Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Integracija izbjeglica: Komisija se udružuje sa socijalnim i gospodarskim partnerima

Bruxelles, 20. prosinca 2017.

Integracija izbjeglica: Komisija se udružuje sa socijalnim i gospodarskim partnerima

Europska komisija te socijalni i gospodarski partneri EU-a[1] danas će potpisati „Europsko partnerstvo za integraciju” radi utvrđivanja ključnih načela i obveza kako bi se izbjeglicama i migrantima koji zakonito borave u EU-u pružile bolje prilike za integraciju na europsko tržište rada.

Uoči svečanosti potpisivanja povjerenik Avramopoulos izjavio je: „Rano sudjelovanje na tržištu rada ključno je za uspješnu integraciju novih doseljenika, posebno izbjeglica. Svi dionici, i oni iz javnog i oni iz privatnog sektora, trebaju ispuniti svoj dio obveza kako bi se izbjeglice uspješno integrirale. Zato se u tome želimo udružiti. Danas se obvezujemo na suradnju sa socijalnim i gospodarskim partnerima kako bismo uspostavili obrazac koji će se primjenjivati i na europskoj i na nacionalnoj razini. Jedino tako migraciju možemo učiniti istinskom prilikom za sve, i za izbjeglice i za naša društva.”

Povjerenica Thyssen dodala je: „U društvo se najlakše integrirati preko tržišta rada. Zato bi taj put do integracije trebao biti najsigurniji i najbrži. Danas poduzimamo još jedan korak u tom smjeru te se udružujemo sa socijalnim i gospodarskim partnerima kako bismo se suočili s izazovima i iskoristili prilike koje pred nas postavlja integracija izbjeglica u tržište rada.Pridonijet ćemo stvaranju uključivijih tržišta rada i društava te ostvariti veću i održiviju korist za sve, u skladu s načelima na kojima se temelji Europski stup socijalnih prava.”

Luca Visentini, glavni tajnik Europske konfederacije sindikata, izjavio je: „Radujemo se tome što će se Europska konfederacija sindikata pridružiti partnerstvu za promicanje integracije tražitelja azila i izbjeglica u tržište rada. To je važno postignuće. Mislimo da bi na njega trebalo gledati kao na nastavak obveze socijalnih partnera i javnih tijela da se za migrante poboljšaju mogućnosti zapošljavanja i da se prema njima postupa kao prema jednakima svugdje u Europi. Nadamo se da će partnerstvo potaknuti djelotvorne mjere i mobilizirati praktičnu potporu. Potrebno je i uvesti promjene u EU-ovu politiku azila te se usmjeriti i na solidarnost i poštovanje ljudskih prava, a ne samo na sigurnost i nadzor granica.”

Glavni direktor europske poslovne zajednice, Business Europe, Markus J. Beyrer izjavio je: „Proteklih je godina velikom broju izbjeglica omogućeno da ostanu u Europi. Trebamo podržati njihova nastojanja da se što prije uključe u tržište rada. Kako bi Europa i njezine države članice ostvarile naše socijalne vrijednosti, trebamo postizati rezultate. Prilagodbi pravnih okvira kako bi se poslodavce potaknulo na zapošljavanje izbjeglica trebalo bi pristupiti na pragmatičan način.”

Glavna tajnica UEAPME-a Véronique Willems izjavila je: „Migracije su europska realnost. Integracija je nužna i za društvo i za gospodarstvo. Za nju je zajednički odgovorno više dionika. MSP-ovi i njihove organizacije već pridonose integraciji izbjeglica u tržište rada, ali im je potrebna snažnija potpora. Pravi je način za nastavak rada bliskija suradnja na svim razinama.”

Glavna tajnica CEEP-a (Europskog centra poslodavaca i poduzeća koji pružaju javne usluge i usluge od općeg interesa) Valeria Ronzitti izjavila je: „Poslodavci i pružatelji javnih usluga imaju važnu ulogu u podupiranju integracije migranata i izbjeglica u Europi. Na samom početku procesa pružaju im najvažnije osnovne usluge, a kasnije i zaposlenje. Sudjelovanjem u Europskom partnerstvu za integraciju naši će članovi dobiti potporu pri ispunjavanju te dvostruke obveze te će se prepoznati naša zajednička odgovornost.”

René Branders, predsjednik Belgijske federacije gospodarskih komora i predstavnik organizacije Eurochambres, izjavio je: „Primjeri iz povijesti pokazuju nam da civilizacije koje otvore svoja vrata imigraciji od nje kasnije ostvaruju korist. Kako bi Europa također ostvarila takvu korist, trebamo uključiti migrante u svoje društvo i gospodarstvo. To nije samo pitanje solidarnosti ili morala: to je pitanje evolucije u svijetu koji se mijenja. Zato je potreban koordiniran pristup svih dionika, čemu će uvelike pridonijeti ovo partnerstvo.”

Integracija je učinkovita samo ako u njoj aktivno sudjeluju svi relevantni dionici: institucije EU-a, nacionalna i lokalna nadležna tijela, socijalni i gospodarski partneri te organizacije civilnog društva. Partnerstvom za integraciju utvrđuju se ključna načela za integraciju izbjeglica u tržište rada, uključujući pružanje potpore što ranije u tom procesu, čime će se osigurati da od integracije korist ostvare izbjeglice, ali i gospodarstvo i društvo u cjelini, te će se zauzeti pristup koji uključuje više dionika.

Obveze koje su socijalni i gospodarski partneri preuzeli uključuju razmjenu najbolje prakse za integraciju izbjeglica u tržište rada, kao što je organizacija programa mentorstva kako bi se integrirali na radnom mjestu ili pojednostavnjivanje utvrđivanja, procjene i evidentiranja vještina i kvalifikacija. Osim toga, obvezali su se da će promicati partnerstvo među svojim članovima te pojačati suradnju s javnim tijelima na svim odgovarajućim razinama. Europska komisija nastojat će, među ostalim, promicati sinergije s fondovima EU-a i osiguravati sinergije s drugim povezanim inicijativama na europskoj razini te će nastaviti surađivati s relevantnim tijelima, skupinama, odborima i mrežama EU-a te sa socijalnim i gospodarskim partnerima kako bi poduprla integraciju izbjeglica u tržište rada.

Partnerstvo će u ime Komisije potpisati povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos i povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen.

Kontekst

S obzirom na trenutačne i buduće nedostatke vještina i potrebe na tržištu rada, neiskorištavanje potencijala izbjeglica u EU-u predstavljalo bi golem gubitak resursa za njih, ali i za naše gospodarstvo i društvo u cjelini. Ulaganja u izobrazbu i potpuno aktiviranje postojeće radne snage trebala bi se nastaviti, ali izbjeglice koje se uspješno integriraju mogu u jednakoj mjeri pridonijeti tržištima rada u EU-u i pomoći nam da se suočimo s demografskim izazovima.

Istraživanja pokazuju da se izbjeglice suočavaju s velikim preprekama u pristupu zapošljavanju i da su jedna od najranjivijih skupina državljana trećih zemalja na tržištu rada. Stopa zaposlenosti izbjeglica 2014. bila je 15 % do 20 % niža od stope zaposlenostiosoba rođenih u Europi, a stopa zaposlenosti žena bila je posebno niska. Osim toga, izbjeglice su često prekvalificirane za poslove koje obavljaju, za što je djelomično odgovorno njihovo nešto slabije poznavanje jezika u zemlji domaćinu, ali i to što se njihove kvalifikacije službeno ne priznaju ili ih ne priznaju poslodavci.

Kako bi se državama članicama pružila potpora za integraciju, Komisija je 7. lipnja 2016. donijela Akcijski plan za integraciju državljana trećih zemalja. U Novom programu vještina za Europu, koji je Komisija donijela 10. lipnja 2016., pokrenuto je deset mjera kako bi se ljudima u EU-u omogućio pristup odgovarajućem osposobljavanju, vještinama i potpori, uključujući profiliranje, kako bi migranti i izbjeglice mogli poboljšati svoje vještine. Konkretnije, Alat EU-a za profiliranje vještina državljana trećih zemalja, koji je pokrenut u studenome ove godine, osmišljen je kako bi se nacionalnim tijelima, kao što su javne službe za zapošljavanje ili centri za integraciju, pomoglo pri utvrđivanju vještina i radnog iskustva državljana trećih zemalja i tako ubrzalo pristup tih osoba zapošljavanju ili izobrazbi. U nekim bi se slučajevima izbjeglice mogle vratiti svojim domovima i uz pomoć vještina koje su stekle u EU-u pridonijeti razvoju ili obnovi svojih zemalja.

Socijalni i gospodarski partneri obvezali su se da će olakšati integraciju izbjeglica u tržište rada. Zajednička izjava europskih gospodarskih i socijalnih partnera o izbjegličkoj krizi predstavljena je na Trostranom socijalnom samitu održanom 16. ožujka 2016. U okviru drugog europskog dijaloga o vještinama i migracijama održanog 23. svibnja 2017. poslodavci i predstavnici socijalnih i gospodarskih partnera raspravljali su o izazovima i koristima od integracije državljana trećih zemalja u tržište rada te razmijenili dobre prakse. Istog je dana pokrenuta inicijativa pod nazivom „Poslodavci zajednički za integraciju”.

Europski socijalni fond (ESF) glavni je financijski instrument za potporu uključivanju u tržište rada, među ostalim i uključivanju migranata. Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI) također može osigurati financijska sredstva za pripremne mjere kojima se olakšava pristup tržištu rada. U studenome 2017. objavljen je poziv na podnošenje ponuda u okviru FAMI-ja (s rokom 1. ožujka 2018.) kako bi se podržale inicijative poslodavaca i socijalnih i gospodarskih partnera za promicanje integracije izbjeglica i drugih migranata u tržište rada.

Dodatne informacije

Potpuni tekst Europskog partnerstva za integraciju

Prijavite se za inicijativu „Poslodavci zajednički za integraciju”

Akcijski plan Komisije za integraciju državljana trećih zemalja

Europske internetske stranice o integraciji

Obećavajuće prakse integracije u tržište rada i socijalnog uključivanja za tražitelje azila i izbjeglice u državama članicama EU-a

Alat EU-a za profiliranje vještina državljana trećih zemalja

Europski savez za naukovanje

Employment and Social Development in Europe 2016 (Zapošljavanje i socijalna kretanja u Europi 2016.), poglavlje 3.:

Europski stup socijalnih prava

 

 

[1]ETUC, BusinessEurope, UAPME, CEEP i Eurochambers

IP/17/5352

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar