Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Antitrust: Comisia așteaptă observații referitoare la angajamentele Gazprom privind piețele gazelor din Europa Centrală și de Est

Bruxelles, 13 martie 2017

Comisia Europeană invită toate părțile interesate să își exprime opiniile cu privire la angajamentele prezentate de către Gazprom pentru a răspunde la preocupările Comisiei în materie de concurență în ceea ce privește piețele gazelor din Europa Centrală și de Est. Aceste angajamente vor facilita fluxurile transfrontaliere de gaze naturale la prețuri competitive.

Doamna Margrethe Vestager, comisarul UE responsabil cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Considerăm că angajamentele asumate de Gazprom vor permite fluxul liber de gaze naturale în Europa Centrală și de Est, la prețuri competitive. Aceste angajamente abordează preocupările noastre în materie de concurență și oferă o soluție orientată spre viitor, care este în concordanță cu normele UE. De fapt, ele contribuie la o mai bună integrare a piețelor gazelor naturale în regiune.

Acest lucru este important pentru milioane de europeni care se bazează pe gaze pentru a­și încălzi locuințele și pentru a-și alimenta afacerile.

Acum dorim să cunoaștem punctele de vedere ale clienților și ale altor părți interesate, pe care le vom examina cu atenție înainte de a lua vreo decizie.”

Gazprom este furnizorul dominant de gaze în mai multe țări din Europa Centrală și de Est. În aprilie 2015, Comisia a transmis o Comunicare privind obiecțiunile în care și-a exprimat opinia preliminară potrivit căreia Gazprom a încălcat normele antitrust ale UE, aplicând o strategie globală de compartimentare a piețelor gazelor din Europa Centrală și de Est.

Comisia consideră că preocupările sale în materie de concurență sunt luate în considerare de Gazprom prin angajamentele prezentate. Acestea contribuie la o mai bună integrare a piețelor gazelor din Europa Centrală și de Est, facilitând fluxurile transfrontaliere de gaze naturale la prețuri competitive.

În special, Comisia consideră că angajamentele Gazprom îndeplinesc obiectivele fixate de Comisie în ceea ce privește fiecare dintre problemele de concurență menționate, asigurându-se că:

  • restricțiile de a revinde gazele peste hotare sunt eliminate o dată pentru totdeauna și că se va facilita acest flux transfrontalier de gaze pe piețele gazelor din Europa Centrală și de Est;
  • prețurile gazelor naturale din Europa Centrală și de Est reflectă prețuri de referință concurențiale și
  • Gazprom nu poate recurge la niciun avantaj referitor la infrastructura de gaze naturale pe care l-a obținut de la clienți prevalându-se de poziția sa pe piața aprovizionării cu gaze.

Comisia invită acum toate părțile interesate să își prezinte observațiile cu privire la aceste angajamente în termen de șapte săptămâni de la data publicării lor în Jurnalul Oficial. După ce va examina toate observațiile primite, Comisia va determina, prin emiterea unei opinii definitive, dacă angajamentele reprezintă un răspuns satisfăcător la preocupările sale în materie de concurență.

În acest caz, Comisia poate adopta o decizie prin care angajamentele să devină obligatorii din punct de vedere juridic pentru Gazprom (în temeiul articolului 9 din Regulamentul nr. 1/2003 al UE privind normele de concurență). În cazul în care o întreprindere încalcă asemenea angajamente, Comisia poate aplica o amendă de până la 10 % din cifra de afaceri mondială a întreprinderii respective, fără a fi obligată să dovedească existența unei încălcări a normelor antitrust ale UE.

La un nivel mai general, concurența efectivă pe piețele gazelor din Europa Centrală și de Est nu depinde numai de asigurarea respectării normelor UE în materie de concurență, ci și de realizarea unor investiții în diversificarea aprovizionării cu gaze naturale, de orientarea corespunzătoare a legislațiilor din domeniul energiei la nivel național și european, precum și de punerea corectă în aplicare a acestora. Din acest motiv, una dintre principalele priorități ale Comisiei este construirea unei uniuni energetice europene.

 

graph EN

 

Detalii privind angajamentele Gazprom

Comunicarea Comisiei privind obiecțiunile a prezentat trei preocupări majore legate de concurență. Angajamentele Gazprom răspund la aceste preocupări. Gazprom s-a angajat să își respecte angajamentele pentru o perioadă de opt ani.

 

1)          Permiterea fluxului liber de gaze naturale în Europa Centrală și de Est

Comisia este preocupată de faptul că Gazprom a impus restricții teritoriale în cadrul acordurilor sale de aprovizionare încheiate cu angrosiști și cu câțiva clienți industriali din opt state membre (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ungaria și Slovacia). Aceste restricții împiedică schimburile comerciale libere de gaze naturale în Europa Centrală și de Est.

Gazprom s-a angajat să elimine toate barierele contractuale din calea fluxului liber de gaze naturale de pe piețele gazelor din Europa Centrală și de Est. În plus, s-a angajat să ia măsuri active pentru a permite o mai bună integrare a piețelor respective:

  • Înlăturarea segmentării pieței – Gazprom va elimina toate restricțiile contractuale directe și indirecte care îi împiedică pe clienții săi să revândă gazele achiziționate peste hotare sau care fac ca acest demers să fie mai puțin atractiv din punct de vedere economic pentru clienți. Așadar, pe lângă înlăturarea restricțiilor de revânzare a gazelor (de exemplu, interdicții la export, clauze privind destinația), Gazprom va elimina toate clauzele care reduc stimulentele comerciale ale clienților săi de a revinde gaze naturale (de exemplu în cazul în care Gazprom ar obține o cotă-parte din profitul obținut din revânzare). De asemenea, Gazprom nu va reintroduce clauze de acest tip în viitor.
  • Facilitarea interconectării piețelor cu Bulgaria – Dispozițiile din contractele Gazprom privind monitorizarea și contorizarea gazelor în Bulgaria au izolat piața gazelor din Bulgaria de piețele gazelor din țările învecinate din UE. Gazprom s-a angajat să modifice contractele respective. Aceasta îi va permite operatorului bulgar al infrastructurii de transport al gazelor să preia controlul asupra fluxurilor transfrontaliere de gaze și să faciliteze acordurile de interconectare dintre Bulgaria și vecinii săi din UE, în special acordurile cu Grecia.
  • Crearea de oportunități pentru mai multe fluxuri de gaze către statele baltice și Bulgaria – În cazul în care clienții doresc să revândă gazele peste hotare, ei au nevoie de acces la infrastructura de gaze naturale pentru a putea transporta aceste gaze. În prezent, Bulgaria și statele baltice nu au acces la astfel de interconectări cu vecinii lor din UE. Gazprom s-a angajat să le ofere clienților pertinenți din Ungaria, Polonia și Slovacia posibilitatea de a solicita livrarea, integrală sau parțială, a gazelor contractate de către aceștia la punctele de intrare în statele baltice și Bulgaria. Acest lucru le-ar permite clienților să caute noi oportunități de afaceri în statele baltice și în Bulgaria, chiar înainte de punerea la dispoziție a infrastructurii conectate pentru gaze naturale. Gazprom ar fi autorizată să perceapă un comision fix și transparent pentru serviciile prestate, în conformitate cu ceea ce ar percepe în mod normal pentru astfel de servicii pe piață.

 

2)          Asigurarea competitivității prețurilor la gaze în Europa Centrală și de Est

Comisia a fost îngrijorată de faptul că restricțiile teritoriale i-au oferit Gazprom posibilitatea de a compartimenta piața, ceea ce este posibil să îi fi permis acestei întreprinderi să aplice o politică de stabilire a unor prețuri excesive în cinci state membre (Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania și Polonia).

Gazprom s-a angajat să introducă o serie de modificări importante în clauzele sale de revizuire a prețurilor contractuale pentru a asigura prețuri competitive ale gazelor pe aceste piețe ale gazelor:

  • Prețuri ale gazelor stabilite în raport cu nivelurile de referință concurențiale:Gazprom va introduce prețuri de referință concurențiale, în care va ține seama și de prețurile practicate pe platformele de tranzacționare din Europa de Vest, în clauzele sale de revizuire a prețurilor din contractele încheiate cu clienții din aceste cinci state membre. Grație clauzelor de revizuire a prețurilor, clienții au posibilitatea de a solicita modificarea prețului gazelor naturale. Angajamentele menționate mai sus le vor conferi clienților dreptul contractual explicit de a declanșa o revizuire a prețurilor atunci când prețurile pe care le plătesc se abat de la prețurile de referință concurențiale. Acest lucru ar asigura, în viitor, prețuri competitive ale gazelor în aceste regiuni.
  • Revizuirea mai frecventă și mai eficientă a prețurilor:Gazprom va spori frecvența și rapiditatea cu care sunt revizuite prețurile. În cazul contractelor, cum ar fi cele încheiate cu statele baltice, în care nu există în momentul de față clauze de revizuire a prețurilor, Gazprom va introduce astfel de clauze menite să reflecte elementele enumerate mai sus.

 

3)          Eliminarea avantajelor obținute ca urmare a prevalării întreprinderii Gazprom de poziția sa dominantă pe piață

În fine, Comisia este preocupată de faptul că Gazprom s-a prevalat de poziția sa dominantă pe piața aprovizionării cu gaze pentru a obține avantaje legate de accesul la infrastructurile de gaze naturale sau de controlul asupra acestor infrastructuri. În Comunicarea privind obiecțiunile, Comisia și-a exprimat preocuparea cu privire la proiectul „South Stream” din Bulgaria și la gazoductul „Yamal” din Polonia.

  • Eliminarea cerințelor Gazprom – În ceea ce privește proiectul „South Stream”, Gazprom s-a angajat să nu solicite despăgubiri de la partenerii săi bulgari ca urmare a închiderii acestui proiect. Nu contează dacă pretențiile în chestiune erau sau nu valabile.

În ceea ce privește gazoductul „Yamal”, investigația Comisiei a arătat că situația nu poate fi schimbată prin intermediul acestei proceduri antitrust din cauza impactului unui acord interguvernamental dintre Polonia și Rusia. 

Pentru a face mai bine față viitoarelor acorduri internaționale, Comisia a prezentat, în februarie 2016, o propunere legislativă prin care solicita ca acordurile interguvernamentale să fie supuse unui control prealabil din partea Comisiei. Propunerea a fost adoptată de Parlamentul European la 2 martie 2017 și se află în prezent în curs de evaluare de către Consiliu (a se vedea, de asemenea, Comunicatul de presă al Comisiei care salută acordul politic la care s-a ajuns în decembrie 2016).

De asemenea, vă rugăm să consultați fișele informative specifice fiecărei țări care explică modul în care angajamentele ar aduce avantaje fiecărui stat membru în cauză: Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ungaria și Slovacia.

Textul integral al angajamentelor este, de asemenea, disponibil pe site-ul web consacrat concurenței al Comisiei. Un rezumat al angajamentelor propuse va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul web consacrat concurenței al Comisiei, în registrul public al cazurilor, la numărul de caz 39816

IP/17/555

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Photos


Documents


gas_en.pdf