Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija ir valstybių narių vartotojų apsaugos institucijos prašo, kad socialinės žiniasklaidos bendrovės laikytųsi ES vartotojų apsaugos taisyklių

Briuselis, 2017 m. kovo 17 d.

ES vartotojų apsaugos institucijos ir organizacijos iš vartotojų sulaukia vis daugiau skundų dėl jų atžvilgiu vykdomų apgaulių ar sukčiavimo naudojantis socialinės žiniasklaidos svetainėmis ir jiems taikomų ES vartotojų teisės aktų neatitinkančių paslaugų teikimo sąlygų.

Atsižvelgdamos į tai, praėjusių metų lapkričio mėn. ES vartotojų apsaugos institucijos, vadovaujamos Prancūzijos vartotojų apsaugos institucijos ir remiamos Europos Komisijos, kreipėsi raštu į socialinės žiniasklaidos bendroves „Facebook“, „Twitter“ ir „Google+“ su prašymu imtis veiksmų abiem probleminiais klausimais.

Kovo 16 d., ketvirtadienį, ES vartotojų apsaugos institucijos ir Europos Komisija, susitikusios su šių bendrovių atstovais, išklausė ir aptarė jų pasiūlymus. Minėtos bendrovės per vieną mėnesį parengs išsamias priemones, kaip laikytis ES reguliavimo sistemos. Po to Komisija ir vartotojų apsaugos institucijos peržiūrės galutinius pasiūlymus. Jeigu jie nebus priimtini, vartotojų apsaugos institucijos galės imtis teisės aktų vykdymo užtikrinimo veiksmų.

Ta proga Komisijos narė V. Jourová sakė: „Socialinė žiniasklaida tapo mūsų kasdienybe, o dauguma europiečių jos paslaugomis naudojasi reguliariai. Atsižvelgiant į tai, kad socialinių tinklų internete svarba didėja, laikas užtikrinti, kad šiame sektoriuje būtų paisoma griežtų ES taisyklių, kurios turi apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningos praktikos. Nepriimtina, kai ES vartotojai dėl ginčo tegali kreiptis į teismą Kalifornijoje. Taip pat netoleruotina tai, kad iš naudotojų atimama teisė nutraukti pirkimo internetu sutartį. Socialinės žiniasklaidos bendrovės taip pat turi prisiimti didesnę atsakomybę tais atvejais, kai naudojantis jų platformomis sukčiaujama ir apgaudinėjama. Norėčiau padėkoti ES vartotojų apsaugos institucijoms, pastaraisiais mėnesiais drauge su Komisija kantriai sprendusioms šį svarbų klausimą. Šiandien prasideda mėnuo, per kurį socialinės žiniasklaidos bendrovės turi pateikti pasiūlymus, kaip ketina paisyti ES taisyklių.“

Bendrovės sutiko pateikti iš esmės dviejų sričių pasiūlymų:

 • dėl nesąžiningų sąlygų ir
 • dėl apgavysčių bei sukčiavimo klaidinant socialiniais tinklais besinaudojančius vartotojus.

Sąlygų išaiškinimai arba neteisėtų sąlygų pašalinimas

Socialinės žiniasklaidos platformų paslaugų teikimo sąlygos turėtų būti suderintos su Europos vartotojų teisės aktais. Iš tiesų, Nesąžiningų sutarties sąlygų direktyva reikalauja, kad standartinės sąlygos, kurios sukuria didelę šalių teisių ir pareigų nelygybę vartotojo nenaudai (3 straipsnis), būtų laikomos nesąžiningomis, taigi ir negaliojančiomis. Šia direktyva taip pat reikalaujama aiškiai ir suprantamai surašyti sąlygas (5 straipsnis), kad vartotojai puikiai žinotų savo teises.

Praktiškai tai reiškia, kad, be kita ko:

 • socialinės žiniasklaidos tinklai negali atimti iš vartotojų teisės kreiptis į teismą gyvenamosios vietos valstybėje narėje;
 • socialinės žiniasklaidos tinklai negali reikalauti, kad vartotojai atsisakytų privalomų teisių, kaip antai teisės nutraukti pirkimo internetu sutartį;
 • paslaugų teikimo sąlygos negali apriboti socialinės žiniasklaidos tinklų atsakomybės, kai teikiamos paslaugos, arba visiškai nuo jos atleisti;
 • remiamas turinys neturi būti slepiamas, o turi būti atitinkamai įvardijamas;
 • socialinės žiniasklaidos tinklai negali vienašališkai keisti sutarties sąlygų aiškiai nenurodydami vartotojams motyvų ir nesuteikdami jiems galimybės nutraukti sutartį tinkamai apie tai pranešus;
 • paslaugų teikimo sąlygomis negalima suteikti socialinės žiniasklaidos priemonėms neribotos diskrecinės teisės pašalinti tam tikrą turinį;
 • socialinės žiniasklaidos priemonės teise nutraukti sutartį turėtų būti naudojamasi vadovaujantis aiškiomis taisyklėmis, o ne vienašališkai, nenurodant priežasties.

Informacijos, kuria siekiama apgauti arba suklaidinti vartotojus sukčiaujant, pašalinimas

Socialinės žiniasklaidos bendrovės iš savo interneto svetainių turi pašalinti bet kokią apgaulingą arba sukčiavimų pagrįstą informaciją, kuri klaidina vartotojus, kai tik apie tai sužino. Šiuo tikslu nacionalinėms vartotojų apsaugos institucijoms turėtų būti sudarytos sąlygos tiesioginio standartizuoto ryšio kanalu socialinės žiniasklaidos priemonėms pranešti apie tokių teisės aktų kaip Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva arba Vartotojų teisių direktyva pažeidimus, taip pat gauti sutikimą pašalinti turinį ir suteikti informaciją apie pažeidimus darančius prekiautojus. Tai atitinka ES vartotojų apsaugos teisės aktų ir Elektroninės prekybos direktyvos nuostatas, kuriomis valstybėms narėms suteikiama galimybė nustatyti procedūras, kuriomis reglamentuojamas neteisėtos informacijos pašalinimas arba prieigos prie jos panaikinimas.

Štai keli nustatytos pratikos pavyzdžiai:

 • vartotojai sukčiaujant viliojami pervesti pinigus;
 • vartotojai viliojami apgaulinga prenumerata, t. y. nemokamai užsiregistruoti ir išbandyti paslaugas, tačiau jiems nesuteikiama aiški visapusiška informacija;
 • prekiaujama suklastotais gaminiais;
 • socialinėje žiniasklaidoje plinta netikros akcijos, kaip antai „laimėk išmanųjį telefoną už 1 EUR“, kurios iš tiesų yra konkursai su paslėpta sąlyga sudaryti ilgalaikę kelių šimtų eurų per metus vertės sutartį.

Pagrindiniai faktai

ES reglamentu dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje nacionalinės vartotojų institucijos sujungiamos į europinį teisių gynimo tinklą. Šio tinklo dėka, padarius tarpvalstybinį ES vartotojų taisyklių pažeidimą, vienos ES šalies nacionalinė institucija gali kreiptis į kitos ES šalies atitinkamą instituciją ir paprašyti imtis veiksmų.

Bendradarbiaujama taikant įvairių sričių vartotojų apsaugos taisykles, pavyzdžiui, Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą, E. prekybos direktyvą, Vartotojų teisių direktyvą arba Nesąžiningų sutarties sąlygų direktyvą.

2016 m. lapkričio mėn. Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklas užbaigė probleminės socialinių tinklų („Facebook“, „Twitter“ ir „Google+“) paslaugų praktikos vertinimą, kurį koordinavo Prancūzijos konkurencijos politikos, vartotojų reikalų ir sukčiavimo kontrolės generalinis direktoratas, o Komisija padėjo jį atlikti. Be to, buvo informuota verslo asociacija EDiMA.

European consumer authorities common position

IP/17/631

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar