Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή δημιουργεί ένα νέο εργαλείο για την ανώνυμη παροχή πληροφοριών από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα νέο εργαλείο για να διευκολύνει τους πολίτες να ειδοποιούν την Επιτροπή σχετικά με περιπτώσεις μυστικών συμπράξεων και άλλων παραβιάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας διατηρώντας την ανωνυμία τους.

Οι πολίτες μπορούν πλέον να συμβάλλουν ανώνυμα στην καταπολέμηση των συμπράξεων και άλλων αντιανταγωνιστικών πρακτικών. Σε αυτές τις πρακτικές συγκαταλέγονται η συμφωνία επί των τιμών ή των προσφορών που υποβάλλονται για δημόσιες συμβάσεις, η παρεμπόδιση της εισόδου προϊόντων στην αγορά ή ο αθέμιτος αποκλεισμός των ανταγωνιστών, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες ζημίες στην ευρωπαϊκή οικονομία. Οι πρακτικές αυτές μπορούν να εμποδίσουν την πρόσβαση των καταναλωτών σε μεγαλύτερο εύρος εμπορευμάτων και υπηρεσιών σε λογικές τιμές, να καταπνίξουν την καινοτομία και να οδηγήσουν εταιρείες στην πτώχευση.

Η Επίτροπος Margrethe Vestager, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Εάν οι πολίτες ανησυχούν για επιχειρηματικές πρακτικές που θεωρούν ότι είναι αθέμιτες, μπορούν να βοηθήσουν στην επανόρθωση της κατάστασης. Οι γνώσεις εκ των έσω μπορούν να αποδειχθούν ισχυρό εργαλείο στις προσπάθειες της Επιτροπής για την αποκάλυψη των συμπράξεων και άλλων αντιανταγωνιστικών πρακτικών. Το νέο εργαλείο μας επιτρέπει στον χρήστη να παράσχει πληροφορίες, διατηρώντας παράλληλα την ανωνυμία του. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχή έκβαση των ερευνών μας άμεσα και πιο αποτελεσματικά προς όφελος των καταναλωτών και της οικονομίας της ΕΕ συνολικά.»

Μέχρι σήμερα η πλειονότητα των συμπράξεων εντοπίζονταν μέσω του προγράμματος επιεικούς μεταχείρισης της Επιτροπής, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να γνωστοποιήσουν τη συμμετοχή τους σε σύμπραξη με αντάλλαγμα τη μείωση του προστίμου που θα τους επιβληθεί.

Το νέο εργαλείο της Επιτροπής παρέχει επίσης την ευκαιρία σε πολίτες που γνωρίζουν την ύπαρξη ή λειτουργία μιας σύμπραξης ή άλλου είδους παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας να συμβάλουν στην πάταξη τέτοιου είδους πρακτικών.

Το νέο σύστημα αυξάνει την πιθανότητα εντοπισμού και δίωξης και ως εκ τούτου είναι σε θέση να αποτρέψει περαιτέρω την είσοδο ή παραμονή των επιχειρήσεων σε συμπράξεις ή την υιοθέτηση άλλων ειδών παράνομης αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς. Ως εκ τούτου, συμπληρώνει και ενισχύει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος επιεικούς μεταχείρισης της Επιτροπής.

Το νέο εργαλείο – ανώνυμη παροχή πληροφοριών

Το νέο εργαλείο προστατεύει την ανωνυμία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος μέσω ειδικά σχεδιασμένου συστήματος ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία. Η υπηρεσία αυτή τελεί υπό τη διαχείριση ειδικευμένου εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών που ενεργεί ως ενδιάμεσος, ο οποίος μεταδίδει μόνο το περιεχόμενο των μηνυμάτων που ελήφθησαν χωρίς να διαβιβάζει άλλα μεταδεδομένα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του πολίτη που παρέχει τις πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, το νέο εργαλείο:

  • εκτός από τη δυνατότητα των χρηστών να παρέχουν πληροφορίες, τους δίνει επίσης την επιλογή να ζητήσουν από την Επιτροπή να απαντήσει στα μηνύματά τους,
  • δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να ζητήσει διευκρινίσεις και λεπτομέρειες,
  • προστατεύει την ανωνυμία του χρήστη μέσω κρυπτογραφημένων επικοινωνιών και της χρήσης εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών,
  • αποσκοπεί να αυξήσει την πιθανότητα οι πληροφορίες που ελήφθησαν να είναι επαρκώς ακριβείς και αξιόπιστες ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να δώσει συνέχεια στα στοιχεία που παρέχονται μέσω έρευνας.

Οι πολίτες που προτίθενται να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής μέσω ειδικού τηλεφωνικού αριθμού και ειδικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον σύνδεσμο.

IP/17/591

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar