Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija predstavlja naslednje korake k evropskemu podatkovnemu gospodarstvu

Bruselj, 10. januarja 2017

Evropska komisija je danes predlagala politične in pravne rešitve za razmah podatkovnega gospodarstva EU kot del svoje strategije za enotni digitalni trg, ki je bila predstavljena maja 2015.

Evropska komisija je danes predlagala politične in pravne rešitve za izkoriščanje podatkovnega gospodarstva EU kot del svoje strategije za enotni digitalni trg, ki je bila predstavljena maja 2015.

Komisija se ukvarja s tem vprašanjem, ker EU trenutno ne izkorišča popolnoma svojega potenciala. Da bi ga bolje izkoristila, je treba odpraviti neupravičene omejitve za prost tok podatkov prek meja in številne primere pravne negotovosti. V današnjem sporočilu so opisane politične in pravne rešitve za zagon podatkovnega gospodarstva EU. Komisija je prav tako začela dve javni posvetovanji ter sprožila razpravo z državami članicami in deležniki, da bi določili nadaljnje korake.

Podpredsednik Komisije in evropski komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je povedal: „Podatkom je treba omogočiti prost tok med različnimi lokacijami, prek meja in znotraj enotnega digitalnega prostora. V Evropi tok podatkov in dostop do njih pogosto ovirajo pravila o lokalizaciji ali druge tehnične in pravne ovire. Če želimo, da naše podatkovno gospodarstvo ustvarja rast in delovna mesta, je podatke treba uporabiti. Da pa bi jih uporabili, jih je treba tudi dati na voljo in analizirati. Potrebujemo usklajen in vseevropski pristop, da bi čim bolje izkoristili priložnosti v zvezi s podatki, pri čemer bi nadgradili trdna pravila EU za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti.“

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dejala: „Podatki so gorivo novega gospodarstva. Da bi bila Evropa uspešna v novem obdobju industrijskega gospodarstva, potrebujemo trden in predvidljiv okvir za tok podatkov na enotnem digitalnem trgu. Obstoj jasnih pravil glede dostopa do podatkov, varnosti in odgovornosti je ključen za to, da bi evropska mala, srednja in zagonska podjetja v celoti izkoristila potencial rasti interneta stvari. Namesto gradnje digitalnih meja bi se morali osredotočiti na vzpostavitev evropskega podatkovnega gospodarstva, ki je v celoti vključeno v globalno podatkovno gospodarstvo in je v njem konkurenčno.“ 

Komisija je v sporočilu zainteresiranim državam članicam prav tako predlagala sodelovanje pri čezmejnih projektih za preučevanje novih vprašanj pri podatkih v dejanskih razmerah. Nekateri projekti v zvezi s povezano in avtomatizirano mobilnostjo, ki vozilom omogočajo, da se povežejo eno z drugim in s cestno infrastrukturo, se v nekaterih državah članicah že izvajajo. Komisija želi nadaljevati delo na teh projektih ter preizkusiti regulativne posledice dostopa do podatkov in s tem povezane odgovornosti.

Podatkovno gospodarstvo EU je bilo v letu 2015 ocenjeno na 272 milijard EUR (ob letni rasti 5,6 %), do leta 2020 pa bi lahko zaposlovalo 7,4 milijonov ljudi. Podatke je mogoče uporabiti za izboljšanje skoraj vseh vidikov vsakdanjega življenja: poslovne analize, napovedovanja vremena, individualizirane oskrbe kot novega mejnika v zdravstvu, varnosti cest in preprečevanja prometnih zastojev. Zato Komisija v sporočilu poudarja pomen prostega toka podatkov v Evropski uniji.

Poleg tega študije kažejo na številne pravne ali upravne omejitve, zlasti v obliki zahtev glede nacionalnih lokalizacij podatkov, ki omejujejo celotni podatkovni trg EU. Odprava teh omejitev bi lahko ustvarila 8 milijard EUR BDP na leto (študija).

Vse te pobude temeljijo na trdnih pravilih za varstvo osebnih podatkov (uredba o splošnem varstvu podatkov, sprejeta lani) in zagotavljanje zaupnosti elektronskih komunikacij (glej današnji predlog o e-zasebnosti), saj je zaupanje temelj, na katerem se mora oblikovati podatkovno gospodarstvo. https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52037

Splošna uredba o varstvu podatkov v celoti ureja obdelavo osebnih podatkov v EU, vključno s strojno ustvarjenimi ali industrijskimi podatki, s katerimi se fizična oseba prepozna ali postane prepoznavna. Z določitvijo enotnih visokih standardov varstva podatkov zagotavlja prost tok osebnih podatkov v EU. Vendar uredba ne ureja neosebnih industrijskih podatkov ali podatkov, ki jih ustvarjajo stroji, ali ovir za pretok osebnih podatkov iz drugih razlogov, kot je varstvo osebnih podatkov, npr. zaradi zakonodaje o obdavčevanju ali računovodstvu.

Da bi podatke v evropskem gospodarstvu čim bolje izkoristili, bo Komisija:

  • z državami članicami in deležniki dejavno sodelovala v strukturiranih dialogih, v katerih bo razpravljala o omejitvah lokalizacije podatkov. Cilj je tudi zbrati dodatne podatke o naravi teh omejitev in njihovem vplivu na podjetja, zlasti mala, srednja in zagonska podjetja ter organizacije javnega sektorja;
  • po potrebi sprejela ustrezne ukrepe za izvrševanje predpisov ter dodatne pobude za odpravo neupravičenih ali nesorazmernih omejitev pri lokaciji podatkov.

Komisija je prav tako obravnavala primere pravne negotovosti, ki jih povzročajo nove težave v podatkovnem gospodarstvu, in si prizadeva pridobiti stališča o možnih političnih in pravnih odgovorih glede:

  • dostopa in prenosa: široka uporaba neosebnih podatkov, ki jih ustvarjajo stroji, lahko omogoči velike inovacije, nastanek zagonskih podjetij in novih poslovnih modelov s poreklom v EU;
  • odgovornosti pri izdelkih in storitvah, ki temeljijo na podatkih: zdajšnja pravila EU o odgovornosti niso po meri današnjih podatkovno vodenih digitalnih proizvodov in storitev;
  • prenosljivost podatkov: prenosljivost neosebnih podatkov je trenutno zapletena, kadar na primer podjetje želi prenesti velike količine podatkov podjetja od enega ponudnika storitev računalništva v oblaku k drugemu.

 

Ozadje

Današnje pobude bodo prispevale k odstranitvi obstoječih ovir na enotnem digitalnem trgu, k čemur je decembra 2016 pozval Evropski svet (sklepi). Ob podpori Evropskega parlamenta in držav članic bi bilo treba enotni digitalni trg uresničiti čim prej. Današnje pobude bodo prispevale k oblikovanju prihodnje politične agende za evropsko podatkovno gospodarstvo. Posvetovanje o oblikovanju evropskega podatkovnega gospodarstva bo trajalo do 26. aprila 2017 in bo podlaga za morebitne prihodnje pobude Komisije za evropsko podatkovno gospodarstvo v drugi polovici leta 2017. Posvetovanje o vrednotenju direktive o odgovornosti za proizvode z napako bo potekalo do 26. aprila 2017. Namenjeno je proizvajalcem, zbiralcem ter potencialnim in dejanskim uporabnikom neosebnih podatkov, zlasti surovih strojnih podatkov ali podatkov iz tipal. To vključuje podjetja vseh velikosti, proizvajalce in uporabnike povezanih naprav, operaterje in uporabnike spletnih platform, posrednike podatkov, javne organe, nevladne in raziskovalne organizacije ter potrošnike.

 

Več informacij

Informativni pregled: Oblikovanje evropskega podatkovnega gospodarstva – pogosta vprašanja

Sporočilo „Oblikovanje evropskega podatkovnega gospodarstva“

Stran javnega posvetovanja

#dataeconomy

 

 

IP/17/5

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar