Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Brexit: Evropska komisija priporočila osnutek pogajalskih smernic za naslednjo fazo pogajanj na podlagi člena 50

Bruselj, 20. decembra 2017

Potem ko je Evropski svet (člen 50) 15. decembra sprejel smernice, je Evropska komisija danes Svetu (člen 50) poslala priporočilo, naj začne razpravo o naslednji fazi urejenega izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije.

V osnutku pogajalskih smernic, ki dopolnjujejo pogajalske smernice iz maja 2017, so določene dodatne podrobnosti o morebitnih prehodnih ureditvah. Med njimi so zlasti:

  • Ne bi smelo priti do selektivnega izbiranja: Združeno kraljestvo bo še naprej sodelovalo v carinski uniji in enotnem trgu (z vsemi štirimi svoboščinami). Pravni red Unije bi se moral še naprej uporabljati za Združeno kraljestvo enako, kot če bi bilo država članica. Vse morebitne spremembe pravnega reda v tem obdobju bi se morale samodejno uporabljati tudi za Združeno kraljestvo.
  • Še naprej se bodo uporabljali vsi obstoječi regulativni, proračunski, nadzorni, pravosodni in izvršilni instrumenti in strukture Unije, vključno s pristojnostjo Sodišča Evropske unije.
  • Od 30. marca 2019 dalje bo Združeno kraljestvo tretja država. Glede na to ne bo več moglo biti zastopano v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije.
  • Prehodno obdobje mora biti jasno opredeljeno in natančno časovno omejeno. Komisija priporoča, naj ne traja dlje kot do 31. decembra 2020.

V priporočilu je prav tako navedeno, da je treba rezultate prve faze pogajanj, kot so orisani v sporočilu Komisije in v skupnem poročilu, prenesti v pravne določbe. Poudarjeno je, da je treba dokončati delo v zvezi z vsemi vprašanji glede izstopa, tudi tistimi, ki se v prvi fazi še niso obravnavala, kot je na primer splošno upravljanje sporazuma o izstopu, in vsebinska vprašanja, kakršno je blago, dano na trg pred izstopom Združenega kraljestva iz EU.

Naslednji koraki: Svet za splošne zadeve (člen 50) bo v skladu s smernicami Evropskega sveta z dne 15. decembra te dodatne pogajalske smernice o prehodnih ureditvah sprejel januarja 2018.

Ozadje

Evropska komisija je 8. decembra 2017 Evropskemu svetu (člen 50) priporočila, naj sprejme sklep, da je bil dosežen zadosten napredek v prvi fazi pogajanj z Združenim kraljestvom na podlagi člena 50. Voditelji in voditeljice EU-27 so 15. decembra potrdili, da je bil dosežen zadosten napredek na področjih pravic državljanov, Irske in finančnega dogovora, in sprejeli smernice za prehod v drugo fazo pogajanj. To sledi tudi resoluciji z dne 13. decembra, s katero je Evropski parlament potrdil, da je bil dosežen zadosten napredek.

Za to fazo pogajanj še naprej v celoti veljajo smernice Evropskega sveta (člen 50) z dne 29. aprila 2017 ter splošna načela in postopkovne ureditve za izvedbo pogajanj iz pogajalskih smernic Sveta z dne 22. maja 2017.

Več informacij

Priporočilo Evropske komisije

Smernice Evropskega sveta (člen 50) z dne 15. decembra 2017

IP/17/5342

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar