Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

EU uvaja nova pravila o trgovinski zaščiti

Bruselj, 20. decembra 2017

Danes začne veljati nova zakonodaja EU o trgovinski zaščiti, ki je sestavni del agende predsednika Junckerja za Evropo, ki varuje. Spremenila bo način, kako se EU spopada z dampinškim in subvencioniranim uvozom iz držav z znatnimi izkrivljanji trga s strani države.

Evropska komisija je prav tako objavila prvo poročilo o državi glede izkrivljanj s strani države.

Revidirana zakonodaja je po objavi v Uradnem listu Evropske unije začela veljati malo več kot eno leto po tem, ko jo je predlagala Komisija. Uvaja nov način izračuna, ali je prišlo do dampinga pri uvozu v EU iz držav, v katerih je gospodarstvo izkrivljeno zaradi vmešavanja države.

Namen tega novega zakonodajnega akta je zagotoviti, da ima Evropa instrumente trgovinske zaščite, s katerimi je lahko kos trenutnim razmeram v mednarodnem trgovinskem okolju (zlasti izkrivljanjem s strani države, ki prepogosto povzročajo presežne zmogljivosti), pri tem pa v celoti spoštuje mednarodne obveznosti EU v pravnem okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO).

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je povedal: „EU je eden najbolj odprtih trgov na svetu in bo to tudi ostala. Zdaj in v prihodnje bomo v prvi obrambni liniji pri zagovarjanju odprte, pravične in na pravilih temelječe trgovine. Vendar to ne pomeni, da smo naivni. Naše trdno in na dejstvih temelječe prepričanje, da trgovina prinaša blaginjo, nas ne bo zaustavilo pri zaščiti naših delavcev in podjetij z vsemi legitimnimi orodji, ko drugi ne spoštujejo pravil. S to novo zakonodajo in novim sklopom posodobljenih orodij, ki bodo kmalu vzpostavljena, bo Evropa lahko ostala v koraku in se učinkoviteje soočala s stalno spreminjajočimi se razmerami v mednarodnem trgovinskem okolju.“

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je dejala: „Pozdravljamo današnji začetek veljavnosti nove protidampinške in protisubvencijske zakonodaje EU. To je pomemben trenutek za našo politiko trgovinske zaščite, ki kaže na zavezanost EU k trdnim in učinkovitim instrumentom trgovinske zaščite. EU je odprta za poslovanje. Vendar moramo hkrati zaščititi tudi našo industrijo pred nelojalno konkurenco pri uvozu, zlasti iz držav, v katerih je gospodarstvo znatno izkrivljeno zaradi vmešavanja države. Objava poročil o državi nam bo pomagala prenesti to novo metodologijo v prakso. Prav tako jih bo industrija EU lahko uporabila pri navajanju argumentov glede držav, v katerih obstajajo izkrivljanja.“

Standardni način izračuna dampinga je primerjava izvoznih cen z domačimi cenami ali stroški v državi izvoznici. Če so zaradi vmešavanja države v gospodarstvo domače cene ali stroški izkrivljeni, Komisija teh ne bo upoštevala pri izračunu domače vrednosti. Namesto tega bo uporabila druga referenčna merila, ki kažejo neizkrivljene stroške proizvodnje in prodaje.

Nova metodologija se uporablja za vse članice STO. Pred uporabo nove metodologije bo treba dokazati, da v gospodarstvu države izvoznice obstajajo znatna izkrivljanja zaradi vmešavanja države. V ta namen bo Komisija proučila vse dokaze, predložene tekom preiskave, vključno s strani industrije EU. Komisija lahko v zvezi s tem pripravi tudi poročila, ki opisujejo gospodarstva določenih držav ali sektorjev.

Vzporedno z objavo sprememb protidampinške zakonodaje EU je Komisija danes objavila prvo poročilo o državi, ki ga določa nova zakonodaja. Komisija je za prvo poročilo izbrala Kitajsko, ker se glavnina protidampinške dejavnosti EU nanaša na uvoz iz navedene države.

Danes objavljeno poročilo faktično opisuje nekatere vidike kitajskega gospodarstva in se osredotoča na makroekonomijo te države, glavne proizvodne dejavnike, uporabljene v vseh proizvodnih procesih (npr. delovno silo, energijo), ter določene sektorje gospodarstva, tudi jeklarski in keramični.

Druga poročila bodo pripravljena na podlagi enakih meril: glede na njihov relativen pomen v protidampinški dejavnosti EU ter znake, ki kažejo na morebitna izkrivljanja zaradi vmešavanja države v gospodarstvo. Naslednje poročilo o državi se bo nanašalo na Rusijo.

Industrija EU se lahko opre na poročila o državi kot dokaz za zahtevo po uporabi nove metodologije v protidampinških preiskavah. Pri vsaki preiskavi bo Komisija proučila, ali bi bilo treba glede na vse dokaze iz dokumentacije uporabiti novo metodologijo. Vse strani, ki jih preiskava zadeva, vključno z vlado zadevne države in proizvajalci izvozniki, bodo imele možnost, da predložijo pripombe ter ovržejo ugotovitve iz poročil tekom zadevnih preiskav.

Socialni in okoljski standardi imajo lahko pomembno vlogo v okviru nove metodologije. Komisija bi pri izboru ustrezne reprezentativne tretje države za namene nadomeščanja stroškov poleg bruto nacionalnega dohodka na prebivalca ali drugih ustreznih gospodarskih kazalnikov upoštevala tudi raven socialne in okoljske zaščite v reprezentativni izvorni državi.

Nova metodologija bo tudi okrepila protisubvencijsko zakonodajo EU, da bi se lahko v prihodnjih zadevah preiskale in vključile v uvedene dokončne dajatve vse nove subvencije, odkrite med preiskavo.

Ozadje

Komisija je 9. novembra 2016 predstavila predlog o novi metodi za izračun dampinga na uvoz iz držav, v katerih obstajajo znatna izkrivljanja trga. Po tristranskih pogajanjih 3. oktobra 2017 sta se Evropski parlament in Svet strinjala s predlogom Komisije.

Več informacij

ME

MEMO/17/5377

O/17/5377

Uredba

Poročilo

Vodič po postopkih za družbe

IP/17/5346

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar