtésre. A kezdeményezések közül több is a különös nehézségekkel küzdő csoportokra koncentrál, például a bevándorlókra, a hátrányos helyzetű nőkre, az alulképzett fiatalokra és a 45 év feletti munkanélküliekre.
  • Az oktatási eredmények javítása: Az olaszországi Diritti a Scuola projekt eddig több mint 200 000 gyermek iskoláztatásában hozott pozitív eredményeket. Az iskolákkal, a tanárokkal, a szülőkkel és a diákokkal karöltve a projekt munkatársai továbbfejlesztették a tanterveket és a tanítási módszereket, és egyéni tanácsadást biztosítottak a fiataloknak és családtagjaiknak. Ennek eredményeként Pugliában az iskolai lemorzsolódás aránya a 2004. évi 30,3%-hoz képest 2011-ben már csak 19,5%-os volt.
  • A társadalmi befogadás elősegítése: A lengyelországi Małopolskie régióban működő szociális gazdasági fejlesztési akadémia virágzó szociális gazdaságot hozott létre a régió számos hátrányos helyzetben lévő polgára számára. A projekt keretében jogi és üzleti tanácsadást nyújtanak, és anyagilag is támogatják a szociális vállalkozások beindítását. Eddig több mint 1700 személy, valamint 245 szociális gazdasági szervezet és 126 helyi partner élvezte a projekt tevékenységeiből fakadó előnyöket.

Munkánk itt nem áll meg. A 2014 és 2020 közötti időszakban emberek milliói profitáltak és fognak profitálni az ESZA-ból, többek között azon beruházások révén, amelyek az EU 86,4 milliárd eurós hozzájárulásával kerülnek finanszírozásra. E programozási időszakban a maximális hatékonyság biztosítása érdekében az ESZA csak korlátozott számú prioritásra összpontosít, ezek közül is elsősorban a fiatalok foglalkoztatására és a társadalmi befogadásra. A nyílt adatplatform, amely hozzáférést biztosít az európai strukturális és beruházási alapok keretében 2014–2020-ban elért eredményekre vonatkozó adatokhoz, azt mutatja, hogy az ESZA-projektek igen jól szerepeltek: több mint 30%-ukat már kiválasztották finanszírozásra. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében indított projektek esetében pedig 60%-os a megvalósulási arány.

A Jean-Claude Juncker elnök, Valdis Dombrovskis alelnök és Marianne Thyssen biztos részvételével a Római Szerződések 60. évfordulója tiszteletére szervezett ünnep és az európai szociális partnerek Rómában tartandó találkozója előtt megrendezésre kerülő, „Európai Szociális Alap: múlt, jelen és jövő” elnevezésű konferenciával holnap kezdetét veszi az Alap eredményeinek megünneplése és az európai humántőke-finanszírozás jövőjéről szóló vitasorozat, melyek házigazdája az Európai Unió máltai elnöksége. Az év során a tagállamok számos hasonló eseményt és vitát szerveznek majd annak érdekében, hogy visszatekintsenek az ESZA által elért eredményekre, számba vegyék az Alap teljesítményét, és érveljenek a humántőkébe való erőteljes jövőbeli beruházás mellett. Május folyamán uniós finanszírozású projektek ezrei nyitják meg kapuikat a nagyközönség előtt az Európa a régiómban kampány keretében.

Háttér

Az Európai Szociális Alap az Európai Unió legrégebbi alapja, amelyet a Római Szerződéssel együtt 1957-ben hoztak létre azzal a céllal, hogy javítsa a munkavállalók munkalehetőségeit és növelje életszínvonalukat. Eleinte viszonylag egyszerű eszközként arra szolgált, hogy a tagállamok részére visszatérítésre kerüljön a gazdasági szerkezetátalakítás által érintett munkavállalók szakképzési és letelepedési támogatásával járó költségek fele. Napjainkban az ESZA felhasználása egyre célzottabb és egyre inkább stratégiai jellegű, illetve fokozódó mértékben összpontosul olyan rendszerszintű reformokra, amelyeknek a lehető legszélesebb körben látják hasznát.

Az ESZA társfinanszírozáson alapul, vagyis a tagállamok és az Európai Bizottság (valamint bizonyos esetekben a magánszektor) pénzügyi hozzájárulásaira épül. A jelenlegi, 2014 és 2020 közötti finanszírozási időszakban az ESZA mind a 28 tagállamban működik, összesen 124,9 milliárd eurós költségvetéssel (ebből 86,4 milliárd euró az EU költségvetéséből származik).

Az ESZA helyszíni operatív programokon keresztül fejti ki hatását. Ezek a programok egy-egy régió vagy a tagállamok és polgáraik sajátos szükségleteinek figyelembevételével valósítják meg az európai szintű általános célokat (tehát a foglalkoztatásra, az oktatás javítására, a társadalmi befogadás és a jobb közszolgáltatások előmozdítására vonatkozó célkitűzéseket). Az operatív programokról a nemzeti hatóságok és a Bizottság tárgyalnak, végrehajtásukat azonban az egyes országok illetékes hatóságai irányítják. Jól mutatja ez, hogy az ESZA-finanszírozás a megosztott irányítás elvén alapul, amelynek értelmében a felelősség mindig az arra legmegfelelőbb szintet terheli.

További információk

Az Európai Szociális Alap honlapja

Feliratkozás az Európai Bizottság foglalkoztatással, szociális ügyekkel és társadalmi befogadással kapcsolatos ingyenes elektronikus hírlevélére

Twitter: @mariannethyssen @EU_Social #ESF #EU60

IP/17/681

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar