Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Konkurences politika – Komisija ievieš jaunu trauksmes cēlējiem paredzētu anonīmu rīku

Briselē, 2017. gada 16. martā

Eiropas Komisija šodien ievieš jaunu rīku, kas fiziskām personām atvieglos ziņošanu Komisijai par slepeniem karteļiem un citiem konkurences noteikumu pārkāpumiem, vienlaikus nodrošinot ziņotāju anonimitāti.

Fiziskās personas tagad var anonīmi palīdzēt cīņā pret karteļiem un citiem konkurenci ierobežojošas prakses veidiem. Šādas prakses piemēri ir vienošanās par cenām vai publiskā iepirkuma piedāvājumiem, ražojumu nelaišana tirgū un konkurentu negodīga izslēgšana; tā var radīt ārkārtīgi lielu kaitējumu Eiropas ekonomikai. Šādas prakses dēļ patērētājiem var nebūt pieejams plašs preču un pakalpojumu klāsts par samērīgām cenām, var tikt slāpēta inovācija un uzņēmumiem var nākties pārtraukt savu darbību.

Par konkurences politiku atbildīgā komisāre Margrēte Vestagere sacīja: “Ja cilvēki ir nobažījušies par darījumdarbības praksi, kas, viņuprāt, ir nepareiza, viņi var palīdzēt uzlabot situāciju. Iekšējā informācija var būt spēcīgs instruments, kas var palīdzēt Komisijai atklāt karteļus un citus konkurenci ierobežojošas prakses veidus. Mūsu jaunais rīks dod iespēju sniegt informāciju, vienlaikus nodrošinot anonimitāti. Šāda informācija var palīdzēt veikt mūsu izmeklēšanu ātrāk un efektīvāk, tādējādi sniedzot labumu patērētājiem un ES ekonomikai kopumā.”

Līdz šim lielākā daļa karteļu ir atklāti, pateicoties Komisijas iecietības programmai, kas dod iespēju uzņēmumiem pašiem ziņot par savu dalību kartelī, apmaiņā saņemot tiem uzliktā naudas soda samazinājumu.

Komisijas jaunais rīks sniedz iespēju arī fiziskām personām, kurām ir informācija par karteļa pastāvēšanu vai darbību vai citiem konkurences noteikumu pārkāpumiem, palīdzēt izbeigt šādu praksi.

Jaunā sistēma paaugstina atklāšanas un izmeklēšanas iespējamību un tādējādi aizkavē to, ka uzņēmumi iesaistās karteļos vai paliek tajos, vai veic citu veidu nelikumīgas, pret konkurenci vērstas darbības. Šādi tā papildina un nostiprina Komisijas iecietības programmas iedarbīgumu.

Jaunais rīks anonīmai informācijas sniegšanai

Jaunais rīks aizsargā trauksmes cēlēju anonimitāti ar speciāli izstrādātas, šifrētas ziņojumapmaiņas sistēmas starpniecību, kas nodrošina abpusēju saziņu. Šo pakalpojumu nodrošina specializēts ārējais pakalpojuma sniedzējs, kas darbojas kā starpnieks un kas pārsūta tikai saņemtā ziņojuma saturu, nevis metadatus, kurus varētu izmantot, lai identificētu fizisko personu, kas sniedz šo informāciju.

Jaunais rīks:

  • dod iespēju fiziskām personām ne vien sniegt informāciju, bet arī lūgt Komisiju atbildēt uz viņu ziņojumiem,
  • dod iespēju Komisijai pieprasīt precizējumus un sīkāku informāciju,
  • nodrošina fiziskās personas anonimitāti, izmantojot šifrētu saziņu un ārēju pakalpojuma sniedzēju,
  • palielinās iespējamību, ka saņemtā informācija būs pietiekami precīza un ticama, lai Komisija, reaģējot uz to, varētu sākt izmeklēšanu.

Fiziskās personas, kas vēlas atklāt savu identitāti, var tieši sazināties ar Komisijas konkurences ģenerāldirektorāta struktūrvienībām, izmantojot speciāli tam paredzētu tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Jaunajam rīkam var piekļūt caur šo saiti.

IP/17/591

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar