Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vizumska vzajemnost: politična in diplomatska prizadevanja še naprej prinašajo rezultate

Bruselj, 20. decembra 2017

Evropska komisija danes poroča o napredku pri doseganju popolne vizumske vzajemnosti s Kanado in Združenimi državami, ocenjuje razvoj dogodkov v preteklih sedmih mesecih in podaja svojo oceno učinkovitosti mehanizma vzajemnosti.

Število primerov nevzajemnosti se je v zadnjih dveh letih in pol občutno zmanjšalo. Nazadnje je bila popolna vizumska vzajemnost dosežena s Kanado, ki je s 1. decembrom 2017 odpravila vizumsko obveznost za romunske in bolgarske državljane. Vpričo podobnih rezultatov, ki so bili že doseženi z Avstralijo, Brunejem in Japonsko, so Združene države ostale edina tretja država na seznamu držav, katerih državljani ne potrebujejo vizuma za vstop v EU, ki državljanom določenih držav članic EU ne omogoča oprostitve vizumske obveznosti.

Komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je dejal: „Vzpostavitev popolne vizumske vzajemnosti s Kanado dokazuje, da diplomatska prizadevanja in stalno sodelovanje obrodijo sadove. Skupaj s petimi zadevnimi državami članicami bomo po tej poti nadaljevali tudi z Združenimi državami in odločeni smo storiti vse v naši moči, da dosežemo možnost potovanja brez vizumov za vse državljane EU. Nujno moramo doseči napredek in pričakujemo, da bodo naši partnerji v ZDA pri tem tesno sodelovali z nami.“

S Kanado je vzpostavljena popolna vizumska vzajemnost

S 1. decembrom 2017 je bila dosežena popolna vzajemnost s Kanado, ki je odpravila vizumsko obveznost za vse bolgarske in romunske državljane. Kanada je odločitev sprejela po intenzivnih diplomatskih prizadevanjih ter stalnem sodelovanju na politični in tehnični ravni med Evropsko unijo, Kanado in zadevnima državama članicama. Kanada je delno odpravila vizumsko obveznost za nekatere bolgarske in romunske državljane že maja 2017 in se zavezala, da bo s 1. decembrom 2017 obveznost odpravila v celoti.

Nadaljnje sodelovanje z Združenimi državami

V zadnjih sedmih mesecih so se stiki z ZDA na politični in tehnični ravni okrepili. Komisija vodi v rezultate usmerjen proces za vključitev petih držav članic EU (Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Poljska in Romunija) v program ZDA za odpravo vizumov. Komisija v tem trenutku ne načrtuje sprejetja delegiranega akta o začasnem zadržanju odprave vizumske obveznosti za državljane ZDA, saj bi to bilo kontraproduktivno, vendar lahko o tem stališču ponovno razmisli glede na prihodnji razvoj dogodkov.

Junija sta komisar Dimitris Avramopulos in Elaine C. Duke, namestnica ministra ZDA za domovinsko varnost, podala skupno izjavo, v kateri sta se obe strani zavezali k pospešitvi prizadevanj za doseganje popolne vizumske vzajemnosti med EU in ZDA. Na srečanju ministrov EU in ZDA za pravosodje in notranje zadeve, ki je potekalo 17. novembra, sta obe strani poudarili napredek, dosežen v skupnih razpravah, in se zavezali k nadaljevanju njunega sodelovanja. Septembra so potekali tehnični pogovori med Evropsko komisijo, Združenimi državami in petimi zadevnimi državami članicami z namenom pregleda stanja glede preostalih obveznosti v okviru programa za odpravo vizumov. Komisija bo v prihodnjih mesecih, začenši s februarskim srečanjem visokih uradnikov EU-ZDA, v tesnem sodelovanju s petimi zadevnimi državami članicami nadaljevala sodelovanje z ZDA na vseh ravneh. To bi moralo prispevati k okrepljenim in konkretnim ukrepom na vseh straneh.

Mehanizem vzajemnosti že prinaša sadove

V današnjem poročilu Komisija podaja tudi oceno o splošni učinkovitosti mehanizma vizumske vzajemnosti, ki jo je Evropskemu parlamentu morala predložiti do 10. januarja 2018. Število primerov nevzajemnosti se je v zadnjih dveh letih in pol občutno zmanjšalo, s čimer so ZDA ostale edina tretja država na seznamu držav, katerih državljani ne potrebujejo vizuma za vstop v EU, ki državljanom določenih držav članic EU ne omogoča oprostitve vizumske obveznosti. Mehanizem vizumske vzajemnosti se je tako izkazal za učinkovito orodje, ki prispeva k napredku pri doseganju popolne vizumske vzajemnosti s tretjimi državami za vse državljane EU. Komisija zato v tem trenutku ne razmišlja o zakonodajnem predlogu o spremembi mehanizma. Namesto tega bo nadaljevala z diplomatskim pristopom za vzpostavitev popolne vizumske vzajemnosti za vse države članice.

Naslednji koraki

Komisija bo v ta namen še naprej tesno sodelovala z Evropskim parlamentom in Svetom. Prav tako bo še naprej sodelovala z ZDA in zadevnimi državami članicami za dosego popolne vzajemnosti pri odpravi vizumov. Srečanje visokih uradnikov s področja pravosodja in notranjih zadev 27. in 28. februarja 2018 ter srečanje ministrov EU in ZDA za pravosodje in notranje zadeve maja 2018 bosta priložnosti za pospešitev nadaljnjega napredka. Komisija bo poročala Evropskemu parlamentu in Svetu o nadaljnjem razvoju najkasneje do jeseni 2018.

Ozadje

Temeljno načelo vizumske politike EU je zagotoviti, da tretje države s seznama držav, katerih državljani so oproščeni vizumske obveznosti, odobrijo vzajemno odpravo vizumske obveznosti za državljane vseh držav članic EU. V podporo tem prizadevanjem je bil vzpostavljen mehanizem vizumske vzajemnosti.

V okviru mehanizma vzajemnosti, ki zahteva, da Komisija upošteva posledice zadržanja odprave vizumske obveznosti za zunanje odnose EU in njenih držav članic, je Komisija že sprejela tri poročila o oceni stanja, in sicer 10. oktobra 2014, 22. aprila 2015 in 5. novembra 2015, ter pet sporočil, in sicer aprila, julija in decembra 2016 ter maja in decembra 2017.

V skladu s členom 1b Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 bi Komisija morala do 10. januarja 2018 Evropskemu parlamentu in Svetu posredovati poročilo o oceni učinkovitosti mehanizma vzajemnosti in, po potrebi, predložiti zakonodajni predlog o spremembi uredbe.

Več informacij

Pogosta vprašanja: Mehanizem vizumske vzajemnosti EU

Sporočilo, sprejeto 20. decembra 2017

Sporočilo, sprejeto 2. maja 2017

Sporočilo, sprejeto 21. decembra 2016

Sporočilo, sprejeto 13. julija 2016

Sporočilo, sprejeto 12. aprila 2016 

5. november 2015 – Poročilo Komisije o oceni stanja nevzajemnosti z nekaterimi tretjimi državami na področju vizumske politike

22. april 2015 – Poročilo Komisije o oceni stanja nevzajemnosti z nekaterimi tretjimi državami na področju vizumske politike

10. oktober 2014 – Poročilo Komisije o oceni stanja nevzajemnosti z nekaterimi tretjimi državami na področju vizumske politike

Uredba Sveta o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Uredba Sveta (ES) št. 539/2001)

Uredba o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Uredba (EU) št. 1289/2013)

IP/17/5314

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar