Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija najavljuje daljnje faze stvaranja europskog podatkovnoga gospodarstva

Bruxelles, 10. siječnja 2017.

U okviru svoje strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, koju je predstavila u svibnju 2015., Europska komisija danas je predložila politička i pravna rješenja za pokretanje europskog podatkovnoga gospodarstva.

U okviru svoje strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, koju je predstavila u svibnju 2015., Europska komisija danas je predložila politička i pravna rješenja za pokretanje europskog podatkovnog gospodarstva.

Komisija pokreće to pitanje jer trenutačno ne iskorištava u potpunosti svoj potencijal u pogledu podataka. Kako bi se to ispravilo, potrebno je ukloniti neopravdana ograničenja slobodnog kretanja podataka preko granica i određene pravne nesigurnosti. U Komunikaciji koju je danas predstavila najavljuje politička i pravna rješenja za pokretanje europskog podatkovnoga gospodarstva. Organizirala je i dva javna savjetovanja te raspravu s dionicima kako bi se utvrdile daljnje faze.

Potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište, Andrus Ansip, izjavio je: „Podaci bi se trebali moći slobodno prenositi s jedne lokacije na drugu, preko granica i unutar jedinstvenog podatkovnog prostora. Pravila o lokalizaciji te druge tehničke i pravne prepreke u Europi često onemogućuju protok podataka i pristup njima. Ako želimo da se zahvaljujući našem podatkovnom gospodarstvu ostvaruje rast i otvaraju radna mjesta, moramo se koristiti podacima. No, da bismo se njima koristili, oni moraju biti i dostupni te ih se mora analizirati. Potreban nam je koordiniran paneuropski pristup kako bismo u potpunosti iskoristili mogućnosti podataka te stroga pravila EU-a za zaštitu osobnih podataka i privatnosti.”

Povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i MSP-ove, Elżbieta Bieńkowska izjavila je: „Podaci su pokretač novoga gospodarstva. Da bismo osigurali uspješnost Europe u novom dobu industrijskoga gospodarstva, potreban nam je čvrst i predvidljiv okvir za protok podataka unutar jedinstvenog tržišta. Pravila o slobodnom pristupu podacima, sigurnosti i odgovornosti ključna su da bi europska poduzeća, MSP-ovi i novoosnovana poduzeća u potpunosti iskoristili potencijal interneta stvari. Umjesto stvaranja digitalnih granica trebali bismo se usredotočiti na stvaranje europskog podatkovnoga gospodarstva koje je u potpunosti integrirano u svjetsko podatkovno gospodarstvo i u okviru njega konkurentno.” 

Komisija je u Komunikaciji zainteresiranim državama članicama predložila i sudjelovanje u prekograničnim projektima istraživanja novonastalih problema povezanih s podacima u konkretnim životnim situacijama. U određenim državama članicama u tijeku su projekti kooperativne, povezane i automatizirane mobilnosti kojom se vozilima omogućuje međusobna povezanost i povezanost s cestovnom infrastrukturom. Komisija želi unaprijediti te projekte i testirati pravne implikacije pristupa podacima te s time povezanih odgovornosti.

Vrijednost podatkovnog gospodarstva EU-a 2015. procijenjena je na 272 milijarde EUR (s porastom od 5,6 % na godišnjoj razini), a u tom bi se području do 2020. moglo zaposliti 7,4 milijuna ljudi. Podacima se možemo koristiti za poboljšanje gotovo svakog aspekta života, od analize poslovanja do vremenske prognoze, od novog doba medicine koje omogućuje personaliziranu skrb, do sigurnosti na cestama i smanjenja prometnih gužvi. Stoga se u Komisijinoj Komunikaciji ističe važnost slobodnog protoka podataka u EU-u.

Osim toga, studije upućuju na niz pravnih ili administrativnih ograničenja, uglavnom u obliku zahtjeva za lokalizaciju nacionalnih podataka, čime se ograničava tržište podataka u čitavom EU-u. Uklanjanjem tih ograničenja moglo bi se uštedjeti do 8 milijardi EUR BDP-a godišnje (studija).

Sve se navedene inicijative temelje na strogim pravilima za zaštitu osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka donesena prošle godine) i za osiguranje povjerljivosti elektroničkih komunikacija (vidi današnji prijedlog e-privatnosti) jer je povjerenje temelj na kojem se mora graditi podatkovno gospodarstvo.

Općom uredbom o zaštiti podataka (OUZP) u potpunosti se uređuje obrada osobnih podataka u EU-u, uključujući strojno generirane podatke ili podatke proizašle iz industrije na temelju kojih se utvrđuje ili se može utvrditi fizička osoba. Njome se osigurava slobodni protok osobnih podataka u EU-u jer su u njoj određeni ujednačeni visoki standardi za zaštitu podataka. Međutim OUZP-om nisu obuhvaćeni neosobni podaci ako su strojno generirani ili proizlaze iz industrije ni prepreke prijenosu osobnih podataka nastale iz razloga koji nisu zaštita osobnih podataka, npr. u okviru poreznog zakona ili zakona o računovodstvu.

Kako bi se podaci maksimalno iskoristili za stvaranje europskog podatkovnoga gospodarstva Komisija će poduzeti sljedeće:

  • Sudjelovat će u strukturiranim dijalozima s državama članicama i dionicima u cilju rasprava o proporcionalnosti ograničenja lokalizacije podataka. Cilj je također prikupiti daljnje dokaze o prirodi tih ograničenja i njihovu utjecaju na poduzeća, posebno MSP-ove i novoosnovana poduzeća, te organizacije iz javnog sektora.
  • Poduzet će odgovarajuće provedbene mjere, ako je to potrebno i prikladno, te, ako je potrebno, pokrenuti daljnje inicijative kako bi se uklonila neopravdana i neproporcionalna ograničenja lokalizacije podataka.

Komisija je sagledala i pravne nesigurnosti koje su proizašle iz novonastalih problema u podatkovnom gospodarstvu te prikuplja mišljenja o mogućoj politici i pravnim odgovorima u pogledu sljedećeg:

  • Pristup podacima i njihov prijenos. Rasprostranjena upotreba neosobnih strojno generiranih podataka može u EU-u potaknuti inovacije, novoosnovana poduzeća i nove poslovne modele.
  • Odgovornost u pogledu proizvoda i usluga koji se temelje na podacima. Trenutačna pravila EU-a o odgovornosti nisu prilagođena suvremenim digitalnim proizvodima i uslugama koji se temelje na podacima.
  • Prenosivost podataka. Prenosivost neosobnih podataka trenutačno je složena, primjerice, ako poduzeće želi prenijeti velike količine poslovnih podataka s jednog pružatelja usluga u oblaku na drugoga.

 

Kontekst

Današnjim inicijativama doprinijet će se uklanjanju preostalih prepreka na jedinstvenom tržištu, kao što je to zatražilo Europsko vijeće u prosincu 2016. (zaključci). Uz podršku Europskog parlamenta i država članica jedinstveno digitalno tržište trebalo bi uspostaviti što je moguće prije. Zahvaljujući današnjim inicijativama omogućit će se oblikovanje budućeg programa politike europskog podatkovnoga gospodarstva. Savjetovanje o stvaranju europskog podatkovnoga gospodarstva trajat će do 26. travnja 2017. i poticat će moguće buduće inicijative Komisije u pogledu europskog podatkovnoga gospodarstva kasnije u 2017. Savjetovanje o ocjenjivanju Direktive o odgovornosti za neispravne proizvode trajat će do 26. travnja 2017. Usmjerena su na proizvođače, prikupljače te potencijalne i stvarne korisnike neosobnih podataka, posebno strojno ili senzorno generiranih podataka. Time su obuhvaćena poduzeća svih veličina, proizvođači i korisnici povezanih uređaja, operatori i korisnici internetskih platformi, informacijski brokeri, tijela javne vlasti, nevladine organizacije, istraživačke organizacije te potrošači.

 

Dodatne informacije

Informativni članak: Izgradnja europskog podatkovnog gospodarstva - česta pitanja

Komunikacija „Stvaranje europskog podatkovnoga gospodarstva”

Stranica javnog savjetovanja

#dataeconomy

 

 

IP/17/5

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar