Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

UE aplică noi norme privind apărarea comercială

Bruxelles, 20 decembrie 2017

Astăzi intră în vigoare noua legislație UE în domeniul apărării comerciale, ca parte integrantă a agendei președintelui Juncker privind „O Europă care oferă cetățenilor săi protecție”. Ea va schimba modul în care UE abordează importurile subvenționate sau care fac obiectul unui dumping originare din țări cu denaturări semnificative ale pieței cauzate de stat.

Comisia a publicat, de asemenea, primul său raport de țară referitor la astfel de denaturări ale pieței cauzate de stat.

După publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE, legislația revizuită intră în vigoare la puțin mai mult de un an de când a fost propusă de Comisie și introduce o nouă metodă de calcul pentru a stabili existența unui dumping în cazul importurilor în UE din țări în care economia este denaturată din cauza intervenției statului.

Scopul acestei noi legislații este de a asigura faptul că Europa dispune de instrumente de apărare comercială capabile să facă față realităților prezentului - în special denaturărilor cauzate de stat, care duc prea adesea la crearea de supracapacități - din mediul comerțului internațional, cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale ale UE în cadrul juridic al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „UE este și va rămâne una dintre piețele cele mai deschise din lume. Suntem și vom rămâne printre primii care vor apăra comerțul deschis, echitabil și bazat pe norme. Această atitudine nu trebuie însă confundată cu naivitatea. Convingerea noastră fermă și bazată pe dovezi conform căreia comerțul aduce prosperitate nu ne va împiedica să ne apărăm lucrătorii și societățile, făcând uz de toate instrumentele legitime atunci când alți actori nu respectă normele. Cu ajutorul aceste legislații noi și al unui nou set de instrumente modernizate care vor fi în curând implementate, Europa va fi în măsură să țină pasul și să abordeze mai eficient realitatea privind mediul comerțului internațional, aflată în continuă schimbare.

Comisarul UE pentru comerț, Cecilia Malmström, a declarat: „Salutăm astăzi intrarea în vigoare a noii legislații antidumping și antisubvenție a UE. Aceasta reprezintă o etapă importantă în cadrul politicii noastre de apărare comercială. Ea marchează angajamentul UE de a crea instrumente puternice și eficace de apărare comercială. UE este deschisă pentru comerț. Însă trebuie totodată să ne protejăm industria de concurența neloială a unor importuri, în special a celor din țări ale căror economii sunt denaturate semnificativ din cauza intervenției statului. Publicarea rapoartelor de țară ne va ajuta să punem în practică noua metodologie și va oferi industriei din UE o bază pentru a-și argumenta poziția cu privire la țările în care există denaturări.”

Metoda standard de calculare a dumpingului constă în compararea prețurilor de export cu prețurile sau costurile interne din țara exportatoare. În cazul în care, din cauza intervenției statului în economie, prețurile sau costurile interne sunt denaturate, Comisia nu va ține seama de ele la calcularea valorii interne. În schimb, va utiliza alte criterii de referință care să reflecte costurile nedenaturate de producție și de vânzare.

Noua metodologie se poate aplica oricărui membru al OMC. Înainte de aplicarea noii metodologii, va fi necesar să se demonstreze că economia țării exportatoare este afectată de denaturări semnificative ca urmare a intervenției statului. În acest scop, Comisia va examina toate probele prezentate în cadrul unei anchete, inclusiv de către industria din UE. De asemenea, Comisia poate să elaboreze rapoarte în care să descrie economiile anumitor țări sau sectoare în acest context.

În paralel cu publicarea modificărilor aduse legislației antidumping a UE, Comisia a publicat astăzi și primul raport de țară prevăzut în noua legislație. Comisia a ales China pentru primul raport, deoarece majoritatea activității antidumping a UE vizează importurile din această țară.

Raportul publicat astăzi descrie factual anumite aspecte ale economiei chineze, concentrându-se pe macroeconomia țării; principalii factori de producție utilizați în toate procesele de fabricare (de exemplu, forța de muncă, energia) și anumite sectoare ale economiei, inclusiv sectorul oțelului și al ceramicii.

Rapoarte suplimentare vor fi elaborate pe baza acelorași criterii: importanța lor relativă în cadrul activității antidumping a UE, precum și indici privind posibilele denaturări legate de intervențiile statului în economie. Următorul raport se va referi la Rusia.

Industria din UE se poate baza pe rapoartele de țară ca probe pentru a solicita utilizarea noii metodologii în cadrul anchetelor antidumping. În cursul fiecărei anchete, Comisia va analiza dacă ar trebui aplicată noua metodologie, pe baza tuturor probelor din dosarul respectiv. Toate părțile vizate de o anchetă, inclusiv guvernul țării în cauză și producătorii-exportatori, vor avea oportunitatea de a-și prezenta observațiile sau dezacordul cu privire la toate constatările formulate în rapoarte în cadrul anchetelor relevante.

Standardele sociale și de mediu pot juca un rol în cadrul noii metodologii. Atunci când se selectează țara terță reprezentativă adecvată în scopul înlocuirii costurilor, pe lângă venitul național brut pe cap de locuitor sau alți indicatori economici relevanți, Comisia va lua în considerare și nivelul de protecție socială și a mediului din țara reprezentativă.

De asemenea, Noua metodologie va consolida legislația UE antisubvenție astfel încât, în cazurile viitoare, orice nouă subvenție descoperită în cursul unei anchete să poată fi investigată și inclusă în taxele finale impuse.

Context

La 9 noiembrie 2016, Comisia Europeană a prezentat o propunere privind o nouă metodă de calculare a dumpingului pentru importurile din țări în care există denaturări semnificative ale pieței. La 3 octombrie 2017, în urma unor negocieri tripartite, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord cu Comisia în privința propunerii prezentate de aceasta.

Pentru informații suplimentare

MEMO/17/5377

Regulament

Raportul

Ghid de procedură pentru societăți

IP/17/5346

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar