Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Antitröszt: a Bizottság észrevételek benyújtását kéri a Gazprom közép- és kelet-európai gázpiacokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásai kapcsán

Brüsszel, 2017. március 13.

Az Európai Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy nyújtsák be észrevételeiket a közép- és kelet-európai gázpiacokkal kapcsolatos bizottsági versenyjogi aggályok eloszlatása céljából a Gazprom által felajánlott kötelezettségvállalások kapcsán. A kötelezettségvállalások révén a gáz határok nélkül, versenyképes áron juthat el majd a fogyasztókhoz.

A versenypolitikáért felelős uniós biztos, Margrethe Vestager a következőket nyilatkozta: „Véleményünk szerint a Gazprom kötelezettségvállalásai lehetővé teszik majd, hogy a gáz szabadon, versenyképes áron juthasson Közép- és Kelet-Európába. A kötelezettségvállalások eloszlatják a Bizottság versenyjogi aggályait, és az uniós szabályoknak megfelelő, előre tekintő megoldást jelentenek. A segítségükkel javulhat a régió gázpiacainak az integrációja.

Ez fontos szempont az otthonaikat és vállalkozásaikat gázzal fűtő Európaiak milliói számára.

Mielőtt döntést hoznánk az ügyben, kikérjük és gondosan megvizsgáljuk a vevők és az egyéb érdekelt felek véleményét.”

A Gazprom számos közép- és kelet-európai országban domináns piaci pozícióval rendelkező gázszállító. A Bizottság 2015 áprilisában kifogásközlést küldött a Gazpromnak, mivel előzetes véleménye szerint a cégnek a közép- és kelet-európai gázpiacok feldarabolására vonatkozó általános stratégiája sérti az uniós antitrösztszabályokat.

A Bizottság véleménye szerint a Gazprom által felajánlott kötelezettségvállalások eloszlatják a versenyjogi aggályokat. A kötelezettségvállalások révén javul a közép- és kelet-európai gázpiacok integrációja, és a gáz határok nélkül, versenyképes áron juthat el a fogyasztókhoz.

A Bizottság úgy véli, hogy a Gazprom kötelezettségvállalásai eloszlatnak minden egyes versenyjogi aggályt, különösen azáltal, hogy

  • végleg lebontják a gáz határokon átnyúló viszonteladásának korlátait, és az ilyen gázforgalmat a közép- és kelet-európai gázpiacokon is lehetővé teszik,
  • a közép- és kelet-európai gázárakat a versenyképes referenciaárakhoz igazítják, és
  • a Gazprom számára tiltják a részére a gázinfrastruktúrával kapcsolatban a vevői által biztosított azon előnyök kihasználását, amelyekre a gázellátási erőfölénye révén tett szert.

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy a Hivatalos Lapban való közzétételt követő hét héten belül véleményezzék a kötelezettségvállalásokat. A Bizottság a kapott észrevételek figyelembevételével alakítja ki végleges álláspontját arról, hogy a kötelezettségvállalások teljesen eloszlatják-e a versenyjogi aggályokat.

Ha így dönt, akkor a kötelezettségvállalásokat egy határozat elfogadásával jogilag kötelezővé teheti a Gazprom számára (az 1/2003/EK antitrösztrendelet 9. cikkének megfelelően). Ha a társaság megszegi e kötelezettségvállalásokat, akkor a Bizottság anélkül is bírságot szabhat ki rá – a társaság globális árbevételének 10%-át kitevő mértékben –, hogy bizonyítania kellene az uniós antitrösztszabályok megsértését.

A közép- és kelet-európai gázpiacokon megvalósuló verseny eredményessége általánosságban nem csupán az uniós versenyjogi szabályok érvényesítésétől függ, hanem a gázellátás diverzifikációját szolgáló beruházásoktól, továbbá a célirányos európai és tagállami energiapolitikai jogszabályoktól és azok megfelelő végrehajtásától is. A Bizottság ezért kiemelt célként tűzte ki az európai energiaunió megvalósítását.

 

graph HU 

 

A Gazprom kötelezettségvállalásainak részletei

A Bizottság kifogásközlése három fő versenyjogi aggályt vetett fel. A Gazprom kötelezettségvállalásai ezek mindegyikét eloszlatják. A cég a kötelezettségvállalások betartását nyolc évre vállalta.

 

1)          A szabad gázforgalom lehetővé tétele Közép- és Kelet-Európában

A Bizottság aggályai szerint a Gazprom nyolc tagállamban (Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában) területi korlátozásokat vezetett be a nagykereskedőkkel és egyes egyedi vevőivel kötött szerződésekben. E korlátozások akadályozzák a gáz szabadkereskedelmét Közép- és Kelet-Európában.

A Gazprom kötelezettséget vállalt arra, hogy a közép- és kelet-európai gázpiacokon lebontja a szabad gázforgalom minden szerződéses akadályát. Vállalta továbbá, hogy a következő aktív lépésekkel javítja e piacok integrációját:

  • A piaci szegmentáció megszüntetése: a Gazprom megszünteti azokat a közvetlen vagy közvetett szerződéses korlátozásokat, amelyek vevőinek tiltják a határon túlról beszerzett gáz viszonteladását, vagy azt gazdaságilag kevésbé vonzóvá teszik. Vagyis a Gazprom nem csak a gáz viszonteladására vonatkozó korlátozásokat (az exporttilalmakat és rendeltetési helyre vonatkozó kikötéseket) törli el, hanem minden olyan rendelkezést is, amely csökkenti vevői gázviszonteladási hajlandóságát (például ha a Gazprom lefölözi a viszonteladás hasznának egy részét). A Gazprom a jövőben nem fog újból bevezetni ilyen rendelkezéseket.
  • Bulgária piaci összeköttetéseinek lehetővé tétele: a Gazprom Bulgáriával kötött szerződéseinek felügyeleti és fogyasztásmérési rendelkezései elvágták a bolgár gázpiacot a szomszédos uniós gázpiacoktól. A Gazprom kötelezettséget vállalt az érintett szerződések módosítására. Ez lehetővé teszi egyfelől azt, hogy a bolgár gázszállító infrastruktúra üzemeltetője ellenőrizni tudja a határon átnyúló gázforgalmat, másfelől a Bulgária és szomszédai – különösen Görögország – közötti összeköttetési megállapodások megkötését.
  • A balti államok és Bulgária gázforgalmát növelő lehetőségek megteremtése: a vevőknek a gáz határon átnyúló viszonteladásával összefüggésben infrastruktúrára van szükségük a gáz fizikai szállításához. Bulgáriának és a balti államoknak jelenleg nincsen az uniós szomszédaikkal összeköttetést biztosító infrastruktúrája. A Gazprom kötelezettséget vállalt arra, hogy releváns magyarországi, lengyelországi és szlovákiai vevőinek lehetőséget biztosít az általuk vásárolt gáz egészének vagy egy részének balti államokbeli vagy bulgáriai rendeltetési helyre való leszállítására. A szóban forgó vevők így már az összekötő gázinfrastruktúra rendelkezésre állása előtt új üzleti lehetőségeket kereshetnek a balti államokban és Bulgáriában. A Gazprom e szolgáltatásért a szokásos piaci mértéknek megfelelő, rögzített, átlátható díjat számíthat fel.

 

2)          Versenyképes gázárak biztosítása Közép- és Kelet-Európában

A Bizottság aggályai szerint a Gazprom a területi korlátozások útján feldarabolta a piacot, aminek eredményeként öt tagállamban (Bulgáriában, Észtországban, Lettországban, Litvániában és Lengyelországban) túlzó árpolitikát követhetett.

A Gazprom kötelezettséget vállalt arra, hogy a versenyképes gázárak biztosítása érdekében az érintett gázpiacokon több szempontból jelentősen módosítja a szerződéses árkorrekciós rendelkezéseket:

  • A gázárak versenyképes referenciaárakhoz való igazítása:az érintett öt tagállamban a Gazprom a vevőkkel kötött szerződéseinek árkorrekciós rendelkezéseiben versenyképes referenciaárakra – köztük nyugat-európai elosztóárakra – fog hivatkozni. A vevők az árkorrekciós rendelkezések alapján az általuk fizetendő gázár módosítását kérhetik. A kötelezettségvállalások révén a vevők explicit szerződéses jogot kapnak arra, hogy az általuk fizetett áraknak a versenyképes referenciaáraktól való eltérése esetén az árak korrekcióját kérjék. Ez az érintett régiókban a jövőben is biztosítaná a gázárak versenyképességét.
  • Gyakoribb és hatékonyabb árkorrekciók:a Gazprom emellett fokozza az árkorrekciók gyakoriságát és gyorsaságát. Az olyan – például balti államokbeli – szerződések esetében, amelyek jelenleg nem rendelkeznek árkorrekciós rendelkezéssel, a Gazprom be fogja vezetni azokat.

 

3)          A piaci erőfölényből eredő követelések visszavonása

Végül a Bizottság aggályai szerint a Gazprom a gázellátási erőfölénye révén előnyökre tett szert a gázinfrastruktúrához való hozzáféréssel vagy annak ellenőrzésével kapcsolatban. A kifogásközlés aggályokat vetett fel a bulgáriai Déli Áramlat projekt és a Lengyelországba vezető Jamal csővezeték kapcsán.

  • A Gazprom követeléseinek visszavonása: a Déli Áramlat tekintetében a Gazprom kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt megszüntetésével összefüggésben nem kér kártérítést bolgár partnereitől. Ez független attól, hogy a kártérítési keresetek megalapozottak lettek volna-e vagy sem.

A Jamal csővezeték tekintetében a Bizottság vizsgálata szerint a jelenlegi antitröszteljárás egy Lengyelország és Oroszország közötti kormányközi megállapodás hatása miatt nem változtatja meg a tényállást.

A jövőbeli kormányközi megállapodások jobb kezelése érdekében a Bizottság 2016 februárjában jogalkotási javaslatot terjesztett elő a kormányközi megállapodások Bizottság általi előzetes vizsgálatáról. A javaslatot az Európai Parlament 2017. március 2-án elfogadta, jelenleg a Tanács előtt van (lásd még a 2016 decemberében született politikai megállapodásról szóló bizottsági sajtóközleményt).

Az érintett tagállamok – Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia – kötelezettségvállalásokból származó előnyeit az országspecifikus adatlapok szemléltetik.

A kötelezettségvállalások teljes szövege a Bizottság versenypolitikai weboldalán is megtekinthető. A javasolt kötelezettségvállalások összefoglalása az Európai Unió Hivatalos Lapjában fog megjelenni. További információ található a Bizottság versenypolitikai weboldalán és a nyilvános ügyek jegyzékében a 39816 ügyszámon.

IP/17/555

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar

Photos


Documents


gas_hu.pdf