Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Integrarea refugiaților: Comisia își unește forțele cu partenerii sociali și economici

Bruxelles, 20 decembrie 2017

Integrarea refugiaților: Comisia își unește forțele cu partenerii sociali și economici

Astăzi, Comisia Europeană și partenerii sociali și economici ai UE[1] vor semna un „parteneriat european pentru integrare”, în care se stabilesc principii și angajamente-cheie menite să sprijine și să consolideze oportunitățile pe care le au refugiații și migranții cu drept de ședere în UE de a se integra pe piața europeană a forței de muncă.

Înainte de ceremonia de semnare, comisarul Avramopoulos a declarat: „Pentru o integrare reușită a noilor veniți, inclusiv a refugiaților, este esențial ca aceștia să aibă un acces rapid la piața forței de muncă. Toți actorii, publici și privați, trebuie să contribuie la integrarea cu succes a refugiaților și acesta este motivul pentru care dorim să ne unim forțele. Astăzi ne angajăm să colaborăm cu partenerii sociali și economici pentru a crea un model în acest sens, nu numai la nivel european, ci și la nivel național. Doar în acest fel migrația va putea deveni o oportunitate reală pentru toți, atât pentru refugiați, cât și pentru societățile noastre.”

Comisarul Thyssen a adăugat: „Cea mai bună cale către integrarea socială este prin intermediul pieței forței de muncă și de aceea calea respectivă ar trebui să fie, de asemenea, cât mai sigură și mai scurtă posibil. Astăzi facem încă un pas în această direcție și ne unim forțele cu partenerii sociali și economici europeni pentru a aborda provocările și pentru a valorifica oportunitățile oferite de integrarea refugiaților pe piața forței de muncă. Astfel vom contribui la crearea unor societăți și a unor piețe ale muncii mai incluzive, precum și la obținerea unor rezultate mai bune și mai sustenabile pentru toți, în conformitate cu principiile consacrate în pilonul european al drepturilor sociale.”

Luca Visentini, secretar general al CES, a declarat: „CES este foarte încântat să participe la acest parteneriat pentru a promova integrarea solicitanților de azil și a refugiaților pe piața forței de muncă. Este o realizare importantă, care ar trebui considerată, în opinia noastră, o continuare a angajamentului partenerilor sociali și al autorităților publice de a spori oportunitățile de angajare ale migranților și de a îmbunătăți egalitatea de tratament pretutindeni în Europa. Sperăm că acest parteneriat va promova acțiuni eficace și va deschide calea către forme concrete de sprijin. Este necesară, de asemenea, o modificare a politicii UE în domeniul azilului, pentru a trece de la o abordare bazată exclusiv pe securitate și pe controlul la frontiere la o mai mare solidaritate și respectare a drepturilor omului.”

Markus J. Beyrer, director general în cadrul BusinessEurope, a declarat: „În ultimii ani, mulți refugiați au obținut dreptul de ședere în Europa. Ei ar trebui să fie sprijiniți cât mai rapid posibil în eforturile lor de a juca un rol activ pe piața forței de muncă. Obținerea de rezultate este cel mai bun mod prin care Europa și statele sale membre pot concretiza valorile noastre sociale. Trebuie să fim în primul rând pragmatici în adaptarea cadrelor juridice, astfel încât angajatorii să fie încurajați să angajeze refugiați.”

Véronique Willems, secretar general al UEAPME, a declarat: „Migrația în Europa este o realitate. Integrarea este o necesitate pentru societate și economie și reprezintă o responsabilitate comună a mai multor actori. IMM-urile și organizațiile lor se implică deja foarte mult în integrarea refugiaților pe piața forței de muncă, dar au nevoie de mai mult sprijin. Cooperarea mai strânsă la toate nivelurile reprezintă calea de urmat”.

Valeria Ronzitti, secretar general al CEEP (Centrul European al Angajatorilor și Întreprinderilor care oferă Servicii Publice și Servicii de interes general), a declarat: „Angajatorii și furnizorii de servicii publice au de jucat un rol esențial pentru sprijinirea integrării migranților și a refugiaților în Europa. Ei sunt, într-o primă fază, furnizori de servicii esențiale, iar, într-o fază ulterioară a procesului, angajatori. Participarea noastră la parteneriatul european pentru integrare îi va ajuta pe membrii noștri să îndeplinească această dublă misiune, dat fiind că responsabilitatea noastră comună va beneficia de sprijin și recunoaștere sporite.”

René Branders, președinte al Federației belgiene a camerelor de comerț și reprezentant al Eurochambres, a declarat: „Istoria ne arată că civilizațiile care își deschid porțile pentru imigrație au crescut și au prosperat în consecință. Dacă Europa dorește să obțină aceleași beneficii, trebuie să-i integrăm pe migranți la nivel social și economic. Nu este doar o chestiune morală sau de solidaritate: este o chestiune de evoluție într-o lume în continuă schimbare. În acest sens este necesară o abordare coordonată între părțile interesate relevante: iată motivul pentru care acest parteneriat are o importanță deosebită.”

Integrarea poate fi eficace numai dacă fiecare dintre actorii implicați își joacă rolul care îi revine: instituțiile UE, autoritățile naționale și locale, partenerii sociali și economici și organizațiile societății civile. Parteneriatul pentru integrare stabilește principiile fundamentale pentru integrarea refugiaților pe piața forței de muncă, precum acordarea de sprijin cât mai curând posibil, asigurarea faptului că integrarea aduce beneficii atât refugiaților, cât și economiei și societății în ansamblul lor și garantarea unei abordări multipartite.

Printre angajamentele asumate de partenerii sociali și economici se numără schimbul de bune practici pentru integrarea refugiaților pe piața forței de muncă, precum organizarea de programe de mentorat pentru integrarea acestora la locul de muncă sau facilitarea identificării, evaluării și documentării competențelor și a calificărilor. Partenerii sociali și economici s-au angajat, de asemenea, să promoveze parteneriatul în rândul membrilor lor, precum și să consolideze cooperarea cu autoritățile publice de la toate nivelurile corespunzătoare. Comisia Europeană se va strădui, printre altele, să promoveze sinergiile cu fondurile UE, să asigure sinergii cu alte inițiative conexe la nivel european și să continue colaborarea cu organismele, grupurile, comitetele și rețelele relevante ale UE, precum și cu partenerii sociali și economici, pentru a sprijini integrarea refugiaților pe piața forței de muncă.

Parteneriatul va fi semnat, în numele Comisiei, de Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, și de Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă.

Context

În contextul actualelor și viitoarelor deficite de competențe și necesități de pe piața forței de muncă, neexploatarea potențialului pe care îl reprezintă refugiații aflați în UE reprezintă o enormă risipă de resurse, atât pentru persoanele în cauză, cât și pentru economie și societate în ansamblul lor. Dacă, pe de o parte, investițiile pentru formarea și activarea în întregime a forței de muncă existente ar trebui să continue, pe de altă parte refugiații – dacă sunt bine integrați – ar putea contribui și ei la piețele muncii din UE și la abordarea provocărilor demografice.

Conform studiilor, refugiații se confruntă cu obstacole semnificative în ceea ce privește încadrarea în muncă și reprezintă unul dintre cele mai vulnerabile grupuri de resortisanți din țările terțe de pe piața forței de muncă. În 2014, rata de ocupare profesională a refugiaților a fost cu 15-20 % mai mică decât cea a persoanelor autohtone, înregistrând niveluri deosebit de scăzute în rândul femeilor. În plus, refugiații sunt adesea supracalificați pentru locurile de muncă pe care le ocupă, ceea ce se datorează, în parte, competențelor lor mai scăzute în limba țării-gazdă și, în parte, nerecunoașterii calificărilor lor, la nivel oficial sau din partea angajatorilor.

Pentru a sprijini eforturile de integrare depuse de statele membre, Comisia a adoptat, la data de 7 iunie 2016, un plan de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe. Noua agendă pentru competențe în Europa, adoptată de Comisie la 10 iunie 2016, a lansat zece acțiuni menite să pună la dispoziția locuitorilor UE formarea, sprijinul și competențele adecvate, inclusiv evaluări ale profilurilor migranților și refugiaților pentru îmbunătățirea competențelor acestora. În special, instrumentul UE de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe, lansat în luna noiembrie a acestui an, este menit să ajute autoritățile naționale, precum serviciile publice de ocupare a forței de muncă sau centrele de integrare, să identifice competențele și experiența profesională a resortisanților din țările terțe și să faciliteze, astfel, un acces mai rapid la formare sau la încadrarea în muncă. În unele cazuri, refugiații ar putea în cele din urmă să se întoarcă în țările lor de origine, la a căror reconstrucție sau dezvoltare ulterioară își pot aduce o contribuție importantă datorită competențelor dobândite în UE.

Partenerii sociali și economici se angajează să faciliteze integrarea refugiaților pe piața forței de muncă. În cadrul reuniunii sociale tripartite la nivel înalt din 16 martie 2016, a fost prezentată o declarație comună a partenerilor economici și sociali europeni referitoare la criza refugiaților. La 23 mai 2017, în cadrul celui de-al doilea dialog european privind competențele și migrația, angajatorii și reprezentanții partenerilor sociali și economici au discutat despre provocările și beneficiile integrării resortisanților din țările terțe pe piața forței de muncă și au făcut schimb de bune practici. În aceeași zi a fost lansată inițiativa „Angajatorii își unesc eforturile pentru a contribui la integrare”.

Fondul social european (FSE) este principalul instrument de finanțare care sprijină incluziunea pe piața forței de muncă, inclusiv a migranților. De asemenea, Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) poate finanța acțiuni preliminare pentru facilitarea accesului la piața forței de muncă. În noiembrie 2017 a fost lansată o cerere de propuneri în cadrul FAMI (cu termenul de 1 martie 2018), cu scopul de a sprijini inițiativele lansate de angajatori și de partenerii sociali și economici pentru promovarea integrării refugiaților și a altor migranți pe piața forței de muncă.

Informații suplimentare

Textul integral al parteneriatului european pentru integrare

Înscrieți-vă la Inițiativa „Angajatorii pentru integrare”

Planul de acțiune al Comisiei privind integrarea resortisanților din țările terțe

Site-ul european privind integrarea

Practici promițătoare în materie de integrare pe piața muncii și de incluziune socială a solicitanților de azil și a refugiaților care se află în statele membre ale UE

Instrumentul de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe

Alianța europeană pentru ucenicii

Evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa 2016, capitolul 3

Pilonul european al drepturilor sociale

 

 

[1]CES, BusinessEurope, UAPME, CEEP și Eurochambres

IP/17/5352

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar