Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise představuje nový anonymní nástroj pro whistleblowing

Brusel 16. března 2017

Evropská komise dnes spustila nový nástroj, díky kterému bude pro jednotlivce snazší upozornit Komisi, a to anonymně, na tajný kartel a další porušení antimonopolních pravidel.

Jednotlivci se tak nyní můžou anonymně zapojit do boje proti kartelům a dalším antimonopolním praktikám. K těm patří dohody o cenách nebo nabídkách do veřejných zakázek, bránění uvedení výrobků na trh nebo nedovolené vyloučení konkurentů, což může obrovsky poškozovat ekonomiku EU. V jejich důsledku se může stát, že zákazníci nebudou mít přístup k širší nabídce zboží a služeb za přiměřené ceny, dojde ke stagnaci inovací a některé podniky budou muset ukončit činnost.

Margrethe Vestagerová, komisařka pro hospodářskou soutěž, uvedla: „Člověk, kterého znepokojují určité obchodní praktiky a považuje je za špatné, může pomoci situaci napravit. Interní informace mohou být mocným nástrojem, který Komisi pomůže odhalit kartelové dohody a další praktiky narušující hospodářskou soutěž. S naším novým nástrojem je možné poskytnout informace a zůstat přitom v anonymitě. Díky informacím mohou být naše šetření úspěšnější, rychlejší a efektivnější, z čehož budou těžit jak spotřebitelé, tak celá ekonomika EU .“

Dosud byla většina kartelů odhalena díky programu shovívavosti, v němž mohly podniky nahlásit své vlastní zapojení do kartelu výměnou za vyměření nižší pokuty.

Nový nástroj Komise dává příležitost i jednotlivcům, kteří vědí o existenci či fungování kartelu nebo jiné formy porušování antimonopolních předpisů, aby pomohli takové praktiky ukončit.

S novým systémem se zvyšuje pravděpodobnost odhalení a stíhání, a jde tak o další demotivační faktor, který podniky odradí od uzavírání či udržování kartelových dohod a dalších druhů protisoutěžního jednání. Komisní program shovívavosti se tak doplňuje a zefektivňuje.

Nový nástroj – anonymní poskytování informací

Nový nástroj zajišťuje oznamovatelům anonymitu pomocí zvlášť navrženého systému pro zasílání šifrovaných zpráv v obousměrné komunikaci. Systém provozuje specializovaný externí poskytovatel služeb, který funguje jako prostředník. Předává pouze obsah přijatých zpráv, aniž by postupoval jakákoliv metadata, z nichž by bylo možné zjistit identitu osoby, která informace poskytla.

Nový nástroj:

  • umožňuje jednotlivcům nejen poskytnout informace, ale také požádat Komisi, aby jim na jejich zprávy odpověděla,
  • Komisi dává možnost žádat o vysvětlení a další podrobnosti,
  • díky šifrování komunikace a využití externího poskytovatele služeb zachovává anonymitu oznamovatele,
  • má zvýšit pravděpodobnost, že získané informace budou dostatečně přesné a spolehlivé, aby z nich Komise mohla při svém vyšetřování vyjít.

Jednotlivci, kteří jsou ochotni odhalit svou totožnost, mohou kontaktovat útvar Komise pro hospodářskou soutěž přímo na zvláštním telefonním čísle nebo e-mailové adrese.

Tato služba je dostupná zde.

IP/17/591

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar