Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság és a tagállami fogyasztóvédelmi hatóságok felkérik a közösségi médiát üzemeltető vállalatokat az uniós fogyasztóvédelmi szabályok betartására

Brüsszel, 2017. március 17.

Az uniós fogyasztóvédelmi hatóságokhoz és fogyasztói szervezetekhez egyre több panasz érkezik azoktól a fogyasztóktól, akik a közösségi média weboldalait használva csalás vagy megtévesztés célpontjává váltak, vagy akikre nézve egyes szolgáltatási feltételekben nem tartják tiszteletben az uniós fogyasztóvédelmi jogot.

A fentiek alapján az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok a francia fogyasztóvédelmi hatóság vezetésével és az Európai Bizottság támogatásával tavaly novemberben levelet küldtek a Facebooknak, a Twitternek és a Google+-nak, amelyben felkérték őket két aggályos terület kezelésére.

Az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok és az Európai Bizottság március 16-án csütörtökön találkoztak ezekkel a vállalatokkal, hogy meghallgassák és megvitassák az általuk javasolt megoldásokat. A szóban forgó vállalatok egy hónapon belül véglegesítik az uniós szabályozási keretnek való megfelelésük módjára vonatkozó részletes intézkedéseket. A végső javaslatokat a Bizottság és a fogyasztóvédelmi hatóságok fogják felülvizsgálni. Ha azok nem kielégítőek, a fogyasztóvédelmi hatóságok végső soron jogérvényesítési eljáráshoz folyamodhatnak.

Ebből az alkalomból Věra Jourová biztos a következőket nyilatkozta: „A közösségi média mindennapi életünk részévé vált, és az európaiak többsége rendszeresen használja. Mivel egyre fontosabbak az online közösségi hálózatok, ideje gondoskodni arról, hogy ez az ágazat megfeleljen azoknak a határozott uniós szabályoknak, amelyek célja, hogy védelmet nyújtsanak a fogyasztóknak a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben. Nem fogadható el, hogy az uniós fogyasztók csupán kaliforniai bírósághoz folyamodhatnak jogvitájukkal. Azt sem tudjuk elfogadni, hogy a felhasználókat megfosszák az online vásárlástól való elállás jogától. A közösségi médiát üzemeltető vállalatoknak emellett több felelősséget kell vállalniuk a platformjaikon elkövetett megtévesztésekért és csalásokért. Szeretném megköszönni az európai fogyasztóvédelmi hatóságoknak, hogy az elmúlt hónapok során ebben a fontos kérdésben lankadatlanul együttműködtek a Bizottsággal. A közösségi médiát üzemeltető vállalkozásoknak mától fogva egy hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy az uniós szabályoknak megfelelő megoldásokat terjesszenek elő.”

A vállalatok elsősorban az alábbi két területen vállalták módosítások előterjesztését:

 • tisztességtelen szerződési feltételek,
 • a közösségi hálózatok felhasználóit félrevezető csalás és megtévesztés kezelése.

A szerződési feltételek pontosítása és a jogellenes szerződési feltételek eltávolítása

A közösségi médiaplatformok szolgáltatási feltételeit összhangba kell hozni az európai fogyasztóvédelmi joggal. A tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelv ugyanis úgy rendelkezik, hogy tisztességtelennek tekinthetők – és ezért érvénytelenek – az olyan szerződési feltételek, amelyek a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéznek elő a fogyasztó kárára (3. cikk). Az irányelv előírja továbbá, hogy a feltételeket világosan és érthetően kell megszövegezni (5. cikk), hogy a fogyasztók világos és érthető tájékoztatást kapjanak a jogaikról.

Ez a gyakorlatban többek között a következőket jelenti:

 • A közösségi médiahálózatok nem foszthatják meg a fogyasztókat attól a joguktól, hogy a lakóhelyük szerinti tagállamban bírósághoz forduljanak,
 • A közösségi médiahálózatok nem kötelezhetik arra a fogyasztókat, hogy lemondjanak az őket kötelezően megillető jogokról, például az online vásárlástól való elálláshoz való jogról,
 • A szolgáltatási feltételek nem korlátozhatják vagy zárhatják ki teljesen a közösségi médiahálózatok felelősségét a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatosan,
 • A szponzorált tartalom nem lehet rejtett, hanem azt ilyenként kell megjelölni,
 • A közösségi médiahálózatok nem módosíthatják egyoldalúan a szerződési feltételeket anélkül, hogy egyértelmű tájékoztatást adnának a fogyasztóknak annak indokáról, és lehetőséget biztosítanának számukra a szerződés megfelelő felmondási idővel történő felmondására,
 • A szolgáltatási feltételek nem biztosíthatnak korlátlan mérlegelési jogkört a közösségi média üzemeltetőinek a tartalom eltávolítása tekintetében,
 • A szerződésnek a közösségi média üzemeltetője általi megszüntetését világos szabályokkal kell szabályozni, és erről indoklás nélküli egyoldalú döntés nem hozható.

A fogyasztókat félrevezető csalás és megtévesztés eltávolítása

A közösségi médiát üzemeltető vállalatoknak a weboldalaikon megjelenő, a fogyasztók félrevezetésére alkalmas csalárd és megtévesztő tartalmakról való tudomásszerzést követően el kell távolítaniuk az ilyen tartalmakat. Ezzel összefüggésben a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságoknak közvetlen és egységes kommunikációs csatornával kell rendelkezniük, amelyen az ilyen jogsértéseket (például a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv vagy a fogyasztók jogairól szóló irányelv megsértése) jelezhetik a közösségi média üzemeltetőinek, és elérhetik a tartalom eltávolítását, valamint tájékoztatást kaphatnak a jogsértésekért felelős kereskedőkről. Ez összhangban áll az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokkal, valamint az e-kereskedelemről szóló irányelvvel, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy eljárásokat alakítsanak ki az illegális információk eltávolításának vagy a hozzáférés megszüntetésének szabályozására.

Az alábbiakban felsorolunk néhány példát az azonosított gyakorlatokra:

 • a fogyasztóktól kicsikart fizetésekkel kapcsolatos megtévesztések,
 • előfizetési csapda, amikor felajánlják a fogyasztóknak az ingyenes kipróbálás céljából történő regisztrációt, de nem adnak világos és elegendő információt,
 • hamis termék forgalmazása,
 • a közösségi médiában elerjedt hamis akciók – például „nyerjen okostelefont 1 euróért!” – ; ezek ugyan valódi sorsolások, de évi több száz eurós rejtett előfizetéseket vonnak maguk után.

Háttér-információk

A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló uniós rendelet egy páneurópai végrehajtó hálózatban kapcsolja össze a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságokat. E hálózatnak köszönhetően valamely uniós ország nemzeti hatósága felkérheti egy másik uniós ország illetékes hatóságát, hogy az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal kapcsolatos, több országot érintő jogsértés esetén tegye meg a megfelelő lépéseket.

Az együttműködés a fogyasztóvédelmi szabályok – például a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv, az e-kereskedelemről szóló irányelv, a fogyasztók jogairól szóló irányelv vagy a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelv – hatálya alá tartozó különféle területekre vonatkozik.

A vezető közösségimédia-szolgáltatások (Facebook, Twitter és Google+) keretében megvalósuló problémás gyakorlatok koordinált értékelését a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat a francia Versenypolitikai, Fogyasztóügyi és Csalás-ellenőrzési Főigazgatóság (DGCCRF) által irányított, és a Bizottság részéről segített 2016. novemberi intézkedés keretében véglegesítette. Emellett az EDiMA (a digitális médiumok európai szervezete) kereskedelmi szövetséggel is felvették a kapcsolatot.

European consumer authorities common position

IP/17/631

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar