Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az EU új piacvédelmi szabályokat léptet hatályba

Brüsszel, 2017. december 20.

Építsünk olyan Európát, amely védelmet nyújt – ma hatályba lép a Juncker elnök programjának szerves részét képező új uniós piacvédelmi jogszabály. Ezáltal az EU új módszerrel léphet fel az olyan országokból származó dömpingelt és támogatott behozatallal szemben, amelyekben jelentős az államilag előidézett piaci torzulás.

A Bizottság közzéteszi az ilyen államilag előidézett torzulásokról szóló első országjelentését is.

Az EU Hivatalos Lapjában kihirdetett módosított jogszabály alig egy évvel a Bizottság előterjesztését követően lép hatályba, és új módszert vezet be annak számításához, hogy dömpingeltnek minősül-e az olyan országokból érkező uniós behozatal, amelyek gazdasága állami beavatkozás miatt torzul.

Az új jogszabály célja annak biztosítása, hogy az EU piacvédelmi eszközei képesek legyenek a nemzetközi kereskedelmi környezet aktuális jelenségeinek – különösen az államilag előidézett, gyakran többletkapacitásokhoz vezető torzulásoknak – a kezelésére, teljeskörűen tiszteletben tartva az EU-nak a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) jogi keretében érvényes nemzetközi kötelezettségeit.

Jean-Claude Juncker elnök a következőket nyilatkozta: „Az EU ma a világ egyik legnyitottabb gazdasága, és az is marad. Ma és a jövőben is kiállunk a nyitott, tisztességes és szabályalapú kereskedelem mellett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy naivak lennénk. Jóllehet rendíthetetlenül és megalapozottan meg vagyunk győződve arról, hogy a kereskedelem fokozza a jólétet, ez nem fogja megakadályozni, hogy mások szabályszegése esetén minden jogszerű eszközzel megvédjük munkavállalóinkat és vállalkozásainkat. Az új jogszabály és a hamarosan rendelkezésre álló új eszköztár révén Európa lépést tud tartani a nemzetközi kereskedelmi környezet folyamatosan változó jelenségeivel, és hatékonyan kezelni tudja azokat.”

Cecilia Malmström kereskedelempolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Az új uniós dömping- és szubvencióellenes jogszabály mai hatálybalépése nagy örömünkre szolgál. Fontos lépés ez piacvédelmi politikánk szempontjából. Jelzi az EU elkötelezettségét az erős és hatékony piacvédelmi eszközök mellett. Az EU nyitva áll az üzleti világ előtt. Ugyanakkor a behozatallal összefüggésben meg kell védenünk iparunkat a tisztességtelen versennyel szemben, különösen az olyan gazdaságok részéről, amelyeket az állami beavatkozás jelentősen torzít. Az országjelentések közzététele segíteni fogja az új módszer gyakorlati alkalmazását. Emellett hivatkozási alapot teremt az uniós ipar számára a torzított gazdaságú országokkal kapcsolatos fellépéshez.”

A dömping kiszámítása a rendes eljárás szerint az exportáló ország exportárainak és belföldi árainak, illetve költségeinek összehasonlításával történik. Ha a belföldi árak vagy költségek a gazdaságot érintő állami beavatkozás miatt torzulnak, a Bizottság ezeket figyelmen kívül fogja hagyni a belföldi érték számításakor. Helyettük a torzítatlan termelési és értékesítési költségeket tükröző egyéb referenciaértékeket fog használni.

Az új módszer bármely WTO-taggal szemben alkalmazható. Az új módszer alkalmazása előtt ki kell mutatni, hogy az exportáló ország gazdasága az állami beavatkozás miatt jelentősen torzul. A Bizottság e célból az adott vizsgálat folyamán előterjesztett összes bizonyítékot meg fogja vizsgálni, ideértve az uniós ipar által benyújtottakat is. A Bizottság ezzel összefüggésben jelentéseket is készíthet bizonyos országok gazdaságáról vagy bizonyos ágazatokról.

Az uniós dömpingellenes jogszabály módosításának közzétételével egy időben a Bizottság ma közzétette az új jogszabályban előirányzott első országjelentést. Az első jelentés tárgyaként Kínát választotta, mivel az uniós dömpingellenes tevékenység döntő többsége a kínai behozatalt érinti.

A ma közzétett jelentés a következő területekre összpontosítva tényszerűen ismerteti a kínai gazdaság bizonyos vonásait: az ország makrogazdasága, a gyártási folyamatok általánosan használt fő termelési tényezői (például munka, energia), valamint egyes gazdasági ágazatok, köztük az acél- és a kerámiaipar.

A Bizottság más jelentéseket is fog készíteni egységesen a következő kritériumok alapján: az uniós dömpingellenes tevékenység szempontjából vett relatív fontosság és a gazdaságot torzító kormányzati beavatkozás jelei. A következő országjelentés Oroszországról készül.

Az uniós ipar az országjelentésekre támaszkodva kérheti az új módszer dömpingellenes vizsgálatokban történő használatát. Az egyes vizsgálatok során a Bizottság a teljes ügyirat alapján fogja megállapítani, hogy szükség van-e az új módszer alkalmazására. A vizsgálat során az érdekelt felek – így az érintett ország kormánya és az exportáló gyártók – lehetőséget kapnak arra, hogy észrevételezzék és cáfolják a jelentés megállapításait.

Az új módszer szociális és környezetvédelmi elemeket is tartalmaz. A Bizottság a helyettesítő költségekkel összefüggésben a megfelelő reprezentatív harmadik ország kiválasztásakor az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem vagy más releváns gazdasági mutatók mellett a reprezentatív forrásország szociális vagy környezetvédelmi szintjét is figyelembe veszi.

Az új módszer az EU szubvencióellenes szabályait is szigorítja oly módon, hogy a jövőbeni ügyekben minden új, a vizsgálat során feltárt támogatás is vizsgálható legyen, és megjelenhessen a kivetett végleges vámokban.

Háttér-információk

Az Európai Bizottság 2016. november 9-én új dömpingszámítási módszerre tett javaslatot az olyan országokból érkező behozatallal kapcsolatban, amelyekre jelentős piaci torzulás jellemző. Az Európai Parlament és a Tanács háromoldalú tárgyalásokat követően 2017. október 3-án megállapodásra jutott a Bizottság javaslatáról.

További információk

MEMO/17/5377

A rendelet

A jelentés

A vállalkozásoknak szóló eljárási útmutató

IP/17/5346

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar