Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A menekültek beilleszkedése: a Bizottság összefog a szociális és gazdasági partnerekkel

Brüsszel, 2017. december 20.

A menekültek beilleszkedése: a Bizottság összefog a szociális és gazdasági partnerekkel

Az Európai Bizottság és az EU szociális és gazdasági partnerei[1] a mai napon aláírják az „Európai integrációs partnerséget”, amely kulcsfontosságú elveket és kötelezettségvállalásokat állapít meg arra vonatkozóan, hogy támogassák és erősítsék az EU-ban jogszerűen tartózkodó menekültek és migránsok európai munkaerőpiaci beilleszkedésének lehetőségeit.

Az aláírási ünnepséget megelőzően Avramopulosz biztos a következőket nyilatkozta: „A korai munkaerőpiaci részvétel döntő fontosságú az újonnan érkezők és különösen a menekültek sikeres beilleszkedése szempontjából. A menekültek sikeres integrálásából valamennyi – magán és állami – szereplőnek ki kell vennie a részét, és ezért szeretnénk közös erővel fellépni. A mai napon kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szociális és gazdasági partnerekkel együttműködve erre nem csupán európai, hanem nemzeti szinten is mintát teremtünk. Csak ilyen módon válhat a migráció valódi lehetőséggé mind a menekültek, mind társadalmaink számára.”

Thyssen biztos hozzáfűzte: „A társadalmi integráció legmegfelelőbb módja a munkaerőpiaci részvétel. Ezért az is helyénvaló, hogy ez a lehető legbiztonságosabban és legrövidebb időn belül megtörténjen. A mai napon, azzal hogy szociális és gazdasági partnereinkkel összefogunk, további lépést teszünk afelé, hogy leküzdjük a kihívásokat és megragadjuk a lehetőségeket a menekültek munkaerőpiaci integrálására. Mindez befogadóbb munkaerőpiacok és társadalmak kialakítását, és mindenki számára kedvezőbb és fenntarthatóbb eredmények elérését segíti elő összhangban a szociális jogok európai pillérébe foglalt elvekkel.

Luca Visentini, az ESZSZ főtitkára a következőket nyilatkozta: „Az ESZSZ örömmel csatlakozik a menedékkérők és menekültek munkaerőpiaci beilleszkedését segítő partnerséghez. Ez fontos eredmény. Mindez véleményünk szerint a szociális partnerek és hatóságok azon kötelezettségvállalásának továbbvitele, hogy bővítik a migránsok foglalkoztatási lehetőségeit és Európa minden pontján egyenlő bánásmódot biztosítanak számukra. Reméljük, hogy a partnerség hatékony intézkedéseket fog ösztönözni és gyakorlati támogatást tesz elérhetővé. Az EU menekültügyi politikájának is változnia kell, a biztonság és határellenőrzés kizárólagossága helyett a szolidaritás fokozását és az emberi jogok tiszteletben tartását kell előtérbe helyezni.”

Markus J. Beyrer, a Business Europe főigazgatója a következőket mondta: „Az elmúlt években sok menekült számára biztosították az európai tartózkodás jogát. Helyénvaló támogatni az érintettek azon erőfeszítéseit, hogy mihamarabb aktívan vegyenek részt a munkaerőpiacokon. Európa és tagállamai azzal állhatnak ki leginkább szociális értékeink mellett, ha valós eredményeket mutatnak fel. A jogi keretek kiigazításakor elsősorban pragmatizmusra van szükség a munkaadók menekültek alkalmazására való ösztönzése céljából.”

Veronique Willems, az UEAPME főtitkára a következőket nyilatkozta: „A migráció ténykérdés Európában. A társadalom és a gazdaság érdekében integrációra van szükség, ami számos szereplő közös felelőssége. A kkv-k és szervezeteik már sokat tesznek a menekültek munkaerőpiaci integrációjáért, azonban erőteljesebb támogatásra van szükségük. Minden szinten szorosabbra kell fűzni az együttműködést, mivel ez a helyes előrevezető út”.

Valeria Ronzitti, a CEEP (Állami és Közszolgáltatási Vállalatok Európai Központjának) főtitkára a következőket mondta: „A munkáltatók és a közszolgáltatást végző szolgáltatók kulcsszerepet játszanak a migránsok és a menekültek európai beilleszkedésében. Alapvető szolgáltatásokat nyújtó elsődleges beavatkozóként, a folyamat későbbi szakaszában pedig munkáltatóként lépnek fel. Az Európai integrációs partnerség részeként tagjaink jobban eleget tudnak majd tenni e kettős szerepkörnek, közös felelősségünk hatékonyabb támogatása és elismerése révén.

René Branders, a belga Kereskedelmi Kamarák Szövetségének elnöke, és az Eurochambres képviselője így nyilatkozott: „A történelem arról tanúskodik, hogy azok a civilizációk indultak növekedésnek és virágzásnak, amelyek szélesre tárták kapuikat a bevándorlás előtt. Ha Európa hasonló előnyöket kíván kovácsolni, társadalmilag és gazdaságilag integrálnunk kell a migránsokat. Ez nem pusztán szolidaritás kérdése vagy erkölcsi kötelesség, hanem a változó világhoz való alkalmazkodás kérdése is. Ehhez összehangolt megközelítésre van szükség az érdekeltek között, ezért ez a partnerség értékes szerepet fog játszani.”

Az integráció csak akkor lehet sikeres, ha valamennyi szereplő – az uniós intézményektől kezdve a nemzeti és helyi hatóságokon át a szociális és gazdasági partnerekig és a civil társadalmi szervezetekig – kiveszi abból a részét. Az integrációs partnerség lefekteti a menekültek munkaerőpiaci integrációjának legfontosabb elveit, többek között a lehető legkorábbi segítségnyújtást, annak biztosítását, hogy az integráció a menekültek, valamint a gazdaság és az egész társadalom számára előnyös legyen, továbbá a többszereplős megközelítés érvényesítését.

A kötelezettségvállalások körében a szociális és gazdasági partnerek vállalták a menekültek munkaerőpiaci integrációjára vonatkozó bevált módszerek megosztását, például a munkaerőpiaci beilleszkedésüket segítő mentorálási programok szervezését, vagy a készségek és képesítések azonosításának, értékelésének és dokumentálásának elősegítését. Kötelezettséget vállaltak továbbá arra, hogy tagjaik körében előmozdítják a partnerséget, és minden megfelelő szinten erősítik az együttműködést a közigazgatási szervekkel. Az Európai Bizottság többek között vállalja, hogy szinergiákat mozdít elő uniós alapokkal, illetve alakít ki egyéb kapcsolódó európai szintű kezdeményezésekkel, valamint továbbra is együttműködik az érintett uniós szervekkel, csoportokkal, bizottságokkal és hálózatokkal, valamint a szociális és gazdasági partnerekkel a menekültek munkaerőpiaci integrációjának támogatása céljából.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos és Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos írják alá a partnerséget a Bizottság nevében.

Háttér-információk

A jelenlegi és jövőbeni szakemberhiányra és munkaerőpiaci szükségletekre tekintettel, a menekültekben rejlő lehetőségek mellőzése komoly erőforrás-pazarlást jelentene az érintett egyének, valamint a gazdaság és a társadalom egésze számára. Jóllehet a meglévő munkaerő képzése és teljes mozgósítása további beruházásokat tesz szükségessé, a menekültek – megfelelő integrálásuk esetén – szintén hozzájárulhatnak az EU munkaerőpiacaihoz és elősegíthetik a demográfiai kihívás kezelését.

Tanulmányok szerint a menekültek munkába állása komoly akadályokba ütközik, és a harmadik országbeli állampolgárok közül ők alkotják az egyik legkiszolgáltatottabb csoportot a munkaerőpiacon. 2014-ben a menekültek foglalkoztatási rátája 15–20 %-kal volt alacsonyabb a helyi lakosságénál, a nők körében pedig különösen alacsony volt a foglalkoztatottság. A menekültek ráadásul gyakran túlképzettek ahhoz a munkához, amit végeznek. Ez részben annak tulajdonítható, hogy alacsonyabb szinten ismerik a befogadó állam nyelvét, részben pedig annak, hogy a hatóságok vagy a munkáltatók nem ismerik el a képesítéseiket.

A tagállamok integrációs erőfeszítéseinek támogatása érdekében a Bizottság 2016. június 7-én elfogadta a harmadik országbeli állampolgárok integrációjára vonatkozó cselekvési tervet. A Bizottság által 2016. június 10-én elfogadott Új európai készségfejlesztési program keretében tíz intézkedés indult annak érdekében, hogy megfelelő képzést, készségeket és támogatást tegyen elérhetővé az EU lakossága számára, beleértve a migránsok és menekültek profiljának készségfejlesztési célú értékelését. Először is idén novemberben útjára bocsátották a Harmadik országbeli állampolgárok uniós készségprofil-készítő eszközét, amelyet arra dolgoztak ki, hogy segítse a nemzeti hatóságokat, például a foglalkoztatási szolgálatokat vagy integrációs központokat a harmadik országbeli állampolgárok készségeinek és munkatapasztalatainak feltérképezésében, ezáltal megkönnyítve a gyorsabb munkavállalást vagy képzést. Egyes esetekben a menekültek végül visszatérhetnek hazájukba, ahol az EU-ban elsajátított készségeknek köszönhetően fontos szerepet játszhatnak az ország további fejlesztésében vagy újjáépítésében.

A szociális és gazdasági partnerek készek megkönnyíteni a menekültek munkaerőpiaci integrációját. A 2016. március 16-i Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozón előterjesztették az európai gazdasági és szociális partnerek menekültválságra vonatkozó együttes nyilatkozatát. 2017. május 23-án, a készségekről és a migrációról szóló második európai párbeszéd alkalmával a munkáltatók, valamint a szociális és gazdasági partnerek képviselői megvitatták a harmadik országbeli állampolgárok munkaerőpiaci integrációjának kihívásait és előnyeit, valamint megosztották egymással a bevált gyakorlatokat. Ugyanezen a napon elindították a „Munkaadók együtt az integrációért” elnevezésű kezdeményezést.

Az Európai Szociális Alap a munkaerőpiaci integráció – ideértve a migránsok munkaerőpiaci integrációját is – fő finanszírozási eszköze. A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap szintén nyújthat finanszírozást a munkaerőpiacra való belépést előkészítő intézkedésekhez. A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében 2017 novemberében pályázati felhívást tettek közzé (határidő: 2018. március 1.) a munkaadók és a szociális és gazdasági partnerek menekültek és egyéb migránsok munkaerőpiaci integrációját elősegítő kezdeményezéseinek támogatására.

További információk

Az Európai integrációs partnerség teljes szövege

Csatlakozzon az „Európai integrációs partnerséghez”

A harmadik országbeli állampolgárok integrációjára vonatkozó bizottsági cselekvési terv

Az európai integrációs honlap.

A menedékkérők és menekültek munkaerőpiaci és társadalmi integrációjával kapcsolatos ígéretes uniós tagállami gyakorlatok

A harmadik országbeli állampolgárok uniós készségprofil-készítő eszköze

A tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetsége

Foglalkoztatás és szociális fejlemények Európában, 2016, 3. fejezet:

A szociális jogok európai pillére

 

 

[1]ESZSZ, BusinessEurope, UAPME, CEEP és Eurochambers.

IP/17/5352

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar