Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Sigurnost na cestama: ohrabrujući rezultati za 2016. pozivaju na ulaganje daljnjih napora u spašavanje života na cestama EU-a

La Valette, 28. ožujka 2017.

Komisija je danas objavila statističke podatke o sigurnosti na cestama za 2016. prema kojima se broj smrtnih slučajeva zabilježenih prošle godine u EU-u smanjio za 2 %.

Komisija je danas objavila statističke podatke o sigurnosti na cestama za 2016. prema kojima se broj smrtnih slučajeva zabilježenih prošle godine u EU-u smanjio za 2 %. Broj osoba koje su 2016. izgubile život na cestama u EU-u iznosio je 25 500, što je za 600 manje nego 2015. te za 6000 manje nego 2010. Prema procjenama Komisije na cestama je usto teško ozlijeđeno 135 000 osoba.

Nakon dvogodišnje stagnacije 2016. zabilježen je povratak pozitivnog trenda smanjenja tog broja, a u proteklih je šest godina broj smrtno stradalih u cestovnom prometu smanjen za 19 %. Taj napredak ohrabruje, no možda ipak neće biti dovoljan ako EU namjerava ostvariti svoj cilj, odnosno prepoloviti broj smrtno stradalih u cestovnom prometu od 2010. do 2020. Stoga su potrebni dodatni napori svih dionika, a posebno nacionalnih i lokalnih vlasti koje poduzimaju većinu svakodnevnih mjera kao što su provedba propisa i podizanje razine osviještenosti.

Povjerenica za promet Violeta Bulc izjavila je: Današnji statistički podaci predstavljaju poboljšanje i dobru osnovu za nadogradnju. Ali brojke nisu te koje mi zadaju najviše briga – to su izgubljeni ljudski životi i obitelji koje za njima ostaju. Samo danas izgubit ćemo još 70 života na cestama EU-a, a broj osoba koje će pretrpjeti teške ozljede bit će peterostruko veći od toga! Pozivam sve dionike na jačanje napora kako bismo mogli ispuniti cilj i upola smanjiti broj poginulih u razdoblju od 2010. do 2020.

Mogućnost pogibije u sudaru razlikuje se od jedne države članice do druge. Iako se jaz svake godine smanjuje, vjerojatnost pogibije na cestama još je uvijek više nego triput veća za osobe koje žive u državama članicama s najvišim stopama smrtnosti nego za osobe koje žive u zemljama s najnižim stopama.

Komisija je 2016. jednako tako prvi put objavila podatke o teškim ozljedama u cestovnom prometu temeljene na novoj zajedničkoj definiciji iz 16 država članica koje predstavljaju 80 % stanovništva EU-a. Na temelju tih podataka Komisija procjenjuje da broj teško ozlijeđenih osoba u EU-u iznosi 135 000. Ranjivi sudionici u prometu kao što su pješaci, biciklisti i motociklisti činili su velik udio teško ozlijeđenih osoba.

 

Konferencija i neformalno vijeće o sigurnosti na cestama na Malti

Kao odgovor na nedavno usporavanje u smanjenju broja smrtnih slučajeva na cestama Komisija će zajedno s malteškim predsjedništvom 28. i 29. ožujka 2017. održati konferenciju dionika i ministara na Malti.

Dvodnevno događanje na kojem će se okupiti stručnjaci za sigurnost na cestama, dionici i kreatori politika prilika je za raspravu o trenutačnom stanju u području sigurnosti na cestama te o nastavku rada na smanjenju broja smrtnih slučajeva i teških ozljeda na cestama. Tijekom ministarske konferencije podržat će se donošenje Izjave o sigurnosti na cestama.

 

Dodatne informacije

Statistički podaci o sigurnosti na cestama za 2016. Što se krije iza brojki?

Rad Komisije na sigurnosti na cestama i statistički podaci o cestovnoj sigurnosti EU-a

Pratite nas na Twitteru:

@Bulc_EU

@Transport_EU

 

Prilog

Broj smrtnih slučajeva u cestovnom prometu na milijun stanovnika

Preliminarni statistički podaci za 2016. po zemljama[1]

 

2010.

2015.

2016.

2015. – 2016.[2]

2010. – 2016.

Belgija

77

65

56

-13 %

-24 %

Bugarska

105

98

99

0 %

-9 %

Češka

77

70

59

-16 %

-23 %

Danska

46

31

37

18 %

-18 %

Njemačka

45

43

39

-7 %

-12 %

Estonija

59

51

54

6 %

-10 %

Irska

47

36

40

13 %

-11 %

Grčka

112

73

75

2 %

-35 %

Španjolska

53

36

37

2 %

-31 %

Francuska

64

54

54

0 %

-13 %

Hrvatska

99

82

73

-12 %

-28 %

Italija[3]

70

56

54

-5 %

-21 %

Cipar

73

67

54

*

-23 %

Latvija

103

95

80

-16 %

-28 %

Litva

95

83

65

-22 %

-37 %

Luksemburg

64

64

52

*

-6 %

Mađarska

74

65

62

-6 %

-18 %

Malta

36

26

51

*

69 %

Nizozemska[4]

32

31

33

4 %

3 %

Austrija

66

56

49

-11 %

-23 %

Poljska

102

77

79

2 %

-23 %

Portugal

80

57

54

-10 %

-40 %

Rumunjska

117

95

97

1 %

-19 %

Slovenija

67

58

63

8 %

-6 %

Slovačka

65

57

50

-12 %

-22 %

Finska

51

49

45

-6 %

-8 %

Švedska

28

27

27

2 %

-1 %

Ujedinjena Kraljevina[4]

30

28

28

1 %

-4 %

EU

63

51,5

50

-2 %

-19 %

 

[1] Brojke za 2016. temelje se na privremenim podacima; moguće su manje izmjene u konačnim podacima za pojedine zemlje.

[2] Postotna promjena broja smrtnih slučajeva.

[3] Procjena temeljena na podacima za razdoblje od siječnja do lipnja.

[4] Procjena temeljena na podacima za razdoblje od siječnja do rujna.

* Statistički nije značajno.

 

 

IP/17/674

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar