Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Brexit – kompletterande förhandlingsdirektiv för andra etappen

Bryssel den 20 december 2017

Efter riktlinjerna som Europeiska rådet antog den 15 december har EU-kommissionen i dag skickat en rekommendation till ministerrådet (artikel 50) om att inleda diskussioner om nästa etapp av Storbritanniens ordnade utträde ur EU.

Utkastet till förhandlingsdirektiv, som kompletterar förhandlingsdirektiven från i maj 2017, innehåller närmare uppgifter om möjliga övergångsbestämmelser. Det rör sig särskilt om följande:

  • Det blir inte tal om att ”plocka russinen ur kakan”: Storbritannien kommer att vara en del av tullunionen och den inre marknaden (med alla fyra friheterna). EU:s regelverk bör fortsätta att gälla i sin helhet för och i Storbritannien som om det var ett medlemsland. Alla ändringar i regelverket under övergångsperioden bör automatiskt gälla för Storbritannien.
  • Alla av EU:s befintliga reglerings-, budget-, tillsyns-, domstols- och verkställighetsinstrument tillsammans med motsvarande strukturer kommer att gälla, även behörigheten för Europeiska unionens domstol.
  • Storbritannien kommer att vara ett tredjeland efter den 30 mars 2019. Därav följer att det inte längre kommer att vara företrätt i EU:s institutioner, organ och byråer.
  • Övergångsperioden måste vara tydligt definierad och noggrant begränsad i tiden. Kommissionen rekommenderar att den inte ska sträcka sig längre än till den 31 december 2020.

I rekommendationen erinras det vidare om att resultaten av den första förhandlingsetappen enligt redovisningen i kommissionens meddelande och den gemensamma rapporten måste omsättas i rättslig form. Det betonas vidare i rekommendationen att arbetet på alla utträdesfrågor måste fullföljas, även på dem som inte behandlades i den första etappen, t.ex. den övergripande förvaltningen av utträdesavtalet och sådana materiella frågor som varor släppta på marknaden före Storbritanniens utträde ur EU.

Vad händer nu? I linje med Europeiska rådets riktlinjer från den 15 december kommer allmänna rådets möte (artikel 50) att anta de kompletterande förhandlingsdirektiven om övergångsbestämmelser i januari 2018.

Bakgrund

Den 8 december 2017 rekommenderade EU-kommissionen att Europeiska rådet skulle besluta att tillräckliga framsteg hade gjorts i den första etappen av förhandlingarna med Storbritannien. Den 15 december bekräftade ledarna för EU-27 att tillräckliga framsteg hade uppnåtts om medborgarnas rättigheter, Irland och den ekonomiska uppgörelsen, och de antog riktlinjer för att gå vidare till den andra etappen. Detta följer också på en resolution den 13 december i Europaparlamentet där man bekräftar att tillräckliga framsteg har gjorts.

Europeiska rådets riktlinjer av den 29 april 2017 liksom de allmänna principer och förfarandebestämmelser som gäller för förhandlingarna och som fastställdes av rådet i förhandlingsdirektiven av den 22 maj 2017 fortsätter att gälla i sin helhet under den andra förhandlingsetappen.

Läs mer

EU-kommissionens rekommendation

Europeiska rådets riktlinjer av den 15 december 2017

IP/17/5342

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar