Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionär Cecilia Malmström välkomnar Europarlamentets godkännande av stoppet för mineralhandel som finansierar väpnade konflikter

Bryssel den 16 mars 2017

De nya bestämmelserna kommer att säkerställa att de mineraler som används av europeiska industrier anskaffas på ett ansvarsfullt sätt och att intäkterna styrs bort från rebellgrupper, konflikter och terror.

Med en överväldigande majoritet antog Europaparlamentet i dag förslaget om att stoppa handeln med konfliktmineraler.

­ Jag är väldigt glad över att vi har hittat en ambitiös och fungerande lösning för att få bort konfliktmineraler från leverantörskedjan, sade handelskommissionär Cecilia Malmström efter omröstningen. Handeln måste bedrivas med hänsyn till våra värderingar, och Europaparlamentets beslut är ett fantastiskt exempel på hur detta kan uppnås.

De nya bestämmelserna kommer att garantera att de europeiska industriernas behov av mineraler tillgodoses på ett ansvarsfullt sätt som inte skadar befolkningarna i de regioner där mineraler bryts och att mineralhandeln inte bidrar till krig. Den nya förordningen kommer att minska lidandet och brotten mot mänskliga rättigheter som alltför länge har följt i spåren av denna handel.

Genom öppet redovisade och ansvarsfulla leverantörskedjor kan man se till att intäkter inte hamnar hos rebellgrupper utan går till investeringar i skolor och sjukhus och bidrar till en väl styrda stater som präglas av rättsstatsprincipen. Det innebär att människors liv förbättras, från konflikt och terror till möjligheter och hopp. Det innebär att vi främjar en ekonomisk tillväxt som hjälper de fattigaste regionerna att växa på ett hållbart sätt.

Förordningen, som utarbetats av EU-kommissionen och antagits av Europaparlamentet, innebär att bestämmelser om tillbörlig aktsamhet införs för företag som importerar tenn, tantal, volfram och guld. Sådana metaller och mineraler används i produktionen av vanliga produkter som mobiltelefoner, bilar och smycken. Bestämmelserna kommer att omfatta upp till 95 % av all import från och med den 1 januari 2021. Fram till dess kommer EU-kommissionen och EU-länderna tillsammans att säkerställa de nödvändiga strukturer som krävs för ett genomförande i hela EU.

Tillsammans med de nya bestämmelserna kommer EU att anta kompletterande åtgärder för att stödja små och medelstora importörer samt utvecklingsstöd som säkerställer att förordningen är effektiv och har positiva effekter ute på fältet. EU har också vänt sig till regeringar i Afrika, Asien och andra delar av världen för att uppmuntra dem till en ansvarsfull anskaffning och till att få bort alternativa marknader för konfliktmineraler.

Förordningen måste fortfarande formellt antas av rådet för att börja gälla.

Läs mer

EU:s politik för konfliktmineraler.

 

 

IP/17/622

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar