Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия и органите за защита на потребителите на държавите членки изискват от дружествата, управляващи социалните медии, да спазват правилата на ЕС за защита на потребителите

Брюксел, 17 март 2017 r.

Органите и организациите за защита на потребителите в ЕС получават все по-голям брой оплаквания от потребители, станали жертва на мошеничества и измами при използване на уебсайтове на социалните медии, както и от такива, сблъскали се с условия за ползване, несъобразени със законодателството на ЕС за защита на потребителите.

На тази основа органите за защита на потребителите в ЕС, под ръководството на френския орган за защита на потребителите и с подкрепата на Европейската комисия, изпратиха писмо до Facebook, Twitter и Google + през ноември миналата година с искане да се разрешат два въпроса, будещи загриженост.

На 16 март, четвъртък, представители на органите за защита на потребителите в ЕС и на Европейската комисия се срещнаха с представители на тези дружества, за да изслушат и обсъдят техните предложения за решения. Въпросните дружества ще изготвят в рамките на един месец подробни мерки относно това как да се съобразят с регулаторната рамка на ЕС. Комисията и органите за защита на потребителите ще прегледат окончателните предложения. Ако те не са удовлетворителни, органите за защита на потребителите могат в крайна сметка да прибягнат до мерки за принудително изпълнение.

По този повод комисар Йоурова заяви: „Социалните медии са се превърнали в част от ежедневието ни и повечето европейци ги използват редовно. Като се има предвид нарастващото значение на социалните мрежи онлайн, време е да се уверим, че строгите правила на ЕС , чиято цел е да защитават потребителите от нелоялни практики, са спазени също и в този сектор. Неприемливо е потребители в ЕС да могат да се обръщат единствено към съд в Калифорния за разрешаването на даден спор. Нито пък можем да приемем ползвателите да са лишени от правото си да се откажат от покупка, направена онлайн. Дружествата, управляващи социалните медии, също трябва да поемат повече отговорност, за да се сложи край на измамите и мошеничествата, случващи се чрез техните платформи. Бих искала да благодаря на органите за защита на потребителите в ЕС, които през последните месеци работиха неуморно заедно с Комисията по този важен въпрос. От днес дружествата, управляващи социалните медии, имат срок от един месец за намирането на решения за това как да се съобразяват с правилата на ЕС.“

Дружествата приеха да предложат промени с акцент върху две области:

 • неравноправни договорни условия,
 • слагане край на измамите и мошеничествата, които подвеждат потребителите при използването на социални мрежи.

Пояснение на термините или премахване на незаконните условия

Условията за ползване на социалните медийни платформи следва да бъдат приведени в съответствие с европейското законодателство за защита на потребителите. В действителност, съгласно Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори стандартни договорни условия, които водят до значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните в ущърб на потребителя, се считат за несправедливи и съответно за недействителни. В директивата се изисква също така условията да са написани на ясен и разбираем език (член 5), така че потребителите да бъдат информирани по ясен и разбираем начин за своите права.

На практика това означава, наред с другото, че:

 • Социалните медийни мрежи не могат да лишават потребителите от правото да сезират съда в своята държава членка на пребиваване;
 • Социалните медийни мрежи не могат да изискват от потребителите да се откажат от неотменните си права, например правото да се откажат от покупка, направена онлайн;
 • Условията за ползване не могат да ограничават или изключват отговорността на социалните медийни мрежи по отношение на изпълнението на услугата;
 • Спонсорираното съдържание не може да бъде скрито, а трябва да бъде разпознаваемо като такова;
 • Социалните медийни мрежи не могат да променят едностранно договорни условия, без ясно да информират потребителите относно обосновката и без да им дадат възможността да анулират договора, с подходящо предизвестие;
 • Условията за ползване не могат да предоставят на операторите на социалните медии неограничени дискреционни правомощия относно премахването на съдържание.
 • Прекратяването на договор от страна на оператор на социалните медии следва да се ръководи от ясни правила, а не да се решава едностранно и без причина.

Премахване на измами и мошеничества, подвеждащи потребителите

Дружествата, управляващи социалните медии, трябва да премахват — веднага щом узнаят за подобна практика — всяка фигурираща на техните уебсайтове измама, която би могла да въведе в заблуждение потребителите. Във връзка с това националните органи за защита на потребителите следва да имат пряк и стандартизиран канал за комуникация, за да сигнализират на операторите на социалните медии подобни нарушения (например нарушения на Директивата относно нелоялните търговски практики или Директивата относно правата на потребителите) и да поискат съответното съдържание да бъде премахнато, както и да получат информация за търговците, отговорни за нарушенията. Това съответства на законодателството на ЕС за защита на потребителите и на Директивата за електронната търговия, с която на държавите членки се дава възможността да въведат процедури, уреждащи отстраняването или блокирането на достъпа до незаконна информация.

Ето няколко примера за практики:

 • измами, свързани с извършвани от потребителите плащания;
 • подмамващи абонаменти, при които на потребителите се предлага да се регистрират за безплатен пробен период, но не им се дава достатъчна и ясна информация;
 • търговия с фалшифицирани продукти;
 • Чрез социалните медии се намножиха фалшиви реклами от типа на „спечелете смартфон за 1 EUR“, които действително представляват участие в истински жребий, но в дългосрочен план водят до скрит абонамент за няколкостотин евро годишно.

Контекст

С Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СЗОП) в ЕС националните органи за защита на потребителите се свързват в общоевропейска мрежа за правоприлагане. Благодарение на тази уредба национален орган в държава членка на ЕС може да поиска от орган в друга държава членка да се намеси в случай на трансгранично нарушение на правилата на ЕС за защита на потребителите.

Сътрудничеството се прилага по отношение на редица правила за защита на потребителите като Директивата относно нелоялните търговски практики, Директивата за електронната търговия, Директивата за правата на потребителите или Директивата относно неравноправните клаузи в договорите.

През ноември 2016 г. мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите завърши координирана оценка на проблемните практики, срещащи се във водещите социални медии (Facebook, Twitter и Google +), в рамките на дейност под ръководството на френската Генерална дирекция за конкуренция, потребление и санкциониране на измамите (DGCCRF) със съдействието на Комисията. По този въпрос беше потърсено мнението и на търговската асоциация EDiMA.

European consumer authorities common position

IP/17/631

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar