Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Komisija reģistrē divas Eiropas pilsoņu iniciatīvas par Savienības pilsoņu tiesībām pēc Brexit un noraida vienu par Brexit novēršanu

Briselē, 2017. gada 22. martā

Eiropas Komisija šodien ir reģistrējusi divas Eiropas pilsoņu iniciatīvas par Savienības pilsoņu tiesībām saistībā ar dalībvalsts izstāšanos no ES un noraidījusi trešo ierosināto iniciatīvu, kuras nosaukums ir “Apturēt Brexit”.

Pirmajā iniciatīvā Komisija tiek aicināta nošķirt Savienības pilsonību no dalībvalsts pilsonības, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (“ES pilsonība eiropiešiem: vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguinis”), bet ar otru iniciatīvu Komisija tiek aicināta atbalstīt Savienības pilsoņu tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties Eiropas Savienības teritorijā (“Eiropas pilsonības saglabāšana”). Vienlaikus Komisija kā nepieņemamu noraidīja trešo priekšlikumu, kurā Komisija tika aicināta novērst Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES (“Apturēt Brexit”).

Komisijas lēmumi attiecas uz ierosināto iniciatīvu juridisko pieņemamību. Šajā posmā Komisija minētās iniciatīvas nav izskatījusi pēc būtības.

Komisija secināja, ka iniciatīvas “ES pilsonība eiropiešiem:vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguinis” un “Eiropas pilsonības saglabāšana” atbilst Regulā par Eiropas pilsoņu iniciatīvu noteiktajiem nepieciešamajiem reģistrācijas nosacījumiem. Abās Eiropas iniciatīvās Komisija tiek aicināta aizsargāt ES pilsonības statusu un tiesības, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Komisija piešķir lielu nozīmi iniciatīvas pamatā esošajam jautājumam par to, kā nodrošināt noteiktību un drošību 4 miljoniem iedzīvotāju (3,2 miljoniem ES pilsoņu Apvienotajā Karalistē un 1,2 miljoniem Apvienotās Karalistes pilsoņu Eiropas Savienībā), kuri ir neziņā par savu nākotni pēc Apvienotās Karalistes lēmuma izstāties no ES. Lai gan Komisija nevar ierosināt sekundāros tiesību aktus, kuru mērķis ir ES pilsonības piešķiršana fiziskām personām, kam nav nevienas Savienības dalībvalsts pilsonības, ES pilsoņu tiesības Apvienotajā Karalistē un Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības ES pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās būs galvenais jautājums gaidāmajās 50. pantā paredzētajās sarunās. Komisija darīs visu iespējamo, lai novērstu situāciju, ka ES pilsoņi tiek izmantoti par tirgošanās elementiem sarunās ar Apvienoto Karalisti.

Attiecībā uz “Apturēt Brexit” iniciatīvu Komisija secināja, ka šī iniciatīva neatbilst reģistrēšanas nosacījumiem. Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. panta 1. punktā jebkurai dalībvalstij skaidri atļauts izstāties no Savienības saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts konstitucionālajām prasībām. Kaut arī Komisija pauž nožēlu par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības, tā respektē referenduma rezultātus.

Turpmākie pasākumi

Iniciatīva “Eiropas pilsonības saglabāšana” tiks oficiāli reģistrēta 2. maijā, bet iniciatīva “ES pilsonība eiropiešiem” – 27. martā. Abos gadījumos līdz ar ierosināto Eiropas pilsoņu iniciatīvu reģistrāciju to organizatori sāks gadu ilgu parakstu vākšanas procesu minēto iniciatīvu atbalstam.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu un uzsāktas kā pilsoņu rīcībā esošs darba kārtību nosakošs instruments 2012. gada aprīlī pēc tam, kad spēkā stājās Eiropas pilsoņu iniciatīvu regula, ar ko ievieš Līguma noteikumus. Līgums nosaka, ka katram pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē, izmantojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Procedūrām un noteikumiem, kas nepieciešami pilsoņu iniciatīvai, vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem un lietotājdraudzīgiem. Apņemšanās nostiprināt iedzīvotāju tiesības, lai nodrošinātu labāku Eiropu, tika atkārtoti uzsvērta Komisijas priekšsēdētāja Junkera 2016. gada septembra runā par stāvokli Savienībā.

Regulā Nr. 211/2011 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu noteikti šādi pieņemamības nosacījumi: ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, lai īstenotu Līgumus, tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša, un tā nav acīmredzami pretrunā Savienības vērtībām.

Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras.

Tikai tad, ja reģistrētā Eiropas pilsoņu iniciatīva gada laikā kopš tās reģistrācijas brīža saņem vienu miljonu ar parakstu apstiprinātu paziņojumu par atbalstu no vismaz septiņām dalībvalstīm, Komisijai ir jāizlemj, vai tā rīkosies, un jāpaskaidro savas izvēles iemesli.

Papildinformācijai

Pilns ierosinātās Eiropas pilsoņu iniciatīvas “ES pilsonība eiropiešiem: vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguini” teksts (pieejams, sākot no 2017. gada 27. marta)

Pilns ierosinātās Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Eiropas pilsonības saglabāšana” teksts (pieejams, sākot no 2017. gada 2. maija)

Pilns “Apturēt Brexit” iniciatīvas teksts (pieejams, sākot no 2017. gada 21. marta)

Citas Eiropas pilsoņu iniciatīvas, par kurām pašlaik notiek parakstu vākšana

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regula

 

IP/17/649

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar