Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Liberalizacija viznog režima: Komisija izvješćuje o napretku u provedbi mjerila za zemlje zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva

Bruxelles, 20. prosinca 2017.

.

Komisija danas izvješćuje o nastavku ispunjavanja mjerila za liberalizaciju viznog režima u zemljama zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Crna Gora i Srbija) te zemljama Istočnog partnerstva (Moldova, Gruzija i Ukrajina). Izvješće pokazuje da je, unatoč tome što se zahtjevi za liberalizaciju viznog režima s predmetnim zemljama nastavljaju ispunjavati, u nizu posebnih područja potrebno učiniti više kako bi se osigurala njihova održiva provedba.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: U potpunosti smo predani održavanju režima putovanja bez viza za državljane zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva te u tom cilju surađujemo s njihovim vladama. Međutim, njegovo ostvarenje sa sobom nosi odgovornosti za građane i nadležna tijela. Iako prepoznajemo napore koje te zemlje ulažu kako bi osigurale održivost postignutog napretka i konkretne rezultate reformi, potrebno je učiniti više. Od svih zemalja očekujemo da pojačaju napore koje ulažu u suzbijanje nezakonitih migracija te borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Današnje je izvješće prva procjena na temelju novog mehanizma praćenja za osam zemalja koje su završile dijaloge o liberalizaciji viznog režima s EU-om. Zaključak je procjene da je svih osam zemalja zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva pokazalo čvrstu opredijeljenost za ispunjavanje potrebnih uvjeta te poduzelo važne korake u provedbi niza dalekosežnih reformi utvrđenih u okviru procesa liberalizacije viznog režima. Sada je ključno nastaviti s provedbom tih reformi te da navedene zemlje ne posustanu u ostvarivanju zadanih ciljeva. Današnje izvješće usmjereno je na područja u kojima je potrebno učiniti više: nezakonite migracije i ponovni prihvat, borba protiv korupcije i pranja novca te javni poredak i sigurnost.

Napori koji se ulažu u borbu protiv nezakonitih migracija daju rezultate

Mjere koje je svih osam zemalja nastavilo poduzimati u cilju suzbijanja nezakonitih migracija daju rezultate. Ti su napori rezultirali znatnim ukupnim smanjenjem broja zahtjeva za azil koje su u državama članicama EU-a podnijeli državljani navedenih zemalja. Međutim, izazovi i dalje postoje, osobito u Albaniji, koja prednjači među zemljama čijim državljanima nisu potrebne vize po broju neopravdanih zahtjeva za azil. Albanska nadležna tijela aktivno su radila na jačanju mjera za suzbijanje nezakonitih migracija i poboljšanje suradnje s najpogođenijim državama članicama. Te mjere već daju rezultate, ali potrebno je nastaviti s radom kako bi se provedba nastavila nesmanjenim intenzitetom. S obzirom na oscilacije u broju odluka o zabrani ulaska i nezakonitih boravaka, Komisija poziva sve predmetne zemlje da poduzmu konkretne mjere, od jačanja graničnih kontrola do organiziranja informacijskih kampanja o putovanju bez viza. 

Suradnja u području ponovnog prihvata neometano se nastavlja u svim zemljama zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva čijim državljanima nisu potrebne vize, pri čemu su ukupne brojke vraćanja visoke. Kako bi se dodatno poboljšala suradnja u području vraćanja, Komisija poziva zemlje zapadnog Balkana da nastave s učinkovitom provedbom sporazuma o ponovnom prihvatu te da, prema potrebi, sklope provedbene protokole s drugim državama članicama.

Potrebno je učiniti više u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Unatoč stalnim naporima na sprečavanju i suzbijanju organiziranog kriminala, kriminalne skupine iz zemalja čijim državljanima nisu potrebne vize još uvijek su aktivne u brojnim kriminalnim aktivnostima u EU-u, među ostalim u trgovini ljudima i nezakonitom robom, kaznenim djelima protiv imovine, krijumčarenju migranata i kiberkriminalitetu. Svih osam zemalja trebaju pojačati mjere za daljnju borbu protiv organiziranog kriminala.

U pogledu sprečavanja i suzbijanja korupcije i pranja novca, Moldova osobito treba poduzeti hitne mjere kojima će osigurati kontinuiranu provedbu mjerila za liberalizaciju viznog režima i održivost dosad provedenih reformi. S obzirom na nedavne događaje, Ukrajina također treba poduzeti hitne mjere kako bi se održala provedba antikorupcijskih mjera koje su uvedene u okviru prethodnih reformi te omogućilo ostvarenje daljnjeg napretka.

Komisija će ponovno izvijestiti Europski parlament i Vijeće o kontinuiranom ispunjavanju zahtjeva za liberalizaciju viznog režima 2018.

Kontekst

Današnje izvješće temelji se na zakonskoj obvezi Komisije u skladu s ojačanim mehanizmom suspenzije viza, donesenim u ožujku 2017., da prati kontinuirano ispunjavanje zahtjeva za liberalizaciju viznog režima u zemljama koje nisu članice EU-a te da o tome barem jednom godišnje izvješćuje Europski parlament i Vijeće.

Procjena mjerila za liberalizaciju viznog režima primjenjuje se na zemlje koje su uspješno završile dijaloge o liberalizaciji viznog režima u skladu s relevantnim akcijskim planovima, odnosno na zemlje zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva.

U slučaju zapadnog Balkana novo izvješće zamjenjuje prethodna izvješća o praćenju nakon provedbe procesa liberalizacije viznog režima te obuhvaća razdoblje od posljednjeg takvog izvješća iz veljače 2015. Za zemlje Istočnog partnerstva izvješće obuhvaća razdoblje od završnih izvješća o napretku liberalizacije viznog režima koji su prihvaćeni u prosincu 2013. za Moldovu te u prosincu 2015. za Gruziju i Ukrajinu.

Državljani Crne Gore, Srbije i bivše jugoslavenske republike Makedonije mogu putovati u EU bez vize od prosinca 2009. Državljanima Albanije i Bosne i Hercegovine to je moguće od kraja 2010. Režim putovanja bez viza za Republiku Moldovu stupio je na snagu u travnju 2014., za Gruziju u ožujku 2017., a za Ukrajinu u lipnju 2017.

Dodatne informacije

Izvješće o liberalizaciji viznog režima: pitanja i odgovori

Prvo izvješće u okviru mehanizma suspenzije viza

Radni dokument službi Komisije uz Prvo izvješće u okviru mehanizma suspenzije viza

IP/17/5313

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar