Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Brexit: Comisia Europeană recomandă un proiect de directive de negociere pentru următoarea etapă a negocierilor desfășurate în temeiul articolului 50

Bruxelles, 20 decembrie 2017

În urma orientărilor adoptate de Consiliul European (articolul 50) la 15 decembrie, Comisia Europeană a transmis astăzi Consiliului (articolul 50) o recomandare de a începe discuțiile privind următoarea etapă a retragerii ordonate a Regatului Unit din Uniunea Europeană.

Proiectul de directive de negociere, care completează directivele de negociere din mai 2017, stabilește detalii suplimentare privind un posibil regim tranzitoriu. Acestea includ, în special, următoarele:

  • Nu ar trebui să se poată alege doar elementele convenabile: Regatul Unit va continua să participe la uniunea vamală și la piața unică (cu toate cele patru libertăți). Acquis-ul Uniunii ar trebui să se aplice în continuare integral Regatului Unit și în Regatul Unit ca și când acesta ar fi un stat membru. Orice modificări aduse acquis-ului în acest interval de timp ar trebui să se aplice în mod automat Regatului Unit.
  • Se vor aplica toate instrumentele și structurile existente ale Uniunii în materie de reglementare, buget, supraveghere, chestiuni judiciare și asigurarea respectării dispozițiilor, inclusiv competența Curții de Justiție a Uniunii Europene.
  • Regatul Unit va fi o țară terță începând cu data de 30 martie 2019. În consecință, Regatul Unit nu va mai fi reprezentat în cadrul instituțiilor, agențiilor, organelor și oficiilor Uniunii.
  • Perioada de tranziție trebuie să fie clar definită și limitată cu precizie în timp. Comisia recomandă ca data-limită a acestui regim să fie 31 decembrie 2020.

Recomandarea reamintește, de asemenea, necesitatea de a transpune în termeni juridici rezultatele primei etape a negocierilor, astfel cum se subliniază în Comunicarea Comisiei și în Raportul comun. Recomandarea subliniază faptul că trebuie să se încheie activitatea privind toate aspectele referitoare la retragere, inclusiv cele nesoluționate încă în prima etapă, cum ar fi guvernanța globală a acordului de retragere și chestiuni de fond, cum ar fi mărfurile introduse pe piață înainte de data retragerii.

Etapele următoare: În conformitate cu orientările Consiliului European din 15 decembrie, Consiliul Afaceri Generale (articolul 50) va adopta în ianuarie 2018 aceste directive de negociere suplimentare privind regimul tranzitoriu.

Context

La 8 decembrie 2017, Comisia Europeană a recomandat Consiliului European (articolul 50) să concluzioneze că s-au înregistrat progrese suficiente în prima etapă a negocierilor cu Regatul Unit desfășurate în temeiul articolului 50. La 15 decembrie, liderii UE27 au confirmat faptul că s-au realizat progrese suficiente cu privire la drepturile cetățenilor, Irlanda și înțelegerea financiară și au adoptat orientări pentru a se trece la cea de a doua etapă a negocierilor. Acest demers urmează, de asemenea, unei rezoluții adoptate la 13 decembrie de către Parlamentul European care a confirmat faptul că s-au înregistrat progrese suficiente.

Orientările Consiliului European (articolul 50) din 29 aprilie 2017, precum și principiile generale și dispozițiile procedurale referitoare la desfășurarea negocierilor stabilite în directivele de negociere ale Consiliului din 22 mai 2017 continuă să se aplice în întregime în această etapă a negocierilor.

Pentru informații suplimentare

Recomandarea Comisiei Europene

Orientările Consiliului European (articolul 50), 15 decembrie 2017

IP/17/5342

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar