Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Liberalizarea vizelor: Comisia prezintă un raport privind punerea în aplicare a criteriilor de referință pentru țările din Balcanii de Vest și din cadrul Parteneriatului estic

Bruxelles, 20 decembrie 2017

.

Comisia prezintă astăzi un raport privind îndeplinirea continuă a criteriilor de referință în materie de liberalizare a vizelor de către țările din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia), precum și de către țările din cadrul Parteneriatului estic (Moldova, Georgia și Ucraina). Raportul arată că, deși cerințele în materie de liberalizare a vizelor pentru țările în cauză continuă să fie îndeplinite, se impune luarea de măsuri într-o serie de domenii specifice pentru a menține punerea în aplicare durabilă a acestor cerințe.

Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a declarat următoarele: „Suntem pe deplin angajați să menținem un regim de călătorii fără viză pentru cetățenii țărilor din Balcanii de Vest și din cadrul Parteneriatului estic și colaborăm cu guvernele lor în vederea îndeplinirii acestui obiectiv. Dar asigurarea unui astfel de regim este însoțită de responsabilități, atât pentru cetățeni, cât și pentru autoritățile competente. Deși recunoaștem eforturile depuse de aceste țări pentru a asigura faptul că progresele înregistrate sunt de durată și că reformele continuă să genereze rezultate concrete, sunt necesare acțiuni suplimentare. Ne așteptăm ca toate țările să își intensifice eforturile pentru a aborda migrația neregulamentară și pentru a combate în special criminalitatea organizată și corupția.”

Raportul prezentat astăzi este prima evaluare efectuată în cadrul noului mecanism de monitorizare pentru cele opt țări care au încheiat dialoguri privind liberalizarea vizelor cu UE. Evaluarea arată că toate cele opt țări din Balcanii de Vest și din cadrul Parteneriatului estic au făcut dovada unui angajament ferm față de îndeplinirea cerințelor necesare și au depus eforturi importante pentru a pune în aplicare o serie de reforme de amploare prevăzute în cadrul procesului de liberalizare a vizelor. În prezent, este imperativ ca aceste reforme să fie de durată și ca realizările țărilor în cauză să nu regreseze. Raportul prezentat astăzi se axează pe domeniile în care sunt necesare acțiuni suplimentare, în special migrația neregulamentară și readmisia, lupta împotriva corupției și a spălării banilor, precum și ordinea și siguranța publică.

Eforturile în vederea limitării migrației neregulamentare dau rezultate

Măsurile pe care toate cele opt țări au continuat să le ia pentru a aborda migrația neregulamentară dau rezultate. Aceste eforturi au condus la o scădere globală considerabilă a numărului de cereri de azil depuse în statele membre ale UE de cetățenii țărilor în cauză. Cu toate acestea, persistă provocări, în special în Albania, țara cu cel mai mare număr de cereri de azil nefondate în rândul statelor care beneficiază de un regim de călătorii fără viză. Autoritățile albaneze au depus eforturi pentru a consolida măsurile de abordare a migrației neregulamentare și pentru a îmbunătăți cooperarea cu statele membre cele mai afectate. Acestea măsuri dau deja rezultate, însă eforturile trebuie să fie de durată pentru a se asigura faptul că punerea în aplicare continuă în același ritm. Într-un context în care numărul de refuzuri ale intrării și de șederi ilegale fluctuează, Comisia solicită tuturor țărilor în cauză să întreprindă acțiuni specifice care să vizeze o gamă largă de aspecte, de la consolidarea controalelor la frontieră până la organizarea de campanii de informare privind regimul de călătorii fără viză. 

Cooperarea în materie de readmisie continuă fără probleme în cazul tuturor țărilor din Balcanii de Vest și din cadrul Parteneriatului estic care beneficiază de un regim de călătorii fără viză, cu rate de returnare ridicate la nivel global. Pentru a îmbunătăți în continuare cooperarea în materie de returnare, Comisia invită țările din Balcanii de Vest să continue punerea în aplicare eficace a acordurilor de readmisie și, dacă este necesar, să încheie protocoale de punere în aplicare cu alte state membre.

Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a combate corupția și criminalitatea organizată

În pofida eforturilor continue de prevenire și de luptă împotriva criminalității organizate, grupurile infracționale din țările în cauză care beneficiază de un regim de călătorii fără viză sunt implicate încă într-o gamă largă de activități infracționale în UE, inclusiv în traficul de persoane și de bunuri ilicite, în infracțiunile contra patrimoniului, în introducerea ilegală de migranți și în criminalitatea informatică. Toate cele opt țări trebuie să își intensifice acțiunile pentru a combate în continuare criminalitatea organizată.

În ceea ce privește prevenirea și lupta împotriva corupției și a spălării banilor, în special Moldova trebuie să ia acțiuni imediate pentru a asigura punerea în aplicare continuă a acestui criteriu de referință privind liberalizarea vizelor și durabilitatea reformelor efectuate până în prezent. Având în vedere evoluțiile recente, și Ucraina trebuie să întreprindă acțiuni imediate pentru a proteja măsurile anticorupție introduse odată cu reformele anterioare și pentru a permite înregistrarea de noi progrese.

În 2018, Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului un nou raport privind îndeplinirea continuă a cerințelor în materie de liberalizare a vizelor.

Context

Raportul prezentat astăzi a fost elaborat ca urmare a obligației legale pe care o are Comisia în cadrul mecanismului consolidat de suspendare în materie de vize, adoptat în martie 2017, de a monitoriza îndeplinirea continuă a cerințelor referitoare la liberalizarea vizelor de către țările terțe și de a înainta Parlamentului European și Consiliului, cel puțin o dată pe an, un raport privind aceste aspecte.

Evaluarea criteriilor de referință în materie de liberalizare a vizelor se aplică țărilor care au încheiat cu succes dialoguri privind liberalizarea vizelor conform planurilor de acțiune și foilor de parcurs relevante, și anume țărilor din Balcanii de Vest și din cadrul Parteneriatului estic.

Pentru țările din Balcanii de Vest, noul raport înlocuiește rapoartele anterioare de monitorizare ulterioară liberalizării vizelor și acoperă perioada care a trecut de la prezentarea ultimului astfel de raport, în februarie 2015. Pentru țările din cadrul Parteneriatului estic, raportul acoperă perioada care a trecut de la rapoartele finale privind progresele înregistrate în materie de liberalizare a vizelor, adoptate în decembrie 2013 pentru Moldova și în decembrie 2015 pentru Georgia și Ucraina.

Cetățenii Muntenegrului, Serbiei și fostei Republici iugoslave a Macedoniei pot călători în UE fără viză din decembrie 2009. Cetățenii Albaniei și Bosniei Herțegovinei beneficiază de această facilitate de la sfârșitul anului 2010. Regimul de călătorii fără viză a intrat în vigoare pentru Republica Moldova în aprilie 2014, pentru Georgia în martie 2017 și pentru Ucraina în iunie 2017.

Pentru informații suplimentare

Raportul privind liberalizarea vizelor: întrebări și răspunsuri

Primul raport din cadrul mecanismului de suspendare în materie de vize

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește primul raport din cadrul mecanismului de suspendare în materie de vize

IP/17/5313

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar