Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Brexit: Europska komisija predstavila preporuku s nacrtom pregovaračkih smjernica za sljedeću fazu pregovora na temelju članka 50.

Bruxelles, 20. prosinca 2017.

Na temelju smjernica koje je Europsko vijeće (članak 50.) donijelo 15. prosinca Europska komisija danas je Vijeću (članak 50.) dostavila preporuku da započne razgovore o sljedećoj fazi uređenog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

U nacrtu pregovaračkih smjernica kojima se dopunjuju pregovaračke smjernice iz svibnja 2017. utvrđene su dodatne pojedinosti o eventualnim prijelaznim aranžmanima. Posebno se utvrđuje sljedeće:

  • ne bi trebala postojati mogućnost selektivnog pristupa. Ujedinjena Kraljevina nastavit će sudjelovati u carinskoj uniji i na jedinstvenom tržištu (sa svima četirima slobodama). Pravna stečevina Unije trebala bi se u cijelosti nastaviti primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj kao da je riječ o državi članici, a sve izmjene pravne stečevine u tom razdoblju trebale bi se automatski primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.
  • primjenjivat će se svi postojeći regulatorni, proračunski, nadzorni, pravosudni i izvršni instrumenti i strukture Unije, uključujući nadležnost Suda Europske unije
  • Ujedinjena Kraljevina postat će treća zemlja 30. ožujka 2019. te stoga više neće biti zastupljena u institucijama, agencijama, tijelima i uredima Unije
  • prijelazno razdoblje potrebno je vremenski jasno i precizno odrediti, a Komisija preporučuje da ono traje najduže do 31. prosinca 2020.

U preporuci se podsjeća na potrebu da se rezultati prve faze pregovora, kako su navedeni u Komunikaciji Komisije i zajedničkom izvješću, prenesu u pravne odredbe. Naglašava se da je potrebno dovršiti rad na svim pitanjima povezanima s povlačenjem, uključujući ona o kojima se u prvoj fazi pregovora još nije raspravljalo, kao što je opće upravljanje sporazumom o povlačenju i važna pitanja kao što je roba koja je stavljena na tržište prije povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a.

Sljedeći koraci: u skladu sa smjernicama Europskog vijeća od 15. prosinca Vijeće za opće poslove (članak 50.) donijet će te dodatne pregovaračke smjernice o prijelaznim aranžmanima u siječnju 2018.

Kontekst

Europska komisija je 8. prosinca 2017. Europskom vijeću (članak 50.) preporučila da odluči da je u prvoj fazi pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom u pogledu članka 50. postignut dovoljan napredak. Na sastanku održanom 15. prosinca čelnici 27 država članica Europske Unije potvrdili su da je postignut dovoljan napredak u pogledu prava građana, Irske i financijske nagodbe te su donijeli smjernice za početak druge faze pregovora. To se nadovezuje na rezoluciju Europskog parlamenta od 13. prosinca, kojom se potvrđuje da je postignut dovoljan napredak.

Na ovu fazu pregovora i dalje se u cijelosti primjenjuju smjernice Europskog vijeća (članak 50.) od 29. travnja 2017. te opća načela i postupovni aranžmani za vođenje pregovora iz pregovaračkih smjernica Vijeća od 22. svibnja 2017.

Dodatne informacije

Preporuka Europske komisije

Smjernice Europskog vijeća (članak 50.) od 15. prosinca 2017.

IP/17/5342

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar