Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vključevanje beguncev: Komisija je združila moči s socialnimi in gospodarskimi partnerji

Bruselj, 20. decembra 2017

Vključevanje beguncev: Komisija je združila moči s socialnimi in gospodarskimi partnerji

Evropska komisija ter socialni in gospodarski partnerji EU[1] bodo danes sklenili „evropsko partnerstvo za vključevanje“, s katerim bodo določili ključna načela in zaveze za podporo in krepitev možnosti za vključevanje beguncev in migrantov, ki zakonito prebivajo v EU, na trg dela.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je pred slavnostnim podpisom dejal: „Zgodnja udeležba na trgu dela je bistvenega pomena za uspešno vključevanje novih priseljencev, zlasti beguncev. Za uspešno vključevanje beguncev morajo svoj delež prispevati vsi akterji, tako javni kot zasebni. Zato želimo združiti moči. Danes se zavezujemo, da bomo v sodelovanju s socialnimi in gospodarskimi partnerji na tem področju ustvarili model ne le na evropski, ampak tudi na nacionalni ravni. Le tako bo migracija lahko predstavljala resnično priložnost za vse, tako za begunce kot za naše družbe.“

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dodala: „Vključevanje v družbo najbolje poteka preko trga dela. Zato bi morala biti ta pot najvarnejša in najkrajša. Danes bomo naredili še en korak v to smer, saj združujemo moči s socialnimi in gospodarskimi partnerji v reševanju izzivov in izkoriščanju priložnosti za vključevanje beguncev na trg dela. Tako bomo v skladu z načeli Evropskega stebra socialnih pravic pripomogli k bolj vključujočim trgom dela in družbam ter prispevali k boljšim, trajnejšim rezultatom za vse.

Generalni sekretar Evropske konfederacije sindikatov Luca Visentini je povedal: „Evropska konfederacija sindikatov se z velikim veseljem pridružuje partnerstvu za spodbujanje vključitve prosilcev za azil in beguncev na trg dela. To je pomemben dosežek. Po našem mnenju bi ga morali razumeti kot nadaljnjo zavezanost socialnih partnerjev in javnih organov k izboljšanju zaposlitvenih možnosti migrantov in njihove enake obravnave po vsej Evropi. Upamo, da bo partnerstvo spodbudilo učinkovite ukrepe in omogočilo praktično podporo. Spremeniti je treba tudi azilno politiko EU. Namesto varovanja in nadzora meja je treba pozornost posvetiti večji solidarnosti in spoštovanju človekovih pravic.“

Generalni direktor združenja Business Europe Markus J. Beyrer je povedal: „V zadnjih letih je bila mnogim beguncem podeljena pravica do prebivanja v Evropi. Podpirati jih moramo pri njihovem prizadevanju, da se čim hitreje vključijo na trg dela. Z doseganjem rezultatov na tem področju bodo Evropa in njene države članice najbolje uresničile naše socialne vrednote. Pri sprejemanju pravnih okvirov bi moral prevladati pragmatizem, da bi delodajalce spodbudili k zaposlovanju beguncev.“

Generalna sekretarka UEAPME Veronique Willems je povedala: „Migracija v Evropi je dejstvo. Vključevanje je nujno potrebno za družbo in gospodarstvo ter je skupna odgovornost več akterjev. Mala in srednja podjetja ter njihove organizacije že veliko prispevajo k vključevanju beguncev na trg dela, a potrebujejo več podpore. Uspeli bomo, če bomo sodelovali na vseh ravneh.“

Generalna sekretarka Evropskega centra delodajalcev in podjetij, ki zagotavljajo javne storitve Valeria Ronzitti (CEEP) je izjavila: „Delodajalci in izvajalci javnih storitev morajo imeti ključno vlogo pri podpori vključevanja migrantov in beguncev v Evropi. V primeru nesreče se odzovejo prvi in opravijo bistvene storitve, pozneje pa so tudi delodajalci. Kot del evropskega partnerstva za vključevanje lahko naši člani z močnejšo podporo in priznavanjem naše skupne odgovornosti bolje opravijo to dvojno nalogo.“

Predsednik Belgijskega združenja gospodarskih zbornic in predstavnik Evropskega združenja gospodarskih zbornic (Eurochambres) René Branders je dodal: „Zgodovina nas uči, da so civilizacije, ki so odprle vrata priseljevanju, zaradi tega napredovale in cvetele. Da bi lahko tako uspevala tudi Evropa, moramo poskrbeti za socialno in gospodarsko vključevanje migrantov. Ne gre le za solidarnost ali moralo: gre za razvoj v svetu, ki se nenehno spreminja. To ni mogoče brez usklajenega pristopa ustreznih deležnikov, zato je vloga tega partnerstva zelo pomembna.“

Vključevanje je lahko uspešno le, če svojo nalogo opravijo vsi pomembni akterji: institucije EU, nacionalni in lokalni organi, socialni in gospodarski partnerji ter organizacije civilne družbe. Partnerstvo za vključevanje določa ključna načela za vključevanje beguncev na trg dela. Ta zajemajo čimprejšnje zagotavljanje podpore, da bi lahko vključevanje koristilo tako beguncem kot gospodarstvu in širši družbi ter omogočilo pristop, pri katerem bi sodelovalo več deležnikov.

Med zavezami, ki so jih sprejeli socialni in gospodarski partnerji, je tudi izmenjava dobrih praks za vključevanje beguncev na trg dela, npr. organiziranje mentorskih programov, s katerimi bi jih vključili na trg dela ali omogočili lažjo identifikacijo, oceno in dokumentiranje znanj, spretnosti in kvalifikacij. Zavezali so se tudi, da bodo skrbeli za promocijo partnerstva med svojimi člani in krepili sodelovanje z javnimi organi na vseh ustreznih ravneh. Evropska komisija si bo med drugim prizadevala spodbujati sinergije s skladi EU in zagotavljati sinergije z drugimi sorodnimi pobudami na evropski ravni, v sodelovanju z ustreznimi organi, skupinami, odbori in omrežji ter s socialnimi in gospodarskimi partnerji pa bo še naprej podpirala vključevanje beguncev na trg dela.

V imenu Komisije bosta partnerstvo danes podpisala evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos ter evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen.

Ozadje

Če ne izkoristimo potenciala beguncev v EU, bomo glede na sedanje in prihodnje pomanjkanje strokovnega znanja in potrebe trga dela zapravili dragocene vire, tako za posameznike, ki jih to zadeva, kot za gospodarstvo in družbo kot celoto. Naložbe v usposabljanje in polno aktiviranje sedanje delovne sile bi se morale sicer nadaljevati, vendar lahko tudi begunci, če so dobro vključeni, prispevajo k trgom dela EU in pripomorejo k reševanju demografskih izzivov.

Kot kažejo študije, se begunci soočajo s precejšnjimi ovirami pri dostopu do zaposlitve in so na trgu dela ena od najbolj ranljivih skupin državljanov tretjih držav. V letu 2014 je bila stopnja zaposlenosti beguncev za 15–20 % nižja od stopnje zaposlenosti domačinov, še zlasti nizka pa je bila pri ženskah. Poleg tega so begunci pogosto preveč kvalificirani za delo, ki ga opravljajo. To je deloma zaradi slabega znanja jezika države gostiteljice, deloma pa zato, ker njihove kvalifikacije niso uradno priznane oziroma jih ne priznava njihov delodajalec.

Komisija je za podporo dejavnostim držav članic na področju vključevanja 7. junija 2016 sprejela akcijski načrt za vključevanje državljanov tretjih držav. S programom za nova znanja in spretnosti v Evropi, ki ga je sprejela 10. junija 2016, je začela izvajati deset ukrepov, katerih namen je ljudem v EU omogočiti ustrezno usposabljanje, znanja in spretnosti ter podporo. Sem spada tudi ocena poklicnega profila migrantov in beguncev, s pomočjo katere bi lahko nadgradili svoja znanja in spretnosti. Zlasti javni zavodi za zaposlovanje ali centri za integracijo bodo lahko s pomočjo orodja EU za profiliranje znanj in spretnosti državljanov tretjih držav, ki je začelo delovati novembra letos, dokumentirali znanja in spretnosti ter delovne izkušnje državljanov tretjih držav ter tako omogočili hitrejši dostop do zaposlitve ali usposabljanja. V nekaterih primerih se bodo begunci lahko potem vrnili domov, tam pa bodo lahko z znanji in spretnostmi, ki so jih pridobili v EU, pomembno prispevali k nadaljnjemu razvoju ali obnovi svojih držav.

Socialni in gospodarski partnerji so se zavezali, da bodo olajšali vključevanje beguncev na trg dela. Na tristranskem socialnem vrhu o begunski krizi je bila 16. marca 2016 sprejeta skupna izjava evropskih gospodarskih in socialnih partnerjev. Delodajalci ter predstavniki socialnih in gospodarskih partnerjev so 23. maja 2017 v okviru drugega evropskega dialoga o znanjih in migracijah razpravljali o izzivih in koristih vključevanja državljanov tretjih držav na trg dela in si izmenjali dobre prakse. Istega dne se je začela pobuda Delodajalci z združenimi močmi za spodbujanje vključevanja.

Evropski socialni sklad (ESS) je glavni instrument financiranja podpore za vključevanje na trg dela, ki je namenjena tudi migrantom. Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) lahko prav tako zagotovi sredstva za financiranje pripravljalnih ukrepov za lažji dostop do trga dela. Novembra 2017 je bil objavljen razpis za zbiranje predlogov v okviru sklada AMIF (rok za oddajo predlogov je 1. marec 2018), da bi podprli pobude delodajalcev ter socialnih in gospodarskih partnerjev za vključevanje beguncev in drugih migrantov na trg dela.

Več informacij

Celotno besedilo evropskega partnerstva za vključevanje

Pridružite se pobudi „delodajalci z združenimi močmi za spodbujanje vključevanja“

Akcijski načrt Komisije za vključevanje državljanov tretjih držav

Evropsko spletišče o vključevanju

Obetavne prakse v državah članicah EU na področju vključevanja prosilcev za azil in beguncev na trg dela ter njihovega socialnega vključevanja

Orodje EU za profiliranje znanj in spretnosti za državljane tretjih držav

Evropska koalicija za vajeništva

Pregled razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi 2016, poglavje 3.

Evropski steber socialnih pravic 

 

[1]ETUC, BusinessEurope, UAPME, CEEP in Eurochambers

IP/17/5352

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar