Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Antimonopolinė politika. Komisija įveda naują anoniminio informavimo priemonę

Briuselis, 2017 m. kovo 16 d.

Šiandien Europos Komisija įvedė naują priemonę, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims pranešti Komisijai apie slaptus kartelius bei kitus antimonopolinių taisyklių pažeidimus ir kartu išsaugoti savo anonimiškumą.

Nuo šiol pavieniai asmenys gali anonimiškai prisidėti prie kovos su karteliais ir kita antikonkurencine veikla. Prie tokios veiklos priklauso susitarimai dėl kainų arba viešojo pirkimo pasiūlymų, trukdymas gaminiams patekti į rinką arba nesąžiningas konkurentų šalinimas, ir ji Europos ekonomikai gali padaryti daug žalos. Dėl tokios veiklos vartotojai gali netekti didesnio prekių ir paslaugų palankiomis kainomis pasirinkimo galimybių, gali būti slopinamos inovacijos, o įmonės gali būti priverstos nutraukti veiklą.

Už konkurenciją atsakinga Europos Komisijos narė Margrethe Vestager sakė: „Jeigu žmonėms nerimą kelia verslo praktika, kurią jie laiko nesąžininga, jie gali padėti ištaisyti padėtį. Vidinė informacija gali būti galingas ginklas, padedantis Komisijai atskleisti kartelius ir kitokią antikonkurencinę veiklą. Mūsų naujoji priemonė leis teikti informaciją ir drauge išsaugoti anonimiškumą. Informacija gali prisidėti prie mūsų atliekamų tyrimų spartos ir veiksmingumo ir taip būti naudinga vartotojams bei visai ES ekonomikai“.

Iki šiol dauguma kartelių būdavo nustatoma vykdant Komisijos atleidimo nuo baudų programą – ja įmonėms suteikiama galimybė pranešti apie savo dalyvavimą karteliniame susitarime ir už tai sumažinamas joms skiriamos baudos dydis.

Naujoji Komisijos priemonė taip pat suteikia galimybę asmenims, kurie turi žinių apie kartelio buvimą ar veikimą arba kitų rūšių antimonopolinių taisyklių pažeidimus, padėti tokią veiklą nutraukti.

Naujoji sistema padidina pažeidimų nustatymo ir pažeidėjų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikimybę, todėl turėtų dar labiau atgrasyti įmones nuo kartelinių susitarimų sudarymo ir dalyvavimo juose arba kitų rūšių neteisėtos antikonkurencinės veiklos vykdymo. Taigi ši sistema papildo ir sustiprina Komisijos atleidimo nuo baudų programą.

Naujoji anoniminio informacijos teikimo priemonė

Naująją priemonę naudojančių informatorių anonimiškumas užtikrinamas specialiai sukurta šifruota pranešimų perdavimo sistema, kuria galima palaikyti abipusį ryšį. Šią paslaugą teikia specialus išorės paslaugų teikėjas. Jis veikia kaip tarpininkas ir perduoda tik gautų pranešimų turinį, o metaduomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti informaciją perdavusio asmens tapatybę, nepersiunčia.

Naujoji priemonė:

  • ne tik leis asmenims teikti informaciją, bet ir suteiks jiems galimybę prašyti, kad Komisija atsakytų į jų pranešimus,
  • leis Komisijai prašyti paaiškinimų ir tikslesnės informacijos,
  • išsaugos asmens anonimiškumą, nes bus naudojamasi šifruotu ryšiu ir išorės teikėjo paslaugomis,
  • bus siekiama padidinti tikimybę, kad gauta informacija būtų pakankamai tiksli ir patikima, kad Komisija galėtų ją panaudoti tyrimams.

Asmenys, kurie sutinka atskleisti savo tapatybę, gali tiesiogiai kreiptis į Komisijos konkurencijos tarnybą specialiu telefono numeriu ir e. pašto adresu.

Į sistemos puslapį galima patekti spustelėjus šią nuorodą.

IP/17/591

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar