Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Akcijski plan za financijske usluge namijenjene potrošačima: bolji proizvodi i veći izbor za europske potrošače

Bruxelles, 23. ožujka 2017.

Akcijski plan za financijske usluge namijenjene potrošačima: bolji proizvodi i veći izbor za europske potrošače

Europska komisija danas predstavlja akcijski plan u kojem se utvrđuje kako europskim potrošačima omogućiti veći izbor financijskih usluga i bolji pristup njima u cijelom EU-u. Tehnologija je u središtu današnjeg pokretanja akcijskog plana jer će se inovativnim internetskim uslugama napredovati prema većoj integriranosti tržišta financijskih usluga. U tu svrhu objavljujemo i savjetovanje o tehnologiji i njezinu utjecaju na sektor europskih financijskih usluga (takozvani „FinTech”) čiji je cilj ubrzati naš rad u tom području.

Komisija predsjednika Junckera obvezala se na razvoj povezanijeg i pravednijeg jedinstvenog tržišta, uključujući digitalnim sredstvima. U smislu financijskih usluga to znači jačanje tržišnog natjecanja i povećanje izbora tako da se potrošačima osiguraju niže cijene i bolja kvaliteta, bez obzira na to kupuju li u inozemstvu financijske usluge kao što su bankovni računi, osiguranje vozila i prijenos novčanih sredstava.

Akcijskim se planom nastoje ukloniti prepreke na nacionalnoj razini jer trenutačno samo 7 % potrošača kupuje financijske usluge u drugoj državi članici EU-a. Svi bi potrošači trebali moći slobodno birati iz širokog spektra financijskih usluga u cijelom EU-u i dobiti najveću vrijednost za svoj novac, a da istodobno budu sigurni da će biti dobro zaštićeni. Na istinskom jedinstvenom tržištu ne bi više trebala biti važna razlika između domaćih i stranih pružatelja usluga. Pružatelji financijskih usluga također bi trebali moći iskoristiti pogodnosti cijelog tržišta EU-a.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: „Europski potrošači i poduzeća trebali bi moći u potpunosti iskoristiti prednost istinski jedinstvenog tržišta financijskih usluga. Potrošači bi trebali imati pristup najboljim proizvodima dostupnima u cijelom EU-u, a ne samo onima u vlastitoj zemlji. Istodobno želimo istražiti puni potencijal postojeće tehnologije. Ako se dobro iskoristi, ona može donijeti promjenu nabolje u financijskoj industriji i načinu na koji ljudi pristupaju financijskim uslugama.”

Jyrki Katainen, potpredsjednik za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „Ovaj ambiciozan akcijski plan predstavlja ciljane mjere kojima će se postupno produbljivati naše jedinstveno tržište i koje će imati stvaran utjecaj na živote europskih građana. Kad smo pokrenuli uniju tržišta kapitala, obvezali smo se na poboljšanje pristupa financiranju i financijskim uslugama za potrošače na korist potrošačima i poduzećima, istodobno držeći korak s novostima u području financijskih tehnologija.”

Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: „Iako Europljani i dalje najviše drže do svojeg prava na slobodno kretanje unutar EU-a, potrošači u EU-u u svakodnevnom se životu još uvijek suočavaju s previše prepreka, bilo da žele otvoriti bankovni račun, kupiti osiguranje automobila ili podnijeti zahtjev za kredit. Čim postoji prekogranična dimenzija, stvari se kompliciraju. Danas predstavljamo plan za pružanje boljih proizvoda i omogućavanje većeg izbora potrošačima te za pojašnjavanje i bolju zaštitu financijskih usluga.”

Akcijski plan

Komisija je utvrdila tri glavna područja daljnjeg rada kako bi se otišlo korak naprijed prema istinski jedinstvenom tržištu financijskih usluga: 

  • povećanje povjerenja potrošača i njihovo osnaživanje pri kupnji usluga u vlastitoj zemlji ili u drugim državama članicama: na primjer, želimo olakšati vozačima da ostvare svoje bonuse za odgovorne vozače („bonus-malus”) u inozemstvu, želimo smanjiti naknade za prekogranične transakcije koje uključuju valute koje nisu euro te ćemo poduzeti korake za povećanje transparentnosti u određivanju cijena osiguranja najma vozila,

  • smanjenje zakonskih i regulatornih prepreka koje utječu na poduzeća koja žele proširiti poslovanje na inozemstvo: na primjer, razvijanjem zajedničkih kriterija za ocjenjivanje kreditne sposobnosti te olakšavanjem razmjene podataka među kreditnim registrima,

  • podupiranje razvoja inovativnog digitalnog svijeta, u kojem se mogu ukloniti neke od postojećih prepreka jedinstvenom tržištu: na primjer, suradnjom s privatnim sektorom kako bi se utvrdio način na koji bi se u tom sektoru za provjeru identiteta potrošača mogle primijeniti elektronička identifikacija i usluge povjerenja. Također ćemo pratiti prakse pružatelja digitalnih usluga kako bismo odlučili treba li ažurirati pravila za prodaju financijskih usluga na daljinu (na internetu ili telefonom).

Komisija je s pomoću zakonodavstva EU-a već uklonila mnoge regulatorne prepreke jedinstvenom tržištu financijskih usluga za potrošače. Današnjim se akcijskim planom utvrđuje plan daljnjeg djelovanja. U mnoge će mjere biti potrebno uključiti dionike kao što su nacionalna nadzorna tijela, pružatelji usluga i organizacije za zaštitu potrošača.

Financijske tehnologije (FinTech): nove mogućnosti u području financijskih usluga

Brz razvoj financijskih tehnologija donosi nove mogućnosti za potrošače i poduzeća. Tim se razvojem može poboljšati pristup potrošača financijskim uslugama na jedinstvenom tržištu, ukloniti nacionalne prepreke te povećati učinkovitost.

Kako bi se europskom sektoru financijskih tehnologija pomoglo da slobodno djeluje u cijelom EU-u i bude konkurentan, Komisija namjerava svoje djelovanje usmjeriti na tri temeljna načela: tehnološku neutralnost, tako da se na proizvode i usluge koji se prodaju tradicionalnim metodama (npr. u podružnicama) primjenjuju jednaka pravila kao na one koji se prodaju digitalnim putem, čime će se osigurati inovacije i jednaki uvjeti za sve; zatim proporcionalnost kako bi pravila bila primjerena za različite poslovne modele, veličine i aktivnosti reguliranih subjekata; i na kraju poboljšanje integriteta kako bi se osigurale transparentnost, privatnost i sigurnost za potrošače.

Kao prvi korak, Komisija poziva sve zainteresirane strane na sudjelovanje u savjetovanju FinTech, koje se pokreće zajedno s konferencijom #FinTechEU, koja se danas održava u Bruxellesu. Cilj je savjetovanja prikupiti informacije iz prve ruke o utjecaju novih tehnologija na cijeli financijski sektor. Pomoći će i u procjeni jesu li regulatorna i nadzorna pravila EU-a primjerena te kakve bi daljnje mjere mogle biti potrebne.

Kontekst

EU je već poduzeo niz mjera za ostvarenje jedinstvenog tržišta financijskih usluga za potrošače. Među njima su Direktiva o računima za plaćanje, kojom se povećava transparentnost naknada povezanih s bankovnim računima te olakšava prebacivanje bankovnih računa, te Komisijina Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta, čiji je cilj povećati pristup digitalnim proizvodima i uslugama. U svojem Akcijskom planu o izgradnji unije tržišta kapitala Komisija se obvezala na razvijanje jačih tržišta kapitala u cijelom EU-u te na poboljšanje pristupa tržištu maloprodajnih investicijskih proizvoda.

Kako bi odredila preostale prepreke, Europska komisija pokrenula je u prosincu 2015. savjetovanje o Zelenoj knjizi. Tijekom savjetovanja razmatrali su se proizvodi kao što su osiguranje, hipoteke, zajmovi, plaćanja i bankovni računi na tržištu financijskih usluga za potrošače u cijeloj Europi. Usporedo s tim pokrenuto je i posebno istraživanje Eurobarometra kako bi se prikupilo više dokaza o tržištu financijskih usluga za potrošače.

Za Zelenu knjigu pristiglo je 428 doprinosa od raznih dionika (potrošača, organizacija za zaštitu potrošača, financijskog sektora i nadležnih tijela) te je postalo jasno da prepreke funkcioniranju jedinstvenog tržišta utječu i na potrošače i na pružatelje usluga.

Za dodatne informacije

vidjeti i: MEMO/15/6287

Informativni članak

Akcijski plan za potrošače

Savjetovanje o Zelenoj knjizi o maloprodajnim financijskim uslugama

Sažetak odgovorā na savjetovanje o maloprodajnim financijskim uslugama

Akcijski plan za uniju tržišta kapitala

Posebno izvješće Eurobarometra 446

 

Oznake na Twitteru: #MyMoneyEU, #EUHaveYourSay

IP/17/609

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar