Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Jesenski standardni Eurobarometer 2017: streha se popravlja v dobrem vremenu

Bruselj, 19. decembra 2017

Kot kaže danes objavljena nova raziskava Eurobarometra, je po mnenju večine Evropejcev stanje gospodarstva dobro. Podpora evru v evrskem območju je največja od leta 2004 in optimizem glede prihodnosti EU prevladuje nad pesimizmom.

Poleg tega večini Evropejcem EU predstavlja območje stabilnosti v nemirnem svetu. To so nekatere od glavnih ugotovitev najnovejše standardne javnomnenjske raziskave Eurobarometra, ki je bila objavljena danes skupaj s posebno raziskavo Eurobarometra „Prihodnost Evrope“.

1. Optimizem glede stanja gospodarstva in podpora evru rasteta

Prvič po začetku gospodarske in finančne krize leta 2007 je mnenje Evropejcev glede trenutnega stanja evropskega gospodarstva bolj pozitivno (48 %, +6 odstotnih točk od pomladi 2017) kot negativno (39 %, –7). V 23 državah članicah (za razliko od 21 spomladi 2017) večina vprašanih meni, da je trenutno stanje evropskega gospodarstva dobro. Od pomladi 2017 se je pozitivno dojemanje okrepilo v 23 državah članicah, z dvomestnim povečanjem v Španiji (39 %, +12), na Portugalskem (58 %, +11) in v Avstriji (63 %, +10).

48 % Evropejcev meni, da je trenutno stanje njihovega nacionalnega gospodarstva dobro (+2). To je najvišja zabeležena raven od jeseni 2007. Od pomladi 2017 se je pozitivno dojemanje stanja nacionalnega gospodarstva povečalo v 19 državah članicah, najbolj na Finskem (71 %, +12), v Sloveniji (46 %, +12), Avstriji (77 %, +9) in na Madžarskem (50 %, +9). Vendar pa se dojemanja med državami članicami razlikujejo, medtem ko na Nizozemskem in v Nemčiji 91 % vprašanih meni, da je stanje nacionalnega gospodarstva dobro, sta takega mnenja le 2 % vprašanih v Grčiji.

V evrskem območju je tri četrtine vprašanih naklonjenih evru (74 %, +1), kar je nov rekord za to vprašanje od leta 2004. V sedmih državah, tj. na Slovaškem, v Belgiji, Nemčiji, Španiji, Estoniji, na Irskem in v Sloveniji, pa evro podpira 80 % ali več vprašanih.

2. Zaupanje v Evropsko unijo ostaja veliko

Pozitivno mnenje o EU ima 40 % Evropejcev, nevtralno mnenje jih ima 37 %, delež Evropejcev, ki imajo negativno mnenje o EU, pa ostaja majhen in znaša 21 %. Ti rezultati se v primerjavi s pomladjo 2017 niso spremenili in potrjujejo pozitiven trend, ki se beleži od leta 2016. V 14 državah članicah ima večina vprašanih pozitivno mnenje o EU, z največjim deležem na Irskem (59 %), v Bolgariji in Luksemburgu (oba 57 %).

Zaupanje v EU obsega 41 % (–1). V 18 državah članicah (za razliko od samo 15 spomladi) večina vprašanih zaupa v EU. Zaupanje v EU je največje v Litvi (64 %), Bolgariji (57 %) in Luksemburgu (56 %). Od pomladi 2017 se je zaupanje v EU povečalo v desetih državah, zlasti v Belgiji (53 %, +7), na Slovaškem (48 %, +5) in Češkem (35 %, +5), medtem ko se je v 17 državah zaupanje v EU zmanjšalo.

Večina Evropejcev je optimističnih glede prihodnosti EU (57 %, +1). To velja za vse države članice razen dveh (za razliko od 24 spomladi 2017), in sicer Grčije (60 % „pesimističnih“ proti 37 % „optimističnih“) in Združenega kraljestva (48 % proti 44 %). Optimizem glede prihodnosti EU je največji na Irskem (80 %), v Luksemburgu (72 %) in na Malti (70 %). Na spodnjem delu lestvice sta Francija (49 %) in Italija (50 %).

44 % Evropejcev se strinja, da njihov „glas v EU šteje“, kar pomeni nov rekord za ta kazalnik od jeseni 2004.

Poleg tega se ima 70 % Evropejcev za državljane EU. Po mnenju 57 % oziroma 56 % Evropejcev sta „prosti pretok oseb, blaga in storitev znotraj EU“ in „mir med državami članicami EU“ dva najbolj pozitivna dosežka EU.

3. Največja skrb Evropejcev so migracije, sledi jim terorizem

Priseljevanje je največji izziv, s katerim se trenutno sooča EU (39 %, +1), sledi mu terorizem (38 %, –6), daleč za njima pa so gospodarske razmere (17 %, –1), stanje javnih financ držav članic (16 %, –1) in brezposelnost (13 %, –2). Na nacionalni ravni Evropejce najbolj skrbita brezposelnost (25 %, –4) in priseljevanje (22 %, nespremenjeno).

4. Raziskava „Prihodnost Evrope“

75 % Evropejcev ima pozitivno mnenje o Evropski uniji, stopnje so najvišje v Litvi (91 %), na Danskem (89 %) in Nizozemskem (87 %).Po mnenju 71 % Evropejcev je EU „območje stabilnosti v nemirnem svetu“ (+5 od leta 2016).

Ozadje

Letošnja jesenska standardna raziskava Eurobarometra (EB 88) je bila opravljena med 5. in 19. novembrom 2017, in sicer v obliki osebnih intervjujev, ki so bili opravljeni s 33 193 osebami v državah članicah EU in državah kandidatkah[1].

Posebna raziskava Eurobarometra 467 „Prihodnost Evrope“ je bila opravljena prek telefonskih intervjujev med 23. septembrom in 2. oktobrom 2017. V državah članicah EU je bilo intervjuvanih 27 881 oseb.

Več informacij

Standardni Eurobarometer 88

– Poročilo o posebni raziskavi Eurobarometra 467 „Prihodnost Evrope“

 

[1] V 28 državah članicah Evropske unije, petih državah kandidatkah (nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Turčiji, Črni gori, Srbiji in Albaniji) ter turški skupnosti na Cipru v delu države, ki ni pod nadzorom vlade Republike Ciper.

IP/17/5312

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar