Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Brexit: Az Európai Bizottság benyújtja a tárgyalási irányelvek tervezetére vonatkozó ajánlását az 50. cikk szerinti tárgyalások következő szakaszához

Brüsszel, 2017. december 20.

Az (50. cikk szerinti) Európai Tanács által december 15-én elfogadott iránymutatások nyomán az Európai Bizottság a mai napon ajánlást küldött az (50. cikk szerinti) Tanácsnak az Egyesült Királyság Európai Unióból való rendezett kilépésének következő szakaszára vonatkozó megbeszélések megindítására.

A 2017. májusi tárgyalási irányelveket kiegészítő tárgyalási irányelvek tervezete további részleteket tartalmaz a lehetséges átmeneti intézkedéseket illetően. Ezek közé tartoznak különösen a következők:

  • Nem lehet tetszés szerint válogatni: az Egyesült Királyság továbbra is részt vesz a vámunióban és az egységes piacban (annak mind a négy szabadságával). Az uniós vívmányok továbbra is teljes egészében úgy alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, mintha még mindig tagállam lenne. A vívmányok ezen időszak alatt bekövetkezett minden módosítása automatikusan az Egyesült Királyságra is alkalmazandó kell hogy legyen.
  • Alkalmazni kell majd az összes meglévő uniós szabályozási, költségvetési, felügyeleti, igazságszolgáltatási és végrehajtási eszközt és struktúrát, ideértve az Európai Unió Bíróságának hatáskörét is.
  • Az Egyesült Királyság 2019. március 30-tól harmadik országnak minősül. Ennek eredményeképpen többé nem rendelkezik majd képviselettel az uniós intézményekben, ügynökségekben, szervekben és hivatalokban.
  • Az átmeneti időszakot egyértelműen meg kell határozni és pontosan meghatározott időtartamra kell korlátozni. A Bizottság ajánlása szerint ez az időszak nem tarthat tovább mint 2020. december 31.

Az ajánlás arra is emlékeztet, hogy a tárgyalások első szakaszának a Bizottság közleményében és a közös jelentésben körvonalazott eredményeit át kell ültetni jogi rendelkezésekbe. Az ajánlás hangsúlyozza, hogy le kell zárni a munkát a kilépéssel kapcsolatos valamennyi – többek között az első szakaszban még nem érintett – kérdést illetően, úgymint a kilépésről rendelkező megállapodás általános eljárásrendje, valamint olyan lényegi kérdések, mint az Egyesült Királyság Unióból való kilépését megelőzően forgalomba hozott termékek helyzete.

A következő lépések: Az Európai Tanács december 15-i iránymutatásaival összhangban az (50. cikk szerinti) Általános Ügyek Tanácsa 2018 januárjában elfogadja az átmeneti intézkedésekre vonatkozó kiegészítő tárgyalási irányelveket.

Háttér-információk

2017. december 8-án az Európai Bizottság annak megállapítására irányuló javaslatot terjesztett az (50. cikk szerinti) Európai Tanács elé, hogy az Egyesült Királysággal az 50. cikk szerint folytatott tárgyalások első szakaszában kellő előrelépés történt. December 15-én a 27 tagú EU vezetői megerősítették, hogy kellő előrelépést értek el a polgárok jogaira, Írországra és a pénzügyi elszámolásra vonatkozóan, valamint iránymutatásokat fogadtak el a tárgyalások második szakaszának megkezdését illetően. Ezt megelőzően az Európai Parlament december 13-án állásfoglalást fogadott el, amelyben megerősítette, hogy kellő előrelépés történt.

Az (50. cikk szerinti) Európai Tanács 2017. április 29-i iránymutatásai, valamint a 2017. május 22-i tanácsi tárgyalási irányelvekben a tárgyalások lefolytatására vonatkozóan megállapított általános elvek és eljárási szabályok továbbra is teljes egészükben alkalmazandók a tárgyalások e szakaszára is.

További információk

Az Európai Bizottság ajánlása

Az (50. cikk szerinti) Európai Tanács 2017. december 15-i iránymutatásai

IP/17/5342

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar