Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Визова реципрочност: политическите и дипломатическите усилия продължават да дават резултати

Брюксел, 20 декември 2017 r.

Европейската комисия докладва днес за напредъка в постигането на пълна визова реципрочност с Канада и САЩ. Тя представи своята оценка за развитието през последните седем месеца, както и за ефективността на механизма за реципрочност.

През последните две години и половина броят на случаите, в които липсва реципрочност, беше намален значително. Наскоро беше постигната пълна визова реципрочност с Канада, след като страната премахна визовите изисквания за румънски и български граждани, считано от 1 декември 2017 г. След като такива резултати бяха отбелязани с Австралия, Бруней и Япония, САЩ са единствената страна извън ЕС в списъка на държавите с безвизов режим за ЕС, която не предоставя безвизов достъп за гражданите на всички държави — членки на ЕС.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Постигнатата пълна визова реципрочност с Канада показва, че нашите дипломатически усилия и трайният ни ангажимент дават резултат. Заедно с петте засегнати държави членки ще продължим да действаме по същия начин със САЩ. Решени сме да направим всичко по силите си, за да може всички граждани на ЕС да пътуват без визи. Необходим е незабавен напредък и очакваме от нашите американски партньори да работят в тясно сътрудничество с нас, за да бъде даден импулс на този процес.“

Постигане на пълна визова реципрочност с Канада

С Канада беше постигната пълна реципрочност, след като от 1 декември 2017 г. бяха премахнати визовите изисквания за всички граждани на България и Румъния. Решението на Канада е резултат от интензивните дипломатически усилия и трайния ангажимент на политическо и техническо равнище между ЕС, Канада и двете засегнати държави членки. Канада вече беше отменила частично визовите изисквания за някои български и румънски граждани през май 2017 г. и се ангажира да ги премахне напълно, считано от 1 декември 2017 г.

Траен ангажимент със Съединените американски щати

През последните седем месеца контактите със САЩ на политическо и техническо равнище се засилиха. Комисията води ориентиран към резултатите процес, който е насочен към включването на петте засегнати държави — членки на ЕС (България, Хърватия, Кипър, Полша и Румъния), в Програмата на САЩ за отмяна на визовия режим. Към момента Комисията не обмисля приемането на делегиран акт за временно прекратяване на отмяната на визовия режим за гражданите на САЩ, тъй като това би било непродуктивно. Тази позиция обаче може да се преразгледа в зависимост от бъдещото развитие.

През юни комисар Аврамопулос и Илейн Дюк, заместник-министъра по вътрешната сигурност на САЩ, излязоха със съвместно изявление, в което двете страни поеха ангажимент да увеличат усилията си за постигане на пълна визова реципрочност между ЕС и САЩ. На срещата на министрите на правосъдието и вътрешните работи ЕС—САЩ, която се проведе на 17 ноември, двете страни отбелязаха напредъка, отбелязан в дискусиите в дух на сътрудничество, и потвърдиха по-нататъшния си ангажимент. През септември беше проведена среща между Европейската комисия, САЩ и петте засегнати държави членки за обсъждане на техническите въпроси. Целта беше да се направи актуален преглед по отношение на оставащите изисквания на Програмата за отмяна на визовия режим. През следващите месеци, като се започне от срещата на високопоставени служители ЕС—САЩ през февруари, Комисията, в тясно сътрудничество с петте държави членки, ще продължи диалога със САЩ на всички равнища. Това трябва да доведе до засилени и конкретни действия на всички равнища.

Механизмът за реципрочност дава резултат

В днешния доклад се прави равносметка на ефективността на механизма за визова реципрочност — оценка, която Комисията трябваше да представи на Европейския парламент до 10 януари 2018 г. През последните две години и половина броят на случаите, в които липсва реципрочност, беше намален значително, като САЩ остана единствената трета държава в списъка на държавите с безвизов режим за ЕС, която не предоставя безвизов достъп за гражданите на всички държави — членки на ЕС. По този начин механизмът за визова реципрочност се доказа като ефективен инструмент, допринасящ за напредъка в постигането на пълна визова реципрочност с трети държави за всички граждани на ЕС. Поради това към настоящия момент Комисията не обмисля законодателно предложение за преразглеждане на механизма. Вместо това тя ще продължи да следва своя дипломатически подход за постигане на пълна визова реципрочност за всички държави членки.

Следващи стъпки

Комисията потвърждава ангажимента си да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета във връзка с по-нататъшните действия. Тя ще продължи да работи със САЩ и засегнатите държави членки за постигането на пълна реципрочност при премахването на визовия режим. Срещата на високопоставени служители от службите за правосъдие и вътрешни работи на 27—28 февруари 2018 г. и срещата на министрите на правосъдието и вътрешните работи ЕС—САЩ през май 2018 г. ще осигурят възможност за допълнително ускоряване на напредъка. До есента на 2018 г. Комисията ще докладва на Европейския парламент и на Съвета за развитието по въпроса.

Контекст

Основен принцип на визовата политика на ЕС е да се гарантира, че третите държави, които са включени в безвизовия списък, осигуряват реципрочно премахване на визовия режим за гражданите на всички държави — членки на ЕС. В подкрепа на тази цел беше създаден механизъм за визова реципрочност.

В рамките на механизма за реципрочност, според който Комисията трябва да отчита последиците от временното прекратяване на безвизовия режим за външните отношения на ЕС и неговите държави членки, Комисията вече прие три доклада за оценка на положението: на 10 октомври 2014 г., на 22 април 2015 г. и на 5 ноември 2015 г., както и пет съобщения: през април, юли и декември 2016 г. и през май и декември 2017 г.

Съгласно член 1б от Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета до 10 януари 2018 г. Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на ефективността на механизма за реципрочност и при необходимост — законодателно предложение за изменение на регламента.

За повече информация

Често задавани въпроси: механизъм на ЕС за визова реципрочност

Съобщение от 20 декември 2017 г.

Съобщение от 2 май 2017 г.

Съобщение от 21 декември 2016 г.

Съобщение от 13 юли 2016 г.

Съобщение от 12 април 2016 г. 

5 ноември 2015 г. — Доклад на Комисията за оценка на положението на липса на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика

22 април 2015 г. — Доклад на Комисията за оценка на положението на липса на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика

10 октомври 2014 г. — Доклад на Комисията за оценка на положението на липса на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика

Регламент на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета)

Регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Регламент (ЕС) № 1289/2013)

IP/17/5314

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar