Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Vízumkölcsönösség: A politikai és diplomáciai erőfeszítések további eredményeket hoznak

Brüsszel, 2017. december 20.

Az Európai Bizottság a mai napon beszámol a Kanadával és az Egyesült Államokkal szembeni teljes vízumkölcsönösség elérése terén tett előrehaladásról, értékeli az elmúlt hét hónap fejleményeit, valamint benyújtja a Bizottság értékelését a kölcsönösségi mechanizmus eredményességéről.

Az elmúlt két és fél évben nagymértékben csökkent a kölcsönösséget nem biztosító országok száma. Legutóbb Kanadával valósult meg a teljes vízumkölcsönösség, miután az ország 2017. december 1-jén feloldotta a román és bolgár állampolgárokra vonatkozó vízumkötelezettséget. Ausztrália, Brunei és Japán viszonylatában már hasonló eredményeket értünk el, így az Egyesült Államok maradt az egyetlen harmadik ország a vízummentes országok uniós listáján, amely nem biztosít vízummentességet valamennyi uniós tagállam állampolgárainak.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A Kanadával szembeni teljes vízumkölcsönösség megvalósítása azt igazolja, hogy diplomáciai erőfeszítéseink és a folyamatos párbeszéd meghozzák az eredményüket. Az öt érintett tagállammal együtt ugyanezt a módszert fogjuk követni az Egyesült Államok tekintetében is, feltett szándékunk ugyanis, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk az összes uniós polgárra kiterjedő vízummentes utazás megvalósítása érdekében. Sürgősen eredményeket kell elérni, ezért elvárjuk amerikai partnereinktől, hogy szorosan együttműködjenek velünk az előrehaladás felgyorsítása érdekében.

Kanadával megvalósult a teljes vízumkölcsönösség

2017. december 1-jén megvalósult a teljes vízumkölcsönösség Kanadával, miután feloldották a román és bolgár állampolgárokra vonatkozó vízumkötelezettséget. Kanada döntése azt követően született, hogy intenzív diplomáciai erőfeszítésekre, valamint politikai és technikai szinten folyamatos egyeztetésekre került sor az EU, Kanada és a két érintett tagállam között. Kanada már 2017 májusában feloldotta a vízumkötelezettséget egyes bolgár és román állampolgárokkal szemben, és kötelezettséget vállalt arra, hogy 2017. december 1-jétől teljes mértékben megszünteti a vízumkötelezettségeket.

Folyamatos párbeszéd az Egyesült Államokkal

Az elmúlt hét hónap során intenzívebbé vált a politikai és technikai szintű kapcsolattartás az Egyesült Államokkal. Az öt érintett uniós tagállam (Bulgária, Horvátország, Ciprus, Lengyelország és Románia) vízummentességi programba való felvételére irányuló eredményközpontú eljárást a Bizottság irányítja. A Bizottság pillanatnyilag nem tervezi az amerikai állampolgárok vízummentességét ideiglenesen felfüggesztő, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását, mivel ez a kívánttal ellentétes hatást fejtene ki, a jövőbeni fejlemények fényében azonban felülvizsgálhatja ezt az álláspontját.

Júniusban Avramopulosz biztos és Elaine C. Duke, az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának miniszterhelyettese együttes nyilatkozatot adott ki, amelyben a két fél kötelezettséget vállalt arra, hogy fokozzák az EU és az Egyesült Államok közötti teljes vízummentesség megvalósítására tett erőfeszítéseket. A november 17-i EU–USA bel- és igazságügyi miniszteri találkozón a két fél megállapította, hogy haladást értek el az együttműködés légkörében lefolytatott tárgyalásokon, és késznek mutatkoztak a párbeszéd folytatására. Szeptemberben technikai megbeszélésekre került sor az Európai Bizottság, az Egyesült Államok és az érintett öt tagállam között, hogy áttekintsék a vízummentességi program fennmaradó követelményeivel kapcsolatos helyzetet. Az EU és az USA vezető tisztviselőinek februári találkozójától kezdve a Bizottság az öt érintett tagállammal szorosan együttműködve folytatja az Egyesült Államokkal valamennyi szinten zajló párbeszédet az elkövetkező hónapokban. Ennek eredményeként minden bizonnyal intenzívebb és konkrét intézkedések történnek mindkét oldalon.

A kölcsönösségi mechanizmus eredményeket hoz

A mai jelentés emellett felméri a vízumkölcsönösségi mechanizmus általános eredményességét. A Bizottság 2018. január 10-ig köteles benyújtani ezt az értékelést az Európai Parlamentnek. Az elmúlt két és fél évben jelentősen csökkent a kölcsönösséget nem biztosító országok száma, az Egyesült Államok maradt a vízummentes országok uniós listáján szereplő egyetlen olyan harmadik ország, amely nem biztosít vízummentességet valamennyi uniós tagállam állampolgárainak. A vízumkölcsönösségi mechanizmus tehát hatékony eszköz, amely elősegíti, hogy előrehaladást érjünk el a harmadik országokkal szembeni, valamennyi uniós polgárt megillető teljes vízumkölcsönösség megvalósítása terén. A Bizottság ezért jelenleg nem tervez jogalkotási javaslatot a mechanizmus felülvizsgálatára. A Bizottság ehelyett továbbra is diplomáciai módszerrel kívánja elérni, hogy a teljes vízumkölcsönösség az összes tagállam számára megvalósuljon.

A következő lépések

A Bizottság változatlanul készen áll arra, hogy szorosan együttműködjön az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal a további lépések tekintetében. A Bizottság továbbra is párbeszédet folytat az Egyesült Államokkal és az érintett tagállamokkal, hogy elérje a teljes kölcsönös vízummentességet. A bel- és igazságügyi vezető tisztviselők 2018. február 27–18-i találkozója, valamint az EU–USA igazságügyi és belügyminiszterek 2018. májusi találkozója alkalmat ad majd a haladás további gyorsítására. A Bizottság legkésőbb 2018 őszéig jelentést tesz a további fejleményekről az Európai Parlament és a Tanács részére.

Háttér-információk

Az uniós vízumpolitika egyik alapelve annak biztosítása, hogy a vízummentességet élvező országok jegyzékében szereplő harmadik országok valamennyi uniós tagállam állampolgárának kölcsönös vízummentességet biztosítsanak. Ezen célkitűzés érdekében vízumkölcsönösségi mechanizmus jött létre.

A vízumkölcsönösségi mechanizmus keretében – amely előírja a Bizottság számára, hogy vegye figyelembe a vízummentesség felfüggesztésének az EU és tagállamai külkapcsolataira gyakorolt hatását – a Bizottság már elfogadott három helyzetértékelő jelentést (2014. október 10-én, 2015. április 22-én és 2015. november 5-én), valamint öt közleményt (2016. áprilisban, júliusban és decemberben, 2017. májusban és 2017. decemberben).

Az 539/2001/EK tanácsi rendelet 1b. cikke szerint 2018. január 10-ig a Bizottságnak jelentést kell benyújtania az Európai Parlament és a Tanács részére, amelyben értékeli a kölcsönösségi mechanizmus hatékonyságát, és szükség esetén jogalkotási javaslatot terjeszt be e rendelet módosítására.

További információk

Gyakran feltett kérdések: Az uniós vízumkölcsönösségi mechanizmus

A 2017. december 20-án elfogadott közlemény

A 2017. május 2-án elfogadott közlemény

A 2016. december 21-én elfogadott közlemény

A 2016. július 13-án elfogadott közlemény

A 2016. április 12-én elfogadott közlemény 

2015. november 5. – A Bizottság jelentése a vízumpolitika területén az egyes harmadik országokkal viszonosság nélküli helyzetek értékeléséről

2015. április 22. – A Bizottság jelentése a vízumpolitika területén az egyes harmadik országokkal viszonosság nélküli helyzetek értékeléséről

2014. október 10. – A Bizottság jelentése a vízumpolitika területén az egyes harmadik országokkal viszonosság nélküli helyzetek értékeléséről

A Tanács rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (539/2001/EK tanácsi rendelet).

Rendelet a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról (1289/2013/EU rendelet).

IP/17/5314

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar